Matematyka

Matematyka

Matematyka

01.10.2021

Matematyka - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2021

Studia na kierunku matematyka na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku matematyka w UMCS
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku matematyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • aplikacje internetowe
 • analiza czynnikowa
 • matematyka ubezpieczeń na życie
 • struktury danych i algorytmy
 • analiza regresji
 • fizyka statystyczna
 • mechanika kwantowa

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie to jeden z najważniejszych punktów na edukacyjnej mapie kraju. W ofercie edukacyjnej uczelni, pod literą „M” kandydaci znajdą królową nauk, czyli kierunek Matematyka, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Matematyka na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie realizowany jest na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki. Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat matematyki i jej zastosowań. Studenci nabywają umiejętności przeprowadzania rozumowań matematycznych, dokonywania złożonych obliczeń, przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie, czy też wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych. Matematyka na UMCS to także wypracowanie umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu zadań teoretycznych i aplikacyjnych.

Studia na kierunku Matematyka na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie dzielą się na następujące specjalności: Biomatematyka, Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, Matematyka obliczeniowa, Matematyka teoretyczna, Specjalność informatyczna, Statystyczna analiza danych, Zastosowania matematyki, Nauczycielska, Zastosowania matematyki w fizyce. W programie nauczania widnieją następujące przedmioty: aplikacje internetowe, analiza czynnikowa, matematyka ubezpieczeń na życie, struktury danych i algorytmy, analiza regresji, fizyka statystyczna, mechanika kwantowa, metody klasyfikacji danych, modelowanie matematyczne, statystyka matematyczna. A co po studiach? Absolwenci Matematyki na UMCS znajdą zatrudnienie w instytucjach gospodarki rynkowej, instytucjach administracji publicznej, instytutach badawczych, przemyśle, szkolnictwie, instytucjach bankowych i ubezpieczeniowych.

 

Opinie

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje zagubienie. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia będzie odpowiadać wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Zatem: Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Damian, student Matematyki mówi:

„Poznawanie królowej nauk ma sens tylko na prestiżowej uczelni, która oferuje różne sposoby i drogi jej zgłębienia. Tak właśnie wyglądają studia matematyczne na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie. „

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

MATEMATYKA - ważne informacje

Matematyka studia Lublin

Matematyka studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Matematykę na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie:

Absolwent kierunku Matematyka na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • stosowania rachunku zdań i kwantyfikatorów oraz indukcji matematycznej w prowadzeniu rozumowań,
 • testowania prawdziwości hipotez matematycznych,
 • formułowania problemów w sposób matematyczny w postaci symbolicznej,
 • korzystania z modeli matematycznych,
 • układania i analizowania algorytmów zgodnych ze specyfikacją,
 • oceny ograniczeń narzędzi komputerowych,
 • posługiwania się narzędziami informatycznymi, matematycznymi i statystycznymi przy rozwiązywaniu zadań teoretycznych i aplikacyjnych.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Matematyka:

Absolwent kierunku Matematyka na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie znajdzie zatrudnienie:

 • w instytucjach gospodarki rynkowej,
 • w instytucjach administracji publicznej,
 • w instytutach badawczych,
 • w instytucjach finansowych,
 • w instytucjach ubezpieczeniowych,
 • w instytucjach bankowych,
 • w przemyśle,
 • jako nauczyciel,
 • jako programista,
 • jako administrator sieci komputerowej,
 • jako analityk.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Matematyka na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie brane są pod uwagę dwa przedmioty: matematyka oraz język obcy nowożytny.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia matematyczne wybrać

Studia na kierunku Matematyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia matematyczne w Lublinie

UMCS kierunki

Jakie są kierunki matematyczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Rekrutacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych w zakresie matematyki lub kierunku pokrewnego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)