Prawno- menadżerski

Prawno- menadżerski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunki studiów

Kierunek Prawno- menadżerski - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2021

Studia na kierunku prawno - menedżerskim na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku prawno - menedżerskim znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • prawo finansowe w obrocie gospodarczym
 • prawo handlowe
 • prawo konkurencji
 • umowy handlowe
 • zarządzanie zasobami naturalnymi
 • stosunki cywilnoprawne w obrocie gospodarczym

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie to kształcenie prowadzone na jedenastu wydziałach w Lublinie oraz Wydziale Zamiejscowym w Puławach, ponad 80 kierunkach studiów oraz ponad 250 specjalnościach. W bogatej ofercie dydaktycznej kandydaci odnajdą Kierunek Prawno- menadżerski, prowadzony na studiach drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu nauk prawnych i ekonomicznych, która stanowi podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich.

W programie nauczania widnieją następujące przedmioty: zarządzanie przedsiębiorstwem, prawo finansowe w obrocie gospodarczym, prawo handlowe, prawo konkurencji, umowy handlowe, zarządzanie zasobami naturalnymi, stosunki cywilnoprawne w obrocie gospodarczym, ochrona własności intelektualnej, prawo podatkowe w obrocie gospodarczym. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Kierunku Prawno- menadżerskiego na UMCS będą mogli wykorzystać w jednostkach administracji publicznej, instytucjach finansowych działających na rynku bankowym, ubezpieczeniowym, kapitałowym i inwestycyjnym, podmiotach prowadzących działalność w zakresie doradztwa ekonomicznego, pionach finansowych różnych przedsiębiorstw.

Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Wojtek, student Kierunku Prawno- menadżerskiego mówi:

„Studia na UMCS to najlepszy okres w życiu młodego człowieka. Świetna uczelnia, świetni ludzie, zdobyte umiejętności, które torują drogę do kariery. Czego chcieć więcej od studiów? Polecam tę uczelnię, jak i miasto Lublin, które jest wyjątkowo przyjazne studentom.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Kierunek Prawno- menadżerski:

Absolwent Kierunku Prawno- menadżerskiego na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizowania i oceniania wzajemnych interakcji między czynnikami o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym,
 • komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy,
 • organizowania i kierowania zespołami projektowymi,
 • zasad zarządzania przedsiębiorstwem,
 • zawierania umów handlowych,
 • prawa pracy.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Kierunku Prawno- menadżerskim:

Absolwent Kierunku Prawno- menadżerskiego na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach finansowych działających na rynku bankowym, ubezpieczeniowym, kapitałowym i inwestycyjnym,
 • podmiotach prowadzących działalność w zakresie doradztwa ekonomicznego,
 • przedsiębiorstwach prowadzących działalność handlową, wytwórczą, usługową i budowlaną,
 • jednostkach administracji publicznej.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Prawno- menadżerskim - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Lublinie

UMCS kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Prawa i Administracji UMCS

Komentarze (0)