Prawno-menadżerski studia - kierunek studiów

Jaką formę opodatkowania wybrać dla swojej działalności gospodarczej? Co zrobić, by rzetelnie zbadać rynek – konkurencję i potrzeby klientów – właściwie ocenić ryzyko lub pozyskać środki na rozpoczęcie biznesu? Czy filozofia „sam zrobię to najlepiej” ma odzwierciedlenie w praktycznej przedsiębiorczości, czy też bardzo zapędza nas w kozi róg z etykietą „nadmiar obowiązków”? Jak wybrać pracowników, jeśli zdecydujemy się na współpracę z innymi, w jaki sposób zarządzać swoim zespołem i komunikować się z nim. Wreszcie – co zrobić, by nie zginąć w gąszczu przepisów prawnych, które tak skutecznie odwodzą wiele kreatywnych osób od tak zwanego „przejścia na swoje”? Pytaniami związanymi z odnajdywaniem się w przeróżnych aspektach funkcjonowania na rynku gospodarczym można zapełnić znacznie więcej akapitów a odpowiedzi na nie wcale nie są oczywiste. Zapotrzebowanie na specjalistów kompleksowo obsługujących sektor biznesowy pod kątem prawnym i ekonomicznym stale rośnie a uczelnie bardzo sprawnie reagują na tę potrzebę tworząc nowe, interdyscyplinarne kierunki. Studia na kierunku prawno-menadżerskim wpisują się we wspomniany trend i oferują kurs, dzięki któremu możesz zdobyć kompetencje współczesnego menadżera – osoby o rozwiniętych kompetencjach interpersonalnych, wyposażonej w wiedzę z zakresu prawa i ekonomii i gotowej, by wykorzystać ją w praktyce.

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli masz zdolności przywódcze, potrafisz szybko podejmować decyzje, które w znakomitej większości okazują się trafne, myślisz analitycznie, sprawnie łączysz ze sobą i z łatwością uruchamiasz szeroką perspektywę a każdą z tych umiejętności najchętniej wykorzystałbyś zajmując się zagadnieniami prawnymi i ekonomicznymi, studia na kierunku prawno-menadżerskim są stworzone właśnie dla Ciebie.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Zostaniesz przygotowany do właściwego diagnozowania sytuacji przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia, z uwzględnieniem czynników ekonomicznych, prawnych i finansowych. W tym celu opanujesz podstawy każdej z dziedzin, do której będziesz odwoływać się w swojej przyszłej praktyce zawodowej. Weźmiesz udział w zajęciach z prawa administracyjnego i finansowego w obrocie gospodarczym oraz prawa pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi. W Twojej naukowej optyce znajdą się także zagadnienia z zakresu prawa konkurencji, prawa korporacyjnego czy też prawa handlowego – w wymiarze lokalnym i międzynarodowym. Prześledzisz szczegółowo proces zarządzania przedsiębiorstwem, analizując krytyczne sytuacje, które mogą stać się udziałem zarówno początkującego, jak i doświadczonego przedsiębiorcy. Nauczysz się sporządzać umowy prawne, nadzorować dochodzenie roszczeń oraz prowadzić skuteczne mediacje i negocjacje. Pomoże Ci w tym z pewnością wachlarz umiejętności i kompetencji z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania problemów zawodowych i kierowania zespołem. Dowiesz się, co należy zrobić, by popchnąć działalność na innowacyjne tory, jak prowadzić marketing społecznościowy i pozyskiwać fundusze z Unii Europejskiej.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku prawno-menadżerskim? Wykształcenie, w którym mieści się wiedza z pogranicza przynajmniej trzech różnych dziedzin nauki, z pewnością wyróżni Cię na rynku pracy. Będziesz mógł pójść w kierunku kariery opartej na doradztwie ekonomicznym, prawnym i/lub finansowym, współpracując na tym polu z podmiotami prowadzącymi działalność konsultingową lub postawić na samodzielność i własny biznes. Z powodzeniem odnajdziesz się także w instytucjach finansowych związanych z rynkiem bankowym, ubezpieczeniowym, inwestycyjnym lub w pionach finansowych firm i przedsiębiorstw różnych branż. Absolwenci kierunku prawno-menadżerskiego bardzo często decydują się również na pracę w korporacjach a po uzupełnieniu wiedzy zostają doradcami podatkowymi, audytorami, rewidentami lub pośrednikami finansowymi.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na kierunek prawno-ekonomiczny na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku prawno-menedżerskim jest kolejność złożenia kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PRAWNO-MENADŻERSKI

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE PRAWNO-MENADŻERSKI JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PRAWNO-MENADŻERSKI

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Prawnicze i administracja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku prawno-ekonomicznym?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • diagnozowania sytuacji przedsiębiorstwa i jego otoczenia z uwzględnieniem czynników ekonomicznych prawnych i finansowych
 • znajomości systemu prawnego obowiązującego w Polsce a także norm i przepisów regulujących funkcjonowanie poszczególnych gałęzi prawa, takich jak prawo administracyjne i finansowe w obrocie gospodarczym, prawo pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi, prawo konkurencji, prawo korporacyjne oraz prawo handlowe w wymiarze lokalnym i międzynarodowym
 • znajomości procesu zarządzania przedsiębiorstwem a także analizy i studiów przypadku i problemowych sytuacji, które mogą stać się udziałem zarówno początkującego jak i doświadczonego przedsiębiorcy
 • sporządzania umów prawnych
 • nadzorowanie procesu dochodzenia roszczeń przez przedsiębiorców
 • prowadzenia mediacji i negocjacji
 • komunikacji interpersonalnej, prowadzenia dialogu i rozwiązywania problemów zawodowych
 • zarządzania zespołem
 • wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w proces zarządzania firmą, organizacją czy przedsiębiorstwem
 • pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej
 • prowadzenia skutecznego marketingu społecznościowego i działań w zakresie public relatios

Jak wyglądają studia na kierunku prawno-menadżerskim?

Kierunek prawno-menadżerski jest dostępny zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. W przypadku studiów stacjonarnych zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Natomiast zjazdy na studiach zaocznych realizowane są w wybrane weekendy semestru.

Ze względu na nowatorski i interdyscyplinarny program nauczania na kierunku prawno-menadżerskim studenci będą mieli okazję rozwijać się na kilku polach jednocześnie i zdobyć specjalistyczną wiedzę z obszaru nauk prawnych, ekonomicznych, finansowych czy nauk o zarządzaniu. Jako student poznasz specyfikę funkcjonowania różnych aspektów działalności gospodarczej oraz nauczysz się zarządzania stroną finansową i prawną przedsiębiorstwa.

W siatce zajęć znajdzie się wiele interesujących i rozwijających zajęć, takich jak: prawo finansowe w obrocie gospodarczym, zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, umowy handlowe czy prawo rynku kapitałowego. Oprócz wiedzy teoretycznej rozwiniesz także istotne umiejętności praktyczne, z obszaru zarządzania i marketingu. W toku studiów, wszyscy studenci będą musieli dokonać wyboru specjalizacji, która będzie idealnie dopasowana do ich potrzeb i planów zawodowych. Aktualną ofertę specjalizacyjną znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

Ile trwają studia?

Obecnie obowiązuje trzystopniowy podział studiów, w skład którego wchodzą studia licencjackie/inżynierskie, magisterskie oraz jednolite magisterskie i doktoranckie. Na realizacje kierunku prawno-menadżerskiego w ramach studiów pierwszego stopnia, będziesz musiał poświęcić trzy lata, czyli sześć semestrów. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej uzyskasz tytuł licencjata, który będzie przepustką do dalszej nauki lub kariery zawodowej.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku prawno-ekonomicznym?

Absolwent kierunku prawno-ekonomicznym znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • doradca w zakresie ekonomicznym, prawnym i/lub finansowym, współpracujący z podmiotami prowadzącymi działalność konsultingową lub działający w ramach własnego biznesu
 • instytucjach finansowych związanych z rynkiem bankowym, ubezpieczeniowym, inwestycyjnym etc.
 • pionach finansowych przedsiębiorstw różnych branż
 • korporacjach, z uwzględnieniem stanowisk kierowniczych i menadżerskich, także na polu międzynarodowym
 • doradca podatkowy
 • audytor zewnętrzny lub wewnętrzny
 • rewident
 • pośrednik finansowy

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU PRAWNO-MENADŻERSKI

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWNO-MENADŻERSKI

Komentarze (0)