Prawno - menadżerski

Prawno - menadżerski

Studia na kierunku prawno - menadżerski możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prawno - menadżerski stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku prawno - menadżerski

Prawno-menadżerski studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Prawno - menadżerskim to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku prawno - menadżerski
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku prawno - menadżerski możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | prawno - menadżerski - uczelnie >

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku prawno-menedżerskim jest kolejność złożenia kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

Prawno - menadżerski - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku prawno-ekonomicznym?

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Zostaniesz przygotowany do właściwego diagnozowania sytuacji przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia, z uwzględnieniem czynników ekonomicznych, prawnych i finansowych.

W tym celu opanujesz podstawy każdej z dziedzin, do której będziesz odwoływać się w swojej przyszłej praktyce zawodowej. Weźmiesz udział w zajęciach z prawa administracyjnego i finansowego w obrocie gospodarczym oraz prawa pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

W Twojej naukowej optyce znajdą się także zagadnienia z zakresu prawa konkurencji, prawa korporacyjnego czy też prawa handlowego – w wymiarze lokalnym i międzynarodowym.

Prześledzisz szczegółowo proces zarządzania przedsiębiorstwem, analizując krytyczne sytuacje, które mogą stać się udziałem zarówno początkującego, jak i doświadczonego przedsiębiorcy.

Nauczysz się sporządzać umowy prawne, nadzorować dochodzenie roszczeń oraz prowadzić skuteczne mediacje i negocjacje. Pomoże Ci w tym z pewnością wachlarz umiejętności i kompetencji z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania problemów zawodowych i kierowania zespołem.

Dowiesz się, co należy zrobić, by popchnąć działalność na innowacyjne tory, jak prowadzić marketing społecznościowy i pozyskiwać fundusze z Unii Europejskiej.Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • diagnozowania sytuacji przedsiębiorstwa i jego otoczenia z uwzględnieniem czynników ekonomicznych prawnych i finansowych
 • znajomości systemu prawnego obowiązującego w Polsce a także norm i przepisów regulujących funkcjonowanie poszczególnych gałęzi prawa, takich jak prawo administracyjne i finansowe w obrocie gospodarczym, prawo pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi, prawo konkurencji, prawo korporacyjne oraz prawo handlowe w wymiarze lokalnym i międzynarodowym
 • znajomości procesu zarządzania przedsiębiorstwem a także analizy i studiów przypadku i problemowych sytuacji, które mogą stać się udziałem zarówno początkującego jak i doświadczonego przedsiębiorcy
 • sporządzania umów prawnych
 • nadzorowanie procesu dochodzenia roszczeń przez przedsiębiorców
 • prowadzenia mediacji i negocjacji
 • komunikacji interpersonalnej, prowadzenia dialogu i rozwiązywania problemów zawodowych
 • zarządzania zespołem
 • wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w proces zarządzania firmą, organizacją czy przedsiębiorstwem
 • prowadzenia skutecznego marketingu społecznościowego i działań w zakresie public relatios
 • pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej

Jak wyglądają studia na kierunku prawno-menadżerskim?

Jaką formę opodatkowania wybrać dla swojej działalności gospodarczej? Co zrobić, by rzetelnie zbadać rynek – konkurencję i potrzeby klientów – właściwie ocenić ryzyko lub pozyskać środki na rozpoczęcie biznesu? Czy filozofia „sam zrobię to najlepiej” ma odzwierciedlenie w praktycznej przedsiębiorczości, czy też bardzo zapędza nas w kozi róg z etykietą „nadmiar obowiązków”?

Jak wybrać pracowników, jeśli zdecydujemy się na współpracę z innymi, w jaki sposób zarządzać swoim zespołem i komunikować się z nim. Wreszcie – co zrobić, by nie zginąć w gąszczu przepisów prawnych, które tak skutecznie odwodzą wiele kreatywnych osób od tak zwanego „przejścia na swoje”?

Pytaniami związanymi z odnajdywaniem się w przeróżnych aspektach funkcjonowania na rynku gospodarczym można zapełnić znacznie więcej akapitów a odpowiedzi na nie wcale nie są oczywiste. Zapotrzebowanie na specjalistów kompleksowo obsługujących sektor biznesowy pod kątem prawnym i ekonomicznym stale rośnie a uczelnie bardzo sprawnie reagują na tę potrzebę tworząc nowe, interdyscyplinarne kierunki.

Studia na kierunku prawno-menadżerskim wpisują się we wspomniany trend i oferują kurs, dzięki któremu możesz zdobyć kompetencje współczesnego menadżera – osoby o rozwiniętych kompetencjach interpersonalnych, wyposażonej w wiedzę z zakresu prawa i ekonomii i gotowej, by wykorzystać ją w praktyce.

 

1. Tryb i typ studiów

Kierunek prawno-menadżerski jest dostępny zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. W przypadku studiów stacjonarnych zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Natomiast zjazdy na studiach zaocznych realizowane są w wybrane weekendy semestru.

 

Studia na kierunku prawno - menadżerskim możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

 

2. Program studiów i przedmioty

Ze względu na nowatorski i interdyscyplinarny program nauczania na kierunku prawno-menadżerskim studenci będą mieli okazję rozwijać się na kilku polach jednocześnie i zdobyć specjalistyczną wiedzę z obszaru nauk prawnych, ekonomicznych, finansowych czy nauk o zarządzaniu.

Jako student poznasz specyfikę funkcjonowania różnych aspektów działalności gospodarczej oraz nauczysz się zarządzania stroną finansową i prawną przedsiębiorstwa.

W siatce zajęć znajdzie się wiele interesujących i rozwijających zajęć, takich jak: prawo finansowe w obrocie gospodarczym, zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, umowy handlowe czy prawo rynku kapitałowego. Oprócz wiedzy teoretycznej rozwiniesz także istotne umiejętności praktyczne, z obszaru zarządzania i marketingu.

W toku studiów, wszyscy studenci będą musieli dokonać wyboru specjalizacji, która będzie idealnie dopasowana do ich potrzeb i planów zawodowych. Aktualną ofertę specjalizacyjną znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Dla kogo ten kierunek

Jeśli masz zdolności przywódcze, potrafisz szybko podejmować decyzje, które w znakomitej większości okazują się trafne, myślisz analitycznie, sprawnie łączysz ze sobą i z łatwością uruchamiasz szeroką perspektywę a każdą z tych umiejętności najchętniej wykorzystałbyś zajmując się zagadnieniami prawnymi i ekonomicznymi, studia na kierunku prawno-menadżerskim są stworzone właśnie dla Ciebie.

 

4. Gdzie studiować kierunek Prawno - menadżerski

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Prawno - menadżerski:

 

Ile trwają studia?

Studia na kierunku Prawno - menadżerskim trwają 2 lata (studia II stopnia).

Obecnie obowiązuje trzystopniowy podział studiów, w skład którego wchodzą studia licencjackie/inżynierskie, magisterskie oraz jednolite magisterskie i doktoranckie. Na realizacje kierunku prawno-menadżerskiego w ramach studiów drugiego stopnia, będziesz musiał poświęcić dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej uzyskasz tytuł magistra/

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku prawno-ekonomicznym?

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku prawno-menadżerskim? Wykształcenie, w którym mieści się wiedza z pogranicza przynajmniej trzech różnych dziedzin nauki, z pewnością wyróżni Cię na rynku pracy.

Będziesz mógł pójść w kierunku kariery opartej na doradztwie ekonomicznym, prawnym i/lub finansowym, współpracując na tym polu z podmiotami prowadzącymi działalność konsultingową lub postawić na samodzielność i własny biznes.

Z powodzeniem odnajdziesz się także w instytucjach finansowych związanych z rynkiem bankowym, ubezpieczeniowym, inwestycyjnym lub w pionach finansowych firm i przedsiębiorstw różnych branż.

Absolwenci kierunku prawno-menadżerskiego bardzo często decydują się również na pracę w korporacjach a po uzupełnieniu wiedzy zostają doradcami podatkowymi, audytorami, rewidentami lub pośrednikami finansowymi.

 

Absolwent kierunku prawno-ekonomicznym znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • doradca w zakresie ekonomicznym, prawnym i/lub finansowym, współpracujący z podmiotami prowadzącymi działalność konsultingową lub działający w ramach własnego biznesu
 • instytucjach finansowych związanych z rynkiem bankowym, ubezpieczeniowym, inwestycyjnym etc.
 • pionach finansowych przedsiębiorstw różnych branż
 • korporacjach, z uwzględnieniem stanowisk kierowniczych i menadżerskich, także na polu międzynarodowym
 • doradca podatkowy 
 • pośrednik finansowy
 • audytor zewnętrzny lub wewnętrzny
 • rewident

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Prawno - menadżerski studia niestacjonarne

Prawno - menadżerski studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Prawno - menadżerski studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku prawno - menadżerski

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki prawnicze i administracja

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki prawnicze i administracja - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

W jakich firmach możesz pracować po kierunku prawno - menadżerski

Miasta, które oferują studia na kierunku Prawno - menadżerski

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)