Prawno- biznesowy UMCS

Kierunek Prawno- biznesowy - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie to szkoła wyższa sięgająca historią 1944 roku. W szerokiej ofercie dydaktycznej, złożonej z osiemdziesięciu kierunków, kandydaci znajdą także Kierunek Prawno- biznesowy, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Prawno- biznesowy na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie realizowany jest na dwóch wydziałach: Wydziale Ekonomicznym i Wydziale Prawa i Administracji. Celem kształcenia jest przygotowanie do pracy na stanowiskach wymagających wszechstronnej wiedzy prawno-ekonomicznej. Studenci nabywają umiejętności, które pozwalają wykonywać obowiązki w instytucjach finansowych działających w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym lub giełdowym. Kierunek Prawno- biznesowy na UMCS to umiejętności analizowania i oceniania wzajemnych interakcji między czynnikami o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym, które wpływają na sytuację przedsiębiorstwa i jego otoczenie regulacyjne.

Studia na Kierunku Prawno- biznesowym na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie nie dzielą się na specjalności, a w programie nauczania widnieją następujące przedmioty: podstawy prawa, podstawy zarządzania, prawo cywilne w obrocie gospodarczym, prawo zatrudnienia, ochrona własności intelektualnej, zarządzanie zasobami ludzkimi, analiza ekonomiczno- finansowa. A co po studiach? Absolwenci Kierunku Prawno- biznesowego na UMCS znajdą zatrudnienie w instytucjach finansowych działających na rynku bankowym, ubezpieczeniowym, kapitałowym i inwestycyjnym, przedsiębiorstwach prowadzących działalność handlową, wytwórczą, usługową i budowlaną, jednostkach administracji publicznej.

Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Dominika, studentka Kierunku Prawno- biznesowego mówi:

„Jeśli ktoś chce działać w biznesie, to musi wiedzieć jak; znać zasady, reguły gry, podstawy prawne. Dlatego, kierunek Prawno- biznesowy jest idealny dla takich osób. „

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Kierunek Prawno- biznesowy na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie:

Absolwent kierunku Prawno- biznesowego na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • analizy ekonomicznej i finansowej,
  • prowadzenia działalności gospodarczej,
  • prawa,
  • organizowania i kierowania niewielkimi zespołami,
  • komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Prawno- biznesowym:

Absolwent kierunku Prawno- biznesowego na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie znajdzie zatrudnienie w:

  • instytucjach finansowych działających na rynku bankowym, ubezpieczeniowym, kapitałowym i inwestycyjnym,
  • przedsiębiorstwach prowadzących działalność handlową, wytwórczą, usługową i budowlaną,
  • jednostkach administracji publicznej, zarówno rządowej, jak i samorządowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Prawno- biznesowy na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie brane są pod uwagę dwa przedmioty spośród następujących: geografia, historia, język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski), język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Prawno- biznezowym - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Lublinie

UMCS kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Prawa i Administracji UMCS

Komentarze (0)