Technologie cyfrowe w animacji kultury

Technologie cyfrowe w animacji kultury

Technologie cyfrowe w animacji kultury

28.09.2021

Technologie cyfrowe w animacji kultury - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2021

Studia na kierunku technologie cyfrowe w animacji kultury na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku technologie cyfrowe w animacji kultury w UMCS
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku technologie cyfrowe w animacji kultury znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • grafika komputerowa 2D
 • grafika komputerowa 3D
 • gry komputerowe w kulturze
 • socjologia kultury
 • kultura społeczeństwa informacyjnego
 • technologie mobilne
 • projektowanie stron internetowych

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie to kształcenie prowadzone na jedenastu wydziałach w Lublinie oraz Wydziale Zamiejscowym w Puławach, ponad 80 kierunkach studiów oraz ponad 250 specjalnościach. W bogatej ofercie dydaktycznej kandydaci odnajdą Technologie cyfrowe w animacji kultury, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest połączenie umiejętności praktycznych związanych z obsługą narzędzi i aplikacji cyfrowych z zaawansowaną wiedzą teoretyczną i metodologiczną dotyczącą różnych zjawisk kulturowych. Kierunek stanowi jedyną tego typu propozycję w kraju , gdyż żaden inny uniwersytet, czy uczelnia niepubliczna nie prowadzą studiów poświęconych stosowaniu narzędzi cyfrowych w animowaniu zjawisk kulturowych oraz ich badaniu.

Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Na przykład: grafika komputerowa 2D, grafika komputerowa 3D, gry komputerowe w kulturze, socjologia kultury, kultura społeczeństwa informacyjnego, technologie mobilne, projektowanie stron internetowych, filozofia współczesna, design w kulturze. A co po studiach? Absolwenci Technologii cyfrowych w animacji kultury na UMCS będą mogli znaleźć zatrudnienie w firmach prowadzących portale specjalizujące się w problematyce kulturalnej, social mediach, agencjach reklamowych, nowoczesnych placówkach kulturalnych i ośrodkach kultury, mediach.

 

Opinie

Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Kuba, student Technologii cyfrowych w animacji kultury mówi:

„UMCS to uczelnia oferująca nowoczesne kształcenie, a świadczy o tym, na przykład, kierunek Technologie cyfrowe w animacji kultury, którego nie ma na żadnej innej uczelni w kraju. Zajęcia prowadzą producenci gier komputerowych, informatycy, graficy komputerowi, czyli szerokie grono praktyków, od których można się bardzo dużo nauczyć i które potrafi zainspirować do prowadzenia własnych działań.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

TECHNOLOGIE CYFROWE W ANIMACJI KULTURY - ważne informacje

Technologie cyfrowe w animacji kultury studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując kierunek Technologie cyfrowe w animacji kultury:

Absolwent kierunku Technologie cyfrowe w animacji kultury na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • animowania różnych zjawisk w obszarze kultury,
 • posługiwania się cyfrowymi technologiami do zdobywania i przetwarzania informacji,
 • komunikowania się za pomocą aplikacji internetowych,
 • tworzenia multimediów,
 • tworzenia stron internetowych,
 • diagnozowania trendów kulturowych,
 • promowania wydarzeń kulturalnych za pomocą nowych mediów w Internecie.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Technologie cyfrowe w animacji kultury:

Absolwent kierunku Technologie cyfrowe w animacji kultury na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • redakcjach portali internetowych,
 • nowych mediach,
 • nowoczesnych placówkach kulturalnych wykorzystujących szeroko technologie ICT,
 • cyfrowych muzeach,
 • agencjach reklamowych,
 • zespołach przygotowujących oprogramowanie i aplikacje desktopowe oraz mobilne.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku technologie cyfrowe w animacji kultury brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

filozofia, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)