Ukrainistyka

Ukrainistyka

Ukrainistyka

30.09.2021

Ukrainistyka - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2021

Studia na kierunku ukrainistyka na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku ukrainistyka w UMCS
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ukrainistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia Ukrainy
 • obsługa ruchu turystycznego z Ukrainą
 • transformacja społeczno- ustrojowa i ekonomiczna na Ukrainie
 • europejska współpraca transgraniczna
 • gramatyka opisowa współczesnego języka ukraińskiego

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie to kształcenie prowadzone na jedenastu wydziałach w Lublinie oraz Wydziale Zamiejscowym w Puławach, ponad 80 kierunkach studiów oraz ponad 250 specjalnościach. W bogatej ofercie dydaktycznej kandydaci odnajdą Ukrainistykę, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Głównym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem wielu zagadnień z obszaru współczesnej literatury i kultury ukraińskiej, najnowszych teorii lingwistycznych oraz komunikacji interkulturowej.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: historia Ukrainy, obsługa ruchu turystycznego z Ukrainą, transformacja społeczno- ustrojowa i ekonomiczna na Ukrainie, europejska współpraca transgraniczna, gramatyka opisowa współczesnego języka ukraińskiego, historia literatury ukraińskiej, teoria tłumaczenia, literatura powszechna. Absolwenci Ukrainistyki na UMCS będą mogli znaleźć zatrudnienie w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, mediach, biurach tłumaczeń, biurach podróży, urzędach celnych.

 

Opinie

Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie? Marlena, studentka Ukrainistyki mówi:

„Studiuję Ukrainistykę na UMCS między innymi dlatego, że tylko na tej uczelni odnalazłam kierunek, który chciałam studiować. To daje mi pewność, że wiedza którą zdobywam jest wartościowa i będę mogła ją wykorzystać w życiu zawodowym.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

UKRAINISTYKA - ważne informacje

Ukrainistyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując kierunek Ukrainistyka:

Absolwent kierunku Ukrainistyka na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • języka ukraińskiego,
 • najnowszych osiągnięć w dziedzinie językoznawstwa, literaturoznawstwa, realioznawstwa, kulturoznawstwa, etnolingwistyki i socjolingwistyki,
 • prawa i przepisów prawno-celnych obowiązujących na Ukrainie i w Unii Europejskiej,
 • interpretacji różnych rodzajów tekstów i wytworów kultury materialnej,
 • procesów komunikowania się interpersonalnego i społecznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ukrainistyka:

Absolwent kierunku Ukrainistyka na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą,
 • redakcjach czasopism,
 • środkach masowego przekazu,
 • urzędach i przedsiębiorstwach,
 • biurach turystycznych,
 • biurach tłumaczeń,
 • urzędach celnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ukrainistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Rekrutacja na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia w zakresie filologii ukraińskiej/ukrainistyki (kryterium podstawowe) lub innych studiów wyższych dla osób posiadających udokumentowaną znajomość języka ukraińskiego na poziomie C1 ESOKJ.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)