Ukrainistyka studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Ukraina, nasz wschodni sąsiad, posiada burzliwą historię dziejową – także teraz. Swego czasu były to również tereny polskie, ale wielu Polaków wciąż tam mieszka, mimo historycznych niesnasków sprzed lat. Sam język ukraiński zapisywany jest alfabetem, który stanowi odmianę cyrylicy. Wywodzi się on z rodziny języków wschodniosłowiańskich i posługuje się nim ok. 37 mln ludzi. Ma status języka urzędowego na Ukrainie, ale używany jest też w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Mołdawii, Polsce i na Białorusi. Jego najdawniejsze ślady natomiast pojawiają się już w XII wieku, w tekstach rusko-cerkiewno-słowiańskich, które pisane były w zachodniej części południowej Rusi. Ze względów geograficznych i historycznych wykazuje naturalne podobieństwo do języka białoruskiego i rosyjskiego, ale jego słownictwo wykazuje duży i stary wpływ języka polskiego. Jeśli więc jesteś zainteresowany zgłębianiem przemian językowych na Ukrainie, które w dużej mierze zawdzięczają swoją rację bytu dziełom Iwana Kotlarewskiego oraz poezji Tarasa Szewczenki – studia na kierunku ukrainistyka powinny Cię zadowolić.

 

Program studiów i przedmioty

Jako student ukrainistyki będziesz zatem na pewno uczęszczać na zajęcia takie jak gramatyka opisowa, gramatyka kontrastywna czy historyczna, pragamatyka, fonetyka i fonologia, historia języka ukraińskiego czy wstęp do językoznawstwa i język staro-cerkiewno-słowiański. Program przewiduje również zajęcia z historii Ukrainy, literatury i jej historii, wstępu do literaturoznawstwa, kultury i religii na Ukrainie. Ogólnouczelnianymi przedmiotami mogą być pedagogika, socjologia, psychologia, filozofia czy kulturoznawstwo. Warto wspomnieć, że oprócz języka ukraińskiego, student nauczy się również języka rosyjskiego i będzie uczęszczał na lektorat języka zachodnioeuropejskiego, np. angielskiego, bądź niemieckiego.

Znajomość języka ukraińskiego, tamtejszej kultury oraz realiów życia współcześnie może okazać się mocną, interesującą pozycją w curriculum vitae.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku ukrainistyka, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK UKRAINISTYKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE UKRAINISTYKA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Specjalności na kierunku filologia ukraińska

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU UKRAINISTYKA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując ukrainistykę

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • praktycznej znajomości języka ukraińskiego
 • podstawowej znajomości języka rosyjskiego
 • podstaw językoznawstwa
 • translatoryki
 • historii i współczesnych realiów Ukrainy
 • kultury, sztuki i literatury ukraińskiej

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

UKRAINISTYKA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

UKRAINISTYKA STUDIA I STOPNIA

UKRAINISTYKA STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku ukrainistyka

Absolwent kierunku ukrainistyka znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • biurach tłumaczeń
 • placówkach dyplomatycznych
 • korespondent zagraniczny
 • szkolnictwie wyższym
 • wydawnictwach zagranicznych
 • szkołach językowych
 • turystyce

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU UKRAINISTYKA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU UKRAINISTYKA

Komentarze (0)