Zarządzanie w politykach publicznych

Zarządzanie w politykach publicznych

Zarządzanie w politykach publicznych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunki studiów

Zarządzanie w politykach publicznych - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2021

Studia na kierunku zarządzanie w politykach publicznych na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie w politykach publicznych znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • statystyka
 • ekonomia i finanse publiczne
 • instrumenty regulacyjne w politykach publicznych
 • prawo w politykach publicznych
 • lokalna sfera publiczna
 • zarządzanie kapitałem ludzkim

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie to kształcenie prowadzone na jedenastu wydziałach w Lublinie oraz Wydziale Zamiejscowym w Puławach. W bogatej ofercie edukacyjnej, pod literą „Z” kandydaci odnajdą kierunek Zarządzanie w politykach publicznych, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

Celem kształcenia jest zdobycie praktycznych umiejętności, polegających na głębszym zrozumieniu specyfiki określonych polityk publicznych, doskonaleniu jakości polityk, ewaluacji wyników polityk, zrozumieniu środków realizacji polityk i pokazaniu zachodzących w nich procesów. Studenci zdobywają wiedzę o uwarunkowaniach stanowienia danych polityk, określania ich głównych podmiotów oraz sposobów ich funkcjonowania.

W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: statystyka, ekonomia i finanse publiczne, instrumenty regulacyjne w politykach publicznych, prawo w politykach publicznych, lokalna sfera publiczna, zarządzanie kapitałem ludzkim, podstawy demografii, technika pracy umysłowej. A co po studiach? Absolwenci Zarządzania w politykach publicznych znajdą zatrudnienie w urzędach administracji publicznej, instytucjach obywatelskich i biznesowych, sektorze pozarządowym, instytucjach zajmujących się edukacją, kulturą czy ochroną zdrowia.

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje zagubienie. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia będzie odpowiadać wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Zatem: Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Paulina, studentka Zarządzania w politykach publicznych mówi:

„UMCS to uczelnia, która gwarantuje odbycie ciekawych praktyk, na przykład w Urzędzie Marszałkowskim, albo Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, czyli w miejscach idealnych dla ludzi, którzy tak jak ja studiują Zarządzanie w politykach publicznych.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując kierunek Zarządzanie w politykach publicznych:

Absolwent kierunku Zarządzanie w politykach publicznych na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • typologii polityk publicznych, ich genezy i stylów uprawiania,
 • struktur problemów publicznych,
 • zasad procesu decyzyjnego,
 • korzystania z technologii informatycznych,
 • badania i analizowania problemów publicznych,
 • projektowania podstawowych badań ewaluacyjnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie w politykach publicznych:

Absolwent kierunku Zarządzanie w politykach publicznych na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • urzędach administracji publicznej,
 • instytucjach obywatelskich i biznesowych,
 • firmach zajmujących się ewaluacją, tworzeniem strategii, gromadzeniem i analizą danych,
 • sektorze pozarządowym,
 • instytucjach zajmujących się edukacją,
 • instytucjach kulturalnych,
 • instytucjach zajmujących się ochroną zdrowia.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzania i marketingu wybrać

Studia na kierunku Zarządzania w politykach publicznych - wszystko co musisz wiedzieć

Studia Zarządzanie i marketing w Lublinie

UMCS kierunki

Jakie są kierunki Zarządzania i marketingu w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS

 

Komentarze (0)