Zarządzanie w politykach publicznych

Zarządzanie w politykach publicznych

Zarządzanie w politykach publicznych studia - kierunek studiów

Nie jesteś pewien czym dokładnie zajmuje się polityka publiczna? Jest to nauka społeczna, która skupia się na analizowaniu działań jednostek publicznych oraz szukaniu rozwiązań pojawiających się problemów publicznych.

Jeśli potrafisz badać i interpretować zjawiska zachodzące na różnych płaszczyznach i zależy Ci na zdobywaniu wiedzy poprzez praktyczne zajęcia, to właśnie znalazłeś idealny kierunek studiów jakim jest Zarządzanie w politykach publicznych!

 

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunek zarządzanie w politykach publicznych, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE W POLITYKACH PUBLICZNYCH

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE ZARZĄDZANIE W POLITYKACH PUBLICZNYCH JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W POLITYKACH PUBLICZNYCH

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Zarządzanie w politykach publicznych

Plan studiów na kierunku Zarządzanie w politykach publicznych obejmuje zarówno zajęcia obligatoryjne, jak i do wyboru. Dzięki temu będziesz miał możliwość dopasowania toku kształcenia do swoich zainteresowań. A jakie zagadnienia zostaną zaprezentowane?

W ramach obowiązkowych zajęć zdobędziesz wiedzę na temat finansów publicznych, ekonometrii, filozofii, ekonomii oraz zarządzania strategicznego. Zrozumiesz także lepiej zjawiska zachodzące w społeczeństwie i nauczysz się je analizować. Jeżeli chodzi o moduły fakultatywne to wśród nich znajdziesz politykę gospodarczą, zdrowotną lub regionalną.

Oprócz tego w ramach studiów realizowane są bloki tematyczne poruszające problematykę migracji i jej skutków oraz zarządzania kulturą na różnych stopniach administracji publicznej.

 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • znajomości zagadnień dotyczących ekonomii, ekonometrii, finansów publicznych, prawa
 • przeprowadzenia analizy istniejących problemów publicznych
 • dysponowania wiadomościami z obszaru statystyki oraz wykorzystywania tej wiedzy w badaniach
 • planowania badań społecznych oraz gromadzenia, przechowywania i analizowania zebranych informacji
 • znajomości języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Jak wyglądają studia na kierunku Zarządzanie w politykach publicznych?

 

1. Typ i tryb studiów

Zarządzanie w politykach publicznych nie należy do najpopularniejszych kierunków, jak również nie należy do grona najczęściej pojawiających się w ofertach edukacyjnych. Ponadto, osoby wybierające Zarządzanie w politykach publicznych zwykle nie otrzymują wyboru trybu kształcenia. Zazwyczaj kierunek ten prowadzony jest w formie stacjonarnej, w której zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, od godzin porannych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Zarządzanie w politykach publicznych jest kierunkiem o dość szerokim programie, w którym poruszane są zagadnienia:

 • polityki gospodarczej
 • polityki zdrowotnej
 • polityki regionalnej

 

W programie można odnaleźć przedmioty dotyczące między innymi metod badawczych w politykach publicznych, gromadzenia i przetwarzania danych, finansów publicznych, czy demografia. Z obszaru nauk o zarządzaniu najczęściej występują takie przedmioty jak zarządzanie strategiczne, zarządzanie kapitałem ludzkim, czy zarządzanie danymi publicznymi. Kształcenie uzupełniają zagadnienia związane z rynkiem pracy i polityką zatrudnienia, współczesnymi migracjami, jak również problemami rozwojowymi miast i metropolii. 

 

 

3. Nabywane umiejętności

Zarządzanie w politykach publicznych to propozycja dla przyszłych pracowników administracji publicznej oraz organizacji i instytucji współpracujących z tym sektorem. Studia mają na celu przekazanie wiedzy na temat struktur problemów publicznych, priorytetów w działaniach publicznych i powiązań problemów w różnych perspektywach czasowych i wymiarach. 

Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie w politykach publicznych?

Zarządzanie w politykach publicznych jest kierunkiem niszowym, nieczęsto występującym w katalogach dydaktycznych.

Zazwyczaj prowadzony jest on w ramach studiów pierwszego stopnia, czyli studiów licencjackich, a zatem kształcenie obejmuje 6 semestrów, czyli 3 lata. Naturalnie, chcąc odnaleźć inne formy czy tryby kształcenia na tym kierunku należy przejrzeć oferty edukacyjne uczelni.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE W POLITYKACH PUBLICZNYCH STUDIA I STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie w politykach publicznych

Po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie w politykach publicznych nie powinieneś mieć trudności z podjęciem pracy w jednostkach administracji publicznej oraz różnego rodzaju organizacjach społecznych. Zdobyte kwalifikacje pozwolą Ci również na zdobycie zatrudnienia w prywatnych przedsiębiorstwach, które współpracują z instytucjami publicznymi oraz w placówkach kulturalno - edukacyjnych.
Polityka publiczna to dyscyplina, która zdobywa coraz większą popularność, a to wiąże się z rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów w tym obszarze, zatem jeśli chcesz się stać jednym z nich to koniecznie wybierz studia na kierunku Zarządzanie w politykach publicznych!\
Absolwent kierunku Zarządzanie w politykach publicznych znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik jednostek administracji publicznej
 • pracownik organizacji społecznych
 • pracownik prywatnych przedsiębiorstw
 • pracownik instytucji kulturalno-edukacyjnych

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W POLITYKACH PUBLICZNYCH

Komentarze (0)