Zarządzanie w politykach publicznych

Zarządzanie w politykach publicznych

Dodaj do ulubionych

Zarządzanie w politykach publicznych studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Zarządzanie w politykach publicznych to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunek zarządzanie w politykach publicznych, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE W POLITYKACH PUBLICZNYCH

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Jednostka prowadząca

Zarządzanie w politykach publicznych stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie w politykach publicznych stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 07.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 07.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.04.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie w politykach publicznych

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Zarządzanie w politykach publicznych

Plan studiów na kierunku Zarządzanie w politykach publicznych obejmuje zarówno zajęcia obligatoryjne, jak i do wyboru. Dzięki temu będziesz miał możliwość dopasowania toku kształcenia do swoich zainteresowań. A jakie zagadnienia zostaną zaprezentowane?

W ramach obowiązkowych zajęć zdobędziesz wiedzę na temat finansów publicznych, ekonometrii, filozofii, ekonomii oraz zarządzania strategicznego.

Zrozumiesz także lepiej zjawiska zachodzące w społeczeństwie i nauczysz się je analizować. Jeżeli chodzi o moduły fakultatywne to wśród nich znajdziesz politykę gospodarczą, zdrowotną lub regionalną.

Oprócz tego w ramach studiów realizowane są bloki tematyczne poruszające problematykę migracji i jej skutków oraz zarządzania kulturą na różnych stopniach administracji publicznej.

 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • znajomości zagadnień dotyczących ekonomii, ekonometrii, finansów publicznych, prawa
 • przeprowadzenia analizy istniejących problemów publicznych
 • dysponowania wiadomościami z obszaru statystyki oraz wykorzystywania tej wiedzy w badaniach
 • planowania badań społecznych oraz gromadzenia, przechowywania i analizowania zebranych informacji
 • znajomości języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Jak wyglądają studia na kierunku Zarządzanie w politykach publicznych?

 

1. Typ i tryb studiów

Zarządzanie w politykach publicznych nie należy do najpopularniejszych kierunków, jak również nie należy do grona najczęściej pojawiających się w ofertach edukacyjnych. Ponadto, osoby wybierające Zarządzanie w politykach publicznych zwykle nie otrzymują wyboru trybu kształcenia. Zazwyczaj kierunek ten prowadzony jest w formie stacjonarnej, w której zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, od godzin porannych.

 

Studia na kierunku Zarządzanie w politykach publicznych możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Zarządzanie w politykach publicznych jest kierunkiem o dość szerokim programie, w którym poruszane są zagadnienia:

 • polityki gospodarczej
 • polityki zdrowotnej
 • polityki regionalnej

 

W programie można odnaleźć przedmioty dotyczące między innymi metod badawczych w politykach publicznych, gromadzenia i przetwarzania danych, finansów publicznych, czy demografia.

Z obszaru nauk o zarządzaniu najczęściej występują takie przedmioty jak zarządzanie strategiczne, zarządzanie kapitałem ludzkim, czy zarządzanie danymi publicznymi. Kształcenie uzupełniają zagadnienia związane z rynkiem pracy i polityką zatrudnienia, współczesnymi migracjami, jak również problemami rozwojowymi miast i metropolii. 

 

3. Nabywane umiejętności

Zarządzanie w politykach publicznych to propozycja dla przyszłych pracowników administracji publicznej oraz organizacji i instytucji współpracujących z tym sektorem. Studia mają na celu przekazanie wiedzy na temat struktur problemów publicznych, priorytetów w działaniach publicznych i powiązań problemów w różnych perspektywach czasowych i wymiarach

 

4. Dla kogo ten kierunek

Nie jesteś pewien czym dokładnie zajmuje się polityka publiczna? Jest to nauka społeczna, która skupia się na analizowaniu działań jednostek publicznych oraz szukaniu rozwiązań pojawiających się problemów publicznych.

Jeśli potrafisz badać i interpretować zjawiska zachodzące na różnych płaszczyznach i zależy Ci na zdobywaniu wiedzy poprzez praktyczne zajęcia, to właśnie znalazłeś idealny kierunek studiów jakim jest Zarządzanie w politykach publicznych!

 

5. Gdzie studiować Zarządzanie w politykach publicznych

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Zarządzanie w politykach publicznych:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE W POLITYKACH PUBLICZNYCH STUDIA NIESTACJONARNE

ZARZĄDZANIE W POLITYKACH PUBLICZNYCH STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie w politykach publicznych?

Studia na kierunku Zarządzanie w politykach publicznych trwają 3 lata (studia I stopnia).

Zarządzanie w politykach publicznych jest kierunkiem niszowym, nieczęsto występującym w katalogach dydaktycznych.

Zazwyczaj prowadzony jest on w ramach studiów pierwszego stopnia, czyli studiów licencjackich, a zatem kształcenie obejmuje 6 semestrów, czyli 3 lata. Naturalnie, chcąc odnaleźć inne formy czy tryby kształcenia na tym kierunku należy przejrzeć oferty edukacyjne uczelni.

Czas trwania studiów na kierunku zarządzanie w politykach publicznych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE W POLITYKACH PUBLICZNYCH STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek zarządzanie w politykach publicznych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Przedmioty:

geografia, historia, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Przedmioty:

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku zarządzanie w politykach publicznych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach stac. I stopnia:
50
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
25
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek zarządzanie w politykach publicznych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie w politykach publicznych

Po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie w politykach publicznych nie powinieneś mieć trudności z podjęciem pracy w jednostkach administracji publicznej oraz różnego rodzaju organizacjach społecznych. Zdobyte kwalifikacje pozwolą Ci również na zdobycie zatrudnienia w prywatnych przedsiębiorstwach, które współpracują z instytucjami publicznymi oraz w placówkach kulturalno - edukacyjnych.
Polityka publiczna to dyscyplina, która zdobywa coraz większą popularność, a to wiąże się z rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów w tym obszarze, zatem jeśli chcesz się stać jednym z nich to koniecznie wybierz studia na kierunku Zarządzanie w politykach publicznych!
 
Absolwent kierunku Zarządzanie w politykach publicznych znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik jednostek administracji publicznej
 • pracownik organizacji społecznych
 • pracownik prywatnych przedsiębiorstw
 • pracownik instytucji kulturalno-edukacyjnych

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W POLITYKACH PUBLICZNYCH

Komentarze (0)