Bioinformatyka

Bioinformatyka

Bioinformatyka – Politechnika Poznańska 2021

Studia na kierunku bioinformatyka na Politechnice Poznańskiej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bioinformatyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • algorytmy i struktury danych
 • analiza matematyczna i algebra liniowa
 • projektowanie i programowanie obiektowe
 • bazy danych
 • programowanie sieciowe
 • sieci komputerowe
 • zaawansowane programowanie

 

Politechnika Poznańska to wyraźny punkt na edukacyjnej mapie kraju. W bogatej ofercie dydaktycznej kandydaci odnajdą, między innymi, kierunek Bioinformatyka, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu zagadnień biologii i informatyki, opartej na rzetelnej znajomości podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych. Studenci uczą się formułować i rozwiązywać problemy biologiczne w sposób ścisły, przy użyciu metod informatycznych, a także łączyć w sposób twórczy narzędzia biologii i informatyki w celu projektowania i przeprowadzania eksperymentów badawczych oraz wszechstronnej analizy uzyskanych wyników.

W toku nauczania realizowane są następujące przedmioty: algorytmy i struktury danych, analiza matematyczna i algebra liniowa, projektowanie i programowanie obiektowe, bazy danych, programowanie sieciowe, sieci komputerowe, zaawansowane programowanie, obliczenia wielkiej skali, modelowanie procesów biologicznych, informatyka medyczna, bioinformatyka strukturalna. A co po studiach? Absolwenci Bioinformatyki na Politechnice Poznańskiej znajdą zatrudnienie w przemyśle biotechnologicznym i bioinformatycznym, laboratoriach i instytutach badawczych, przedsiębiorstwach i jednostkach administracji, firmach zajmujących się narzędziami i systemami informatycznymi.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Politechnika Poznańska opinie? Witek, student Bioinformatyki mówi:

„Politechnika Poznańska to świetna, renomowana uczelnia i nauka daje wiele satysfakcji, choć oczywiście trzeba się napracować i wykazać ambicjami. Studia są przyjemne, a Poznań oferuje studentom bardzo wiele atrakcji i możliwości spędzania czasu poza uczelnią.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bioinformatykę na Politechnice Poznańskiej:

Absolwent Bioinformatyki na Politechnice Poznańskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowy i właściwości typów makrocząstek biologicznych,
 • reguł dziedziczenia na poziomie molekularnym i genetyki klasycznej,
 • optymalizacji kombinatorycznej,
 • molekularnych mechanizmów ewolucji,
 • stosowania metod analitycznych,
 • analizy funkcjonalności i analizy wymagań systemów informatycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bioinformatyka:

Absolwent kierunku Bioinformatyka na Politechnice Poznańskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle biotechnologicznym i bioinformatycznym,
 • laboratoriach i instytutach badawczych,
 • przedsiębiorstwach i jednostkach administracji,
 • firmach zajmujących się narzędziami i systemami informatycznymi.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Poznańska

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Bioinformatyka- wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze w Poznaniu

Politechnika Poznańska kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej

 

 

Komentarze (0)