Bioinformatyka - Poznań

Bioinformatyka - Poznań

Bioinformatyka - Poznań

Studia w Poznaniu 

bioinformatyka

Odkryj bioinformatykę w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Bioinformatyka studia Poznań 2021 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku bioinformatyka to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Bioinformatyka - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek bioinformatyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Bioinformatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne
Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Jednostka prowadząca

Bioinformatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bioinformatyka?

Jeśli rozważasz studiowanie bioinformatyki w Poznaniu, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto wcześniej zainteresować się wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ poszczególne uczelnie ustalają je indywidualnie.

Chętnych jest wielu, dlatego prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Proces rekrutacji jest zmienny w stosunku do trybu i poziomu kształcenia. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 05.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 05.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 03.08.2021
do 15.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.08.2021
do 15.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku bioinformatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIOINFORMATYKA POZNAŃ STUDIA I STOPNIA

BIOINFORMATYKA POZNAŃ STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek bioinformatyka na poszczególnych uczelniach

Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język angielski, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOINFORMATYKA POZNAŃ STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku bioinformatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska stac. I stopnia:
60
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
26
II stopnia:
18
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek bioinformatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska stac. I stopnia:
495,50
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Kierunki informatyczne w Poznaniu

grafika
Rozwiń

Popularne kierunki informatyczne niestacjonarne w Poznaniu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOINFORMATYKA W POZNANIU?

Bioinformatyka to kierunek wpisujący się w oczekiwania współczesnego rynku pracy. XXI wiek to czas rozwoju technologicznego, a także era „Big Biomedical Data”, która poszukuje specjalistów odnajdujących się w tematyce biologii molekularnej i informatyki, czyli bioinformatyki.

Biolodzy-informatycy to eksperci, którzy sprawnie działają w świecie nowoczesnej biologii, a zarazem mają zasób wiedzy, który obejmuje analizę olbrzymich i często wysoce złożonych zbiorów informacji biomedycznych.

Stricte interdyscyplinarny kierunek jest idealny dla osób, które interesują się bioinformatyką i dziedzinami pokrewnymi, a także nie mają problemów z nauką przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Bioinformatyka możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku bioinformatyka w Poznaniu realizowane są w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów. Studia drugiego stopnia odbywają się w trakcie czterech semestrów (dwa lata) i kończą się tytułem magistra. Studia magisterskie uzupełniają wiedzę zdobywaną na studiach pierwszego stopnia.

Tego typu studia informatyczne możesz realizować przede wszystkim w trybie stacjonarnym. Studia dzienne odbywają się od poniedziałku do piątku i wypełnione są zajęciami obowiązkowymi, dodatkowymi i fakultatywnymi; przewidują także praktyki zawodowe.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Bioinformatyka to kierunek, który powstał dzięki współpracy dwóch uczelni – Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Politechniki Poznańskiej. Umożliwia to połączenie rzetelnych treści, obejmujących biologię molekularną, z wiedzą i praktycznymi umiejętnościami odnoszącymi się do informatyki i programowania.

W kompleksowo opracowanym programie studiów znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: algorytmy i struktury danych, uczenie maszynowe, bioinformatyka strukturalna, bioinformatyka sekwencji biologicznych, analiza danych wysokoprzepustowych. Realizowanie przedmiotów fakultatywnych pozwoli studentom zdobyć wiedzę w zakresie analizy danych genomowych, algorytmiki, bioinformatyki strukturalnej.

Studenci zaś mają okazję nauczyć się oceniać przydatność i zastosowanie dostępnych narzędzi informatycznych, które są wykorzystywane przy rozwiązywaniu konkretnych problemów biologicznych. Jednocześnie uczą się także projektować i konstruować tego typu narzędzia.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOINFORMATYKA W POZNANIU?

Studia na kierunku Bioinformatyka trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOINFORMATYKA W POZNANIU?

Absolwenci bioinformatyki mają bardzo wiele możliwości rozwoju naukowego i zawodowego, zwłaszcza że realizowane kształcenie ułatwia im podejmowanie pracy badawczej i analitycznej w instytucjach naukowo-badawczych oraz laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku bioinformatyka:

  • przedsiębiorstwa wykorzystujące metody bioinformatyki, biologii i informatyki
  • przemysł biotechnologiczny i bioinifrmatyczny
  • laboratoria i instytuty badawcze
  • administracja
  • firmy, które zajmują się narzędziami i systemami informatycznymi

Możesz pracować w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji na stanowiskach wymagających wiedzy biologicznej i informatycznej. Absolwenci odnajdują się w biostatystyce i programowaniu bioinformatycznym oraz w technikach programistycznych w biologii molekularnej.

Komentarze (0)