Inżynieria chemiczna i procesowa

Inżynieria chemiczna i procesowa

Inżynieria chemiczna i procesowa

Politechnika Poznańska - kierunki studiów

Inżynieria chemiczna i procesowa – Politechnika Poznańska 2021

Studia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa na Politechnice Poznańskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia analityczna i analiza instrumentalna
 • mechanika płynów
 • inżynieria środowiska
 • technologia organiczna
 • projekt procesowy
 • inżynieria reaktorów chemicznych
 • kinetyka procesowa
 • technologia polimerów

 

Politechnika Poznańska to wyraźny punkt na edukacyjnej mapie kraju. W bogatej ofercie dydaktycznej, pod literą „I” kandydaci odnajdą kierunek Inżynieria chemiczna i procesowa, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest zrozumienie zjawisk i procesów inżynierii chemicznej i procesowej, zasad i praw leżących u podstaw inżynierii chemicznej i procesowej, czyli zasad bilansowania masy, składników, energii i pędu, prawa równowag, prawa kinetyki procesowej, procesów w stanie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studenci uczą się planować i prowadzić badania, korzystać z przyrządów pomiarowych oraz interpretować uzyskane wyniki.

Jakie przedmioty realizowane są w toku nauki? Na przykład: chemia analityczna i analiza instrumentalna, mechanika płynów, inżynieria środowiska, technologia organiczna, projekt procesowy, inżynieria reaktorów chemicznych, kinetyka procesowa, technologia polimerów, hybrydowe źródła energii, komputerowe wspomaganie projektowania, podstawy biotechnologii, matematyka, chemia fizyczna. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Inżynierii chemicznej i procesowej na Politechnice Poznańskiej będą mogli wykorzystać w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, zielarskim, instytutach naukowo - badawczych, szkolnictwie, służbach ochrony środowiska, zakładach budowy aparatury procesowej.

 

Opinie

Podjęcie decyzji związanych ze studiowaniem bywa twardym orzechem do zgryzienia. Jak ułatwić życie kandydatom? Jeśli wybraliśmy kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji, warto zapytać: Jakie ma Politechnika Poznańska opinie? Magda, studentka Inżynierii chemicznej i procesowej mówi:

„Poznań to wspaniałe miasto, a Politechnika Poznańska to wspaniała uczelnia. Czego chcieć więcej?”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA - ważne informacje

Inżynieria chemiczna i procesowa studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię chemiczną i procesową na Politechnice Poznańskiej:

Absolwent Inżynierii chemicznej i procesowej na Politechnice Poznańskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowanie procesów technologicznych,
 • wdrażania nowych materiało- i energooszczędnych technologii,
 • nadzoru nad uruchamianiem i eksploatacją aparatury przemysłowej,
 • projektowania nowych instalacji przemysłowych,
 • wykonywania dokumentacji technicznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa:

Absolwent kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa na Politechnice Poznańskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle chemicznym,
 • przemyśle farmaceutycznym,
 • przemyśle spożywczym,
 • przemyśle zielarskim,
 • instytutach naukowo – badawczych,
 • szkolnictwie,
 • służbach ochrony środowiska,
 • zakładach budowy aparatury procesowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest przedłożenie przez kandydata dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (ew. zaświadczenia odpowiedniej uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego) oraz na studia stacjonarne wynik egzaminu wstępnego, a na studia niestacjonarne średnia ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Poznańska

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa- wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Poznaniu

Politechnika Poznańska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

 

 

Komentarze (0)