Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Politechnika Poznańska - kierunki studiów

Zarządzanie i inżynieria produkcji – Politechnika Poznańska 2021

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Poznańskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • logistyka w przedsiębiorstwie
 • ergonomia
 • badania operacyjne
 • techniki pomiarowe
 • matematyka
 • mechanika techniczna
 • podstawy konstrukcji maszyn

 

Politechnika Poznańska to istotny punkt na edukacyjnej mapie Wielkopolski. Szeroka oferta dydaktyczna przyciąga liczne grono kandydatów, którzy mogą studiować, między innymi, Zarządzanie i inżynierię produkcji, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu zarządzania, ekonomii, prawa i organizacji produkcji, w połączeniu z problematyką techniczną właściwą dla inżyniera mechanika. Zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Poznańskiej to możliwość zrozumienia mechanizmów funkcjonowania rzeczywistych procesów wytwórczych i informatycznych zachodzących w przedsiębiorstwach.

W programie nauczania znajdziemy takie przedmioty jak: logistyka w przedsiębiorstwie, ergonomia, badania operacyjne, techniki pomiarowe, matematyka, mechanika techniczna, podstawy konstrukcji maszyn, fizyka techniczna, rachunkowość, psychologia społeczna, zarządzanie produkcją i usługami, komunikacja interpersonalna, zastosowania materiałów konstrukcyjnych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Zarządzania i inżynierii produkcji na Politechnice Poznańskiej będą mogli wykorzystać w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach produkcyjno-handlowych, centrach logistycznych, firmach doradczych, firmach audytorskich.

 

Opinie

Podjęcie decyzji związanych ze studiowaniem bywa twardym orzechem do zgryzienia. Jak ułatwić życie kandydatom? Jeśli wybraliśmy kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji, warto zapytać: Jakie ma Politechnika Poznańska opinie? Dominik, student Zarządzania i inżynierii produkcji mówi:

„Studia na Politechnice Poznańskiej to pierwszy, duży krok do kariery zawodowej, ciekawej pracy, prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Przede wszystkim polecam kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - ważne informacje

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia Poznań

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie i inżynierię produkcji:

Absolwent Zarządzania i inżynierii produkcji na Politechnice Poznańskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • matematycznego opisu zjawisk fizycznych i zagadnień technicznych,
 • formułowania modeli matematycznych i ich stosowania,
 • rozumienia procesów ekonomicznych i zasad sterowania nimi,
 • prawa gospodarczego,
 • marketingowego planowania i realizacji przedsięwzięć,
 • ekologii i zarządzania środowiskowego,
 • stosowania zasad z zakresu finansów i rachunkowości do prawidłowego funkcjonowania jednostek gospodarczych,
 • zarządzania procesem produkcyjnym i usługami,
 • zarządzania jakością i bezpieczeństwem,
 • projektowania systemów logistycznych z wykorzystaniem metod komputerowego wspomagania,
 • doboru procesów produkcyjnych oraz opracowywania dokumentacji związanej z przepływem produkcji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji:

Absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Poznańskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • przedsiębiorstwach produkcyjno-handlowych,
 • centrach logistycznych,
 • firmach doradczych,
 • firmach audytorskich.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Na studia drugiego stopnia mogą zgłaszać się kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia z tytułem zawodowym inżynier, posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne określone efektami uczenia się dla danego kierunku na poziomie pierwszego stopnia studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Poznańska

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Proces rekrutacyjny na Zarządzanie i inżynierię produkcji rozpoczyna się późną wiosną, zazwyczaj na przełomie maja i czerwca. Warto jednak śledzić aktualności z życia Politechniki Poznańskiej, aby dokładnie wiedzieć kiedy rozpocząć starania o przyjęcie w poczet studentów.

A starania te są niezwykle łatwe i wymagają tylko dostępu do Internetu. Każdy kandydat na studia zobowiązany jest do założenia indywidualnego konta w internetowym systemie rekrutacji. W profilu osoby ubiegającej się o przyjęcie muszą być zawarte niezbędne dane osobowe, uzyskane wyniki maturalne, aktualna fotografia.

Przy pomocy systemu kandydaci wykonują wszystkie rekrutacyjne polecenia, a także otrzymują informację jak ich droga po indeks przebiega. Od kandydatów wymagana jest dokładność w zamieszczaniu danych, a przede wszystkim zwracanie uwagi na terminy. Brak realizacji rekrutacyjnych poleceń w wyznaczonych terminach może równać się skreśleniu z listy osób ubiegających się o przyjęcie na studia.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Składanie dokumentów rekrutacyjnych należy do najprzyjemniejszych elementów postępowania kwalifikacyjnego, ponieważ obejmuje tylko tych kandydatów, którzy otrzymali wiadomość o zakwalifikowaniu na studia. Naturalnie, w przypadku tego rekrutacyjnego kroku również należy trzymać się wyznaczonych terminów, ponieważ jeśli spóźnimy się z jego spełnieniem zostaniemy wykreśleni z grona potencjalnych studentów. Jakie dokumenty musimy złożyć ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłatę rekrutacyjną ponosi każdy kandydat, ponieważ stanowi ona opłatę za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego. Kiedy należą ją uiścić? Najlepiej od razu, po założeniu konta w internetowym systemie rekrutacyjnym. Na jakie konto należy przelać pieniądze? Zostanie nam ono wskazane w internetowym systemie rekrutacyjnym.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

W gronie przedmiotów kwalifikacyjnych na kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji znajdują się: matematyka, język obcy nowożytny, fizyka, chemia. Myśląc o studiach na Politechnice Poznańskiej należy solidnie przyłożyć się do nauki, ponieważ w gronie kandydatów konkurencja jest duża, zatem szanse na indeks mają tylko ci z najlepszymi wynikami.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych to nic innego jak specjalny wzór, dzięki któremu każdy kandydat na studia może obliczyć swoje szanse na rekrutacyjne powodzenie. Zazwyczaj uczelnie ustanawiają progi punktowe, czyli aby zostać zakwalifikowanym do przyjęcia należy osiągnąć konkretną liczbę punktów. Aby je obliczyć wystarczy uzyskane wyniki dopasować do dostępnego wzoru.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Otrzymanie tytułu laureata, bądź finalisty olimpiad i konkursów to znaczące ułatwienie w procesie ubiegania się o indeks. W przypadku kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące olimpiady ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.


 

IDŹ DO STRONY UCZELNI

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji- wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Poznaniu

Politechnika Poznańska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

 

Komentarze (0)