Pielęgniarstwo ATH

Pielęgniarstwo - Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej to wyraźny punkt na edukacyjnej mapie południowej części kraju. W szerokiej ofercie dydaktycznej, pod literą „P” kandydaci odnajdą kierunek Pielęgniarstwo, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Pielęgniarstwo w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej realizowany jest na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Celem kształcenia jest pozyskanie ogólnej wiedzy z zakresu nauk medycznych, oraz wiedzy szczegółowej z zakresu pielęgniarstwa. Studenci nabywają umiejętności zapewniania bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, a także sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym.

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej nie posiadają specjalności, a w programie nauczania widnieją następujące przedmioty: biochemia i biofizyka, zdrowie publiczne, mikrobiologia i parazytologia, anatomia, fizjologia, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, nowoczesne techniki diagnostyczne, dydaktyka medyczna, pielęgniarstwo europejskie, intensywna terapia, stany w zagrożeniu życia. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Pielęgniarstwa w Akademii Techniczno- Humanistycznej będą mogli wykorzystać w szpitalach, zakładach opieki zdrowotnej, oddziałach dziennych, zakładach opieki długoterminowej, instytucjach oświatowych.

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne. Jakie ma Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej opinie? Kamila, studentka Pielęgniarstwa mówi:

„Pielęgniarstwo to poważne zajęcie, do którego należy przygotować się w stu procentach. Studiuję w Akademii Techniczno- Humanistycznej, aby być w pełni przygotowaną do pełnienia tego zawodu.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pielęgniarstwo w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • opisu morfologii i topografii kości, mięśni, narządów wewnętrznych, centralnego układu nerwowego oraz zaopatrujących je naczyń i nerwów,
 • zasad prawidłowego funkcjonowania tkanek i narządów człowieka,
 • badania fizykalnego,
 • identyfikowania procesów zachodzących w żywym organizmie,
 • czynników warunkujących zdrowie publiczne,
 • oceny stanu zdrowia ludności na podstawie danych epidemiologicznych i demograficznych,
 • farmakologii,
 • radiologii,
 • zadań opieki przedkoncepcyjnej,
 • pielęgniarstwa w zagrożeniu życia.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pielęgniarstwo:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej znajdzie zatrudnienie w:

 • szpitalach,
 • zakładach opieki zdrowotnej,
 • oddziałach dziennych,
 • zakładach opieki długoterminowej,
 • instytucjach oświatowych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W gronie przedmiotów, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Pielęgniarstwo w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej znajdują się: matematyka, biologia, fizyka, język polski, język obcy nowożytny.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Pielęgniarstwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Bielsku- Białej

ATH kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Bielsku- Białej

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu ATH 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena figurująca na dyplomie studiów pierwszego stopnia oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Komentarze (0)