Pielęgniarstwo ATH

Pielęgniarstwo - Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej to wyraźny punkt na edukacyjnej mapie południowej części kraju. W szerokiej ofercie dydaktycznej, pod literą „P” kandydaci odnajdą kierunek Pielęgniarstwo, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Pielęgniarstwo w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej realizowany jest na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Celem kształcenia jest pozyskanie ogólnej wiedzy z zakresu nauk medycznych, oraz wiedzy szczegółowej z zakresu pielęgniarstwa. Studenci nabywają umiejętności zapewniania bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, a także sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym.

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej nie posiadają specjalności, a w programie nauczania widnieją następujące przedmioty: biochemia i biofizyka, zdrowie publiczne, mikrobiologia i parazytologia, anatomia, fizjologia, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, nowoczesne techniki diagnostyczne, dydaktyka medyczna, pielęgniarstwo europejskie, intensywna terapia, stany w zagrożeniu życia. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Pielęgniarstwa w Akademii Techniczno- Humanistycznej będą mogli wykorzystać w szpitalach, zakładach opieki zdrowotnej, oddziałach dziennych, zakładach opieki długoterminowej, instytucjach oświatowych.

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne. Jakie ma Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej opinie? Kamila, studentka Pielęgniarstwa mówi:

„Pielęgniarstwo to poważne zajęcie, do którego należy przygotować się w stu procentach. Studiuję w Akademii Techniczno- Humanistycznej, aby być w pełni przygotowaną do pełnienia tego zawodu.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pielęgniarstwo w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • opisu morfologii i topografii kości, mięśni, narządów wewnętrznych, centralnego układu nerwowego oraz zaopatrujących je naczyń i nerwów,
 • zasad prawidłowego funkcjonowania tkanek i narządów człowieka,
 • badania fizykalnego,
 • identyfikowania procesów zachodzących w żywym organizmie,
 • czynników warunkujących zdrowie publiczne,
 • oceny stanu zdrowia ludności na podstawie danych epidemiologicznych i demograficznych,
 • farmakologii,
 • radiologii,
 • zadań opieki przedkoncepcyjnej,
 • pielęgniarstwa w zagrożeniu życia.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pielęgniarstwo:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej znajdzie zatrudnienie w:

 • szpitalach,
 • zakładach opieki zdrowotnej,
 • oddziałach dziennych,
 • zakładach opieki długoterminowej,
 • instytucjach oświatowych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W gronie przedmiotów, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Pielęgniarstwo w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej znajdują się: matematyka, biologia, fizyka, język polski, język obcy nowożytny.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Pielęgniarstwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Bielsku- Białej

ATH kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Bielsku- Białej

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu ATH 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Komentarze (0)