Socjologia

09.02.2022

Socjologia ATH

Socjologia - Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej 2022

Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej oferuje kandydatom szeroki wachlarz kierunków i specjalności. Wśród nich znajdziemy Socjologię, prowadzoną na studiach pierwszego stopnia.

Studia na kierunku socjologia w
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kierunek Socjologia w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej realizowany jest na Wydziale Zarządzania i Transportu. Założeniem kształcenia jest przekazanie szerokiej wiedzy, będącej połączeniem różnych nauk i dyscyplin, takich jak: psychologia, polityka społeczna, ekonomia i zarządzanie. Studenci uczą się diagnozować i intepretować zjawiska społeczne, a także analizować i wyjaśniać rzeczywistość społeczną.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Socjologia w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej posiadają dwie specjalności: Komunikacja społeczna i nowe media, Socjologia organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi. W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: psychologia społeczna, logika i metodologia nauk społecznych, socjologia grup społecznych, antropologia kulturowa, metody badań socjologicznych, analizy statystyczne na bazach danych, socjologia komunikowania społecznego, socjologia reklamy. A co po studiach? Absolwenci Socjologii w Akademii Techniczno- Humanistycznej znajdą zatrudnienie w organizacjach publicznych, ośrodkach badań rynku i opinii publicznej, mediach, organizacjach pozarządowych, instytucjach o charakterze diagnostycznym i planistycznym.

 

Opinie

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje zagubienie. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia będzie odpowiadać wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Zatem: Jakie ma Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej opinie? Kasia, studentka Socjologii mówi:

„Bielsko- Biała to przyjemne miasto, w którym można skupić się na tym co najważniejsze, czyli na nauce. Atmosfera miasta sprzyja poznawaniu nowych ludzi i wymianie doświadczeń. A jeśli mowa o nauce, to tylko w Akademii Techniczno- Humanistycznej.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Socjologię w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej:

Absolwent kierunku Socjologia w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstawowych mechanizmów dynamiki grupy społecznej i wpływu grupy na jednostkę,
 • analizowania struktur grupowych i interakcji w grupie,
 • stosowania podstawowych metod wnioskowania statystycznego,
 • metod badań społecznych,
 • procesów ludnościowych,
 • przygotowywania i realizacji projektu badawczego,
 • stosowania kategorii socjologicznych do analizy społeczeństwa.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Socjologia:

Absolwent kierunku Socjologia w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej znajdzie zatrudnienie w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • komórkach związanych z zarządzaniem kadrą pracowniczą,
 • instytucjach kultury,
 • organizacjach pozarządowych,
 • firmach konsultingowych,
 • ośrodkach badań i analiz rynku,
 • instytucjach zajmujących się polityką społeczną.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W gronie przedmiotów, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Socjologia w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej znajdują się: matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy nowożytny.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 

STUDIA W BIELSKO BIAŁEJ - ważne informacje

Kierunki studiów w Bielsko Białej

Studia w Bielsko Białej

 

 

SOCJOLOGIA - ważne informacje

Socjologia studia

 

 

 


 

# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne i społeczne wybrać

Studia na kierunku Socjologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne i społeczne w Bielsku- Białej

ATH kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne i społeczne w Bielsku- Białej

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania i Transportu ATH 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Komentarze (0)