Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oferuje kandydatom prawie pięćdziesiąt kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy oraz nabycie umiejętności twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz aktywnego animatora kultury współczesnej. Studenci przygotowują się do realizacji i upowszechniania różnorodnych postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych edukacyjnych i użytkowych.

W programie nauczania znajdują się, między innymi, takie przedmioty jak: podstawy projektowania graficznego, historia sztuki, struktury wizualne, animacja kultury wizualnej, malarstwo ścienne, techniki unikatowe, multimedia, fotografia, kultura i sztuka współczesna, grafika ilustracyjna, fotografia reklamowa. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych na UJK będą mogli wykorzystać w instytucjach kultury i sztuki, studiach grafiki reklamowej, wydawnictwach, agencjach reklamowych, mediach.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach opinie? Weronika, studentka Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych mówi:

„Uniwersytet Jana Kochanowskiego to miejsce, w którym każdy czuje się swobodnie, przez co może realizować swoje zamierzania i pomysły. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych:

Absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy dzieł sztuki jako tekstów kultury,
 • analizy struktury i jakości formalnej dzieła sztuki,
 • wykorzystywania współczesnych metod przekazu audiowizualnego,
 • stosowania metod upowszechniania, animacji i promocji sztuk wizualnych i medialnych,
 • zasad funkcjonowania marketingu w sztuce i kulturze,
 • zasad funkcjonowania rynku sztuki,
 • kształtowania relacji między wyrażanymi treściami a użytymi środkami formalnymi w grafice i malarstwie,
 • kreowania przestrzeni wizualnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych:

Absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach kultury i sztuki,
 • agencjach reklamowych,
 • studiach grafiki reklamowej,
 • wydawnictwach,
 • mediach.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Komentarze (0)