Geografia

Geografia

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - kierunki studiów

Geografia - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2021

Studia na kierunku geografia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku geografia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • filozofia przyrody
 • geologia
 • kartografia i topografia
 • geografia fizyczna świata
 • gospodarka przestrzenna
 • geografia regionalna Polski
 • krajoznawstwo
 • hydrologia
 • kształtowanie i ochrona środowiska

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach to uczelnia sięgająca swoją historią 1969 roku. W szerokiej ofercie edukacyjnej, pod literą „G” kandydaci odnajdą kierunek Geografia, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest poznanie relacji kształtujących funkcjonowanie systemu przyroda- człowiek. Studenci poznają procesy zachodzące w przyrodzie, społeczeństwie i gospodarce. Studenci nabywają umiejętności wykorzystywania wyników analiz i informacji o naturalnych i antropogenicznych zjawiskach i procesach dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią. Geografia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego to także znajomość technologii służących ochronie środowiska, oraz umiejętności dokonywania diagnozy przebiegu procesów komunikacji społecznej.

W programie nauczania znajdują się, między innymi, takie przedmioty jak: filozofia przyrody, geologia, kartografia i topografia, geografia fizyczna świata, gospodarka przestrzenna, geografia regionalna Polski, krajoznawstwo, hydrologia, kształtowanie i ochrona środowiska, geografia społeczna, geografia ekonomiczna, gleboznawstwo i geografia gleb. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Geografii na UJK będą mogli wykorzystać w agencjach turystycznych, biurach promocji turystyki, agencjach rozwoju regionalnego, biurach parków narodowych i krajobrazowych, punktach informacji turystycznej, centrach kryzysowych, służbach monitoringu atmosfery i środowiska przyrodniczego, ośrodkach badawczych.

Jakie ma Uniwersytet Jana Kochanowskiego opinie? Darek, student Geografii mówi:

„Studiowanie Geografii na UJK to możliwość odkrycia tej dziedziny pod wieloma kątami. Ilość specjalności sprawia, że każdy zainteresowany nauką znajdzie swój kierunek rozwoju.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Geografię na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach:

Absolwent kierunku Geografia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wykorzystywania Systemów Informacji Geograficznej jako podstawowych narzędzi do tworzenia baz danych o środowisku,
 • posługiwania się matematycznym opisem zjawisk i procesów przestrzennych,
 • rozpoznawania form powierzchni Ziemi oraz ich genezy,
 • oceny intensywności procesów rzeźbotwórczych w różnych warunkach środowiskowych,
 • oddziaływania środowiska atmosferycznego na człowieka i człowieka na klimat,
 • analizowania zjawisk zachodzących w obszarach zurbanizowanych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Geografia:

Absolwent kierunku Geografia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach planistycznych,
 • agencjach turystycznych,
 • biurach promocji turystyki,
 • służbach monitoringu atmosfery i środowiska przyrodniczego,
 • centrach kryzysowych,
 • ośrodkach badawczych,
 • administracji państwowej i samorządowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia geograficzne wybrać

Studia na kierunku Geografia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia geograficzne w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego kierunki

Jakie są kierunki geograficzne w Kielcach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Matematycznym i Przyrodniczym UJK

Komentarze (0)