Kierunki studiów Kielce

Kierunki studiów Kielce

Kierunki studiów Kielce

Kierunki studiów

w Kielcach 2022

Odkryj kierunki na kieleckich uczelniach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Kierunki studiów w Kielcach 2022

W niespełna 200-tysięcznych Kielcach, działają dwie publiczne szkoły wyższe – Uniwersytet Jana Kochanowskiego oraz Politechnika Świętokrzyska, które stale rozwijają się i poszerzają swoją ofertę edukacyjną, by jak najlepiej dostosować się do potrzeb absolwentów szkół ponadpodstawowych z regionu i całej Polski.

 

Jakie są kierunki studiów w Kielcach w 2022/2023

Na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego znajdziemy zarówno Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, jak i Wydział Pedagogiczny i Artystyczny. Chętnie wybieranymi kierunkami kieleckiego uniwersytetu są fizjoterapia, filologia angielska, pielęgniarstwo, praca socjalna i położnictwo. Chętni mogą podjąć naukę również na trzydziestu trzech innych kierunkach. W Collegium Medicum możemy studiować np. ratownictwo medyczne, fizjoterapię czy kosmetologię a na Wydziale Humanistycznym – lingwistykę stosowaną czy logopedię. Oferta UJK jest bowiem bardzo różnorodna.
Politechnika Świętokrzyska przyciąga umysły ścisłe z całego regionu. Od lat nie słabnie popularność takich kierunków jak np.  budownictwo, geodezja i kartografia, Informatyka oraz mechanika i budowa maszyn. Na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn można zdobyć tytuł inżyniera m.in. z zakresu automatyki i robotyki, wzornictwa przemysłowego czy inżynierii bezpieczeństwa, a na Wydziale Modelowania i Zarządzania Komputerowego – np. z ekonomii czy zarządzania i inżynierii produkcji.
 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Kielcach - rekrutacja 2021/2022

Najpopularniejsze kierunki studiów w Kielcach na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: kierunek lekarski UJK, psychologia UJK, filologia angielska UJK, ekonomia UJK, prawo UJK, informatyka PŚ, budownictwo PŚ, automatyka i robotyka, ekonomia PŚ, logistyka PŚ i odnawialne źródła energii PŚ.

 

Popularne kierunki studiów w Kielcach:
 • kierunek lekarski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • psychologia (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • filologia angielska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • ekonomia (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • prawo (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • informatyka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • budownictwo (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • automatyka i robotyka (Politechnika Świętokrzyska)
 • logistyka (Politechnika Świętokrzyska)
 • odnawialne źródła energii (Politechnika Świętokrzyska)
 • zarządzanie (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • finanse i rachunkowość (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • fizjoterapia (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

*Popularne kierunki studiów 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 

Kierunki studiów w Kielcach

Kierunki studiów - Kielce: znaleziono 78

Uczelnia
Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania

Pokaż więcej

Nadchodzące wydarzenia

Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Administration I stopnia stacjonarne
Architektura I stopnia, II stopnia stacjonarne
Automatyka i elektrotechnika przemysłowa I stopnia stacjonarne
Automatyka i robotyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe I stopnia niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Budownictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Chemia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Data engineering I stopnia stacjonarne
Dietetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia, II stopnia stacjonarne
Edytorstwo klasyczne i cyfrowe II stopnia stacjonarne
Ekonomia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektromobilność I stopnia stacjonarne
Elektronika i telekomunikacja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektrotechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka I stopnia stacjonarne
Filologia angielska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia germańska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia polska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia rosyjska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Finanse i rachunkowość I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Fizjoterapia jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Fizyka II stopnia stacjonarne
Fizyka techniczna I stopnia stacjonarne
Geodezja i kartografia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geografia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Historia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka przemysłowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa I stopnia stacjonarne
Inżynieria biomedyczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria danych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria środków transportu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kierunek lekarski (medycyna) jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Kosmetologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kryminologia stosowana I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Lingwistyka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
Logistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logopedia ogólna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Marketing i biznes elektroniczny I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Matematyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ochrona środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Odnawialne źródła energii I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika specjalna jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Pielęgniarstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Politologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Położnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Praca socjalna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Psychologia jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Ratownictwo medyczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Stosunki międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia skandynawskie I stopnia stacjonarne
Systemy diagnostyczne w medycynie I stopnia stacjonarne
Sztuki plastyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Teleinformatyka I stopnia stacjonarne
Turystyka i rekreacja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Visual arts I stopnia, II stopnia stacjonarne
Wychowanie fizyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wzornictwo I stopnia stacjonarne
Wzornictwo przemysłowe I stopnia stacjonarne
Zarządzanie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie biznesowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i coaching I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie w politykach publicznych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zdrowie publiczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
 

Uczelnie w Kielcach

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Świętokrzyska

Kierunki studiów: 23 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 9 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 6

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kierunki studiów: 55 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 15 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Kierunki studiów w Kielcach - Uczelnie

Grupa kierunków
Typ studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Komentarze (0)