Transport

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Transport WSOSP

Transport - Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie to uczelnia o długoletnich tradycjach, kształcąca w bardzo istotnej profesji, jaką jest lotnictwo. W gronie oferowanych kandydatom kierunków nie mogło zabraknąć miejsca dla Transportu, prowadzonego na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Transport w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie realizowany jest na Wydziale Bezpieczeństwa narodowego i logistyki. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a przede wszystkim inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu i analizy systemów transportowych. Studenci zgłębiają zagadnienia organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem, nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi, czy też kierowania zespołami. Transport w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie to studia techniczne, dedykowane specjalnie dla potrzeb rozwijającego się rynku transportu lotniczego.

Studia na kierunku Transport w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie dzielą się na trzy specjalności: Transport powietrzny, Transport lotniskowy, Transport wojskowy. W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: mechanika techniczna, silniki spalinowe, eksploatacja techniczna, ekonomika transportu, podstawy napędu automatycznego, mechanika stosowana, modelowanie konstrukcji środków transportu. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Transportu w WSOSP będą mogli wykorzystać w biurach projektowych środków transportu i infrastruktury lotniskowej, jednostkach organizacyjnych związanych z logistyką i spedycją w transporcie lotniczym, firmach zajmujących się budową i utrzymaniem infrastruktury portów lotniczych oraz organizacjach zarządzających infrastrukturą lotniskową.

Jakie ma Wyższa Szkoła Oficerska Służb Powietrznych w Dęblinie opinie? Tomek, student Transportu mówi:

„Nie wiem czy jest ktoś, kto nigdy nie słyszał o tej uczelni. Ta szkoła to sztandar, pomnik. To ogromna duma i wielki zaszczyt móc tutaj studiować.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Transport w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie:

Absolwent kierunku Transport w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad inżynierii ruchu,
 • wykonywania analiz wytrzymałościowych elementów maszyn,
 • projektowania systemów logistycznych z wykorzystaniem metod komputerowego wspomagania,
 • projektowania i analizy systemów transportowych,
 • analizowania niezawodności systemów technicznych,
 • modelowania procesów transportowych,
 • stosowania metrologii warsztatowej,
 • rozwiązywania problemów technicznych w oparciu o prawa mechaniki.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Transport:

Absolwent kierunku Transport w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie znajdzie zatrudnienie w:

 • biurach projektowych środków transportu i infrastruktury lotniskowej,
 • jednostkach organizacyjnych związanych z logistyką i spedycją w transporcie lotniczym,
 • firmach zajmujących się budową i utrzymaniem infrastruktury portów lotniczych,
 • organizacjach zarządzających infrastrukturą lotniskową.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Transport w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie brane są pod uwagę takie przedmioty jak: matematyka, informatyka, fizyka, fizyka i astronomia, chemia, wiedza o społeczeństwie lub geografia, a także język obcy nowożytny.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia logistyczne wybrać

Studia na kierunku Transport - wszystko co musisz wiedzieć

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych kierunki

Co zdawać na maturze

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Komentarze (0)