Archeologia

Archeologia

Archeologia

01.02.2022

Archeologia – Uniwersytet Wrocławski 2022

Studia na kierunku archeologia na Uniwersytecie Wrocławskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku archeologia w UWR
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku archeologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • metodyka badań archeologicznych
 • antropologia fizyczna
 • propedeutyka archeologii
 • klasyfikacja materiałów archeologicznych
 • muzealnictwo i ochrona zabytków
 • dokumentacja w archeologii
 • archeologia powszechna

 

Uniwersytet Wrocławski to uczelnia sięgająca początków 1702 roku. W bogate ofercie dydaktycznej, pod literą „A” kandydaci odnajdą kierunek Archeologia, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy dotyczącej poszczególnych epok, od pojawiania się pierwszych ludzi aż po czasy nowożytne, na terenach europejskich i pozaeuropejskich, metod analizy i interpretacji wytworów kultury ludzkiej oraz podstaw ich konserwacji, znaczenia dziedzictwa archeologicznego we współczesnym świecie. Archeologia na Uniwersytecie Wrocławskim to także poznanie metod prowadzenia i dokumentowania prac wykopaliskowych, a także opracowywania artefaktów i innych źródeł archeologicznych.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: metodyka badań archeologicznych, antropologia fizyczna, propedeutyka archeologii, klasyfikacja materiałów archeologicznych, muzealnictwo i ochrona zabytków, dokumentacja w archeologii, archeologia powszechna, podstawy numizmatyki starożytnej. A co po studiach? Absolwenci Archeologii na Uniwersytecie Wrocławskim znajdą zatrudnienie w placówkach naukowych, muzealnych i konserwatorskich.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Wrocławski opinie? Mariusz, student Archeologii mówi:

„Bardzo fajne jest odkrywanie przeszłości. To niezwykle wciąga. Polecam wszystkim miłośnikom historii. A studia na Uniwersytecie Wrocławskim pokażą i dokładnie nauczą jak to robić, aby było najbardziej efektywne.”

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

ARCHEOLOGIA  - ważne informacje

Archeologia studia Wrocław

Archeologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Archeologię na Uniwersytecie Wrocławskim:

Absolwent kierunku Archeologia na Uniwersytecie Wrocławskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • archeologii poszczególnych epok i okresów,
 • zagadnień zróżnicowania kulturowego,
 • porównywania cech kultur i przemian kulturowych od epoki kamienia po czasy nowożytne w obrębie poszczególnych regionów,
 • metodyki badań archeologicznych,
 • rozpoznawania charakterystycznych cech źródeł archeologicznych pochodzących z różnych okresów i kultur,
 • konserwacji i dokumentacji zabytków archeologicznych,
 • metod interpretacji źródeł archeologicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Archeologia:

Absolwent kierunku Archeologia na Uniwersytecie Wrocławskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • ekspedycjach archeologicznych,
 • służbach konserwatorskich,
 • muzealnych pracowniach laboratoryjno-inwentaryzacyjnych i dokumentacyjnych,
 • samorządowych placówkach kultury.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku archeologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Na studia drugiego stopnia przyjmowani będą absolwenci studiów licencjackich archeologii na podstawie oceny na dyplomie licencjackim, według kolejności na liście rankingowej. O ile przewidziany limit nie zostanie wypełniony, w dalszej kolejności przyjmowani będą absolwenci studiów licencjackich/magisterskich kierunków studiów innych niż archeologia. Podstawą przyjęcia dla tej grupy absolwentów jest rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wiedzy o archeologii punktowana w skali 0-5 punktów. Do zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej wymagane jest uzyskanie minimum 2 punktów. Kandydaci przyjmowani będą według kolejności na liście rankingowej.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

Komentarze (0)