Archeologia studia - kierunek studiów

Kiedy wkroczyli do Europy pierwsi Homo sapiens? Jak wyglądały zwierzęta sprzed trzech tysięcy lat? Jak budowane były skomplikowane sieci tuneli w starożytności? Na te pytania bez problemu odpowiadają najwięksi archeologowie dzisiejszych czasów. Jak absolwent tego kierunku będziesz mógł dołączyć do tego grona!

W ramach studiów zgłębisz wiedzę z zakresu archeologii wielu epoko - od terenów śródziemnomorskich aż po obszary Nowego Świata. Skupisz się również na metodach i technikach wykopaliskowych, zarówno tych tradycyjnych jak i nowoczesnych. Dzięki zdobytej wiedzy będziesz potrafić określić przynależność kulturową zabytków oraz umiejscowić je w czasie. Co więcej, poznasz zagadnienia prawne związane z ochroną dziedzictwa kulturowego, co umożliwi Ci, na przykład pracę w muzeum. Cały okres studiów przygotuje Cię do wyjazdów i ekspedycji archeologicznych, w których, jak absolwent tego kierunku, będziesz mógł wziąć udział.

Od zawsze chciałeś zajmować się wykopaliskami i zgłębiać tajniki historii czyhających pod powierzchnią ziemi? A może interesują Cię zabytki lub praca w muzeum? Jeżeli wpisujesz się w powyższy opis to archeologia będzie świetnym wyborem dla Ciebie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na archeologię, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język polski, język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych, język regionalny, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ARCHEOLOGIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Kierunek archeologia prowadzony jest przez:

Wydział Historyczny UG

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Historyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując archeologię

Absolwent będzie posiadać wiedzę z zakresu:
  • archeologii poszczególnych epok i okresów oraz nauk pokrewnych,
  • metod i technik prac wykopaliskowych oraz dokumentacyjnych,
  • wiedzy źródłoznawczej umożliwiającej ocenę chronologii i przynależności kulturowej znalezisk archeologicznych,
  • podstawowych zabiegów konserwacji zabytków i zasady muzealnego opracowywania zbiorów,
  • wykonywania prac technicznych w trakcie bada archeologicznych i prac laboratoryjno-inwentaryzacyjnych w placówkach gromadzących zbiory zabytków archeologicznych.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku archeologia

Absolwent kierunku archeologia znajdzie zatrudnienie jako:
  • pracownik techniczny przy badaniach archeologicznych,
  • pracownik laboratoryjno-inwentaryzacyjny w placówkach zbiorów archeologicznych,
  • archeolog w samorządowych placówkach pracy,
  • pracownik muzeum,
  • pracownik ochrony dziedzictwa narodowego.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARCHEOLOGIA

Komentarze (0)