Dodaj do ulubionych

Archeologia studia - kierunek studiów

Studia na kierunku archeologia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Archeologia to jeden z kierunków, który można zaliczyć do grupy studiów historycznych. Studenci w trakcie wszystkich semestrów nauki otrzymują gruntowną wiedzę, ale w ich codziennej pacy największą rolę odgrywać będą umiejętności! Uczą się więc, jak gromadzić, badać, opisywać czy analizować zebrany materiał. Dowiadują się, jak skutecznie korzystać z dostępnych źródeł w codziennej pracy badawczej.

Kierunki takie jak archeologia mają więc praktyczny program kształcenia, który oparty jest na stabilnych podstawach teoretycznych. Po zakończeniu nauki zatrudnienia szukać można w różnorodnych instytucjach badawczych czy ośrodkach naukowych. Na absolwentów czeka będą także muzea, ośrodki związane z kulturą i historią czy firmy zajmujące się prowadzeniem wykopalisk.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na archeologię, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język polski, język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych, język regionalny, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu.

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku archeologia:

 • geografia,
 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • biologia,
 • chemia,
 • historia sztuki,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • język łaciński.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ARCHEOLOGIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Archeologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jednostka prowadząca

Archeologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Archeologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Archeologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Archeologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Archeologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Archeologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku archeologia

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Jednostka prowadząca

Archeologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Archeologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Archeologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku archeologia

Archeologia - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ARCHEOLOGIA STUDIA NIESTACJONARNE

ARCHEOLOGIA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ARCHEOLOGIA STUDIA II STOPNIA

ARCHEOLOGIA STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku archeologia

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując archeologię

Program studiów i przedmioty

W ramach studiów zgłębisz wiedzę z zakresu archeologii wielu epok - od terenów śródziemnomorskich aż po obszary Nowego Świata. Skupisz się również na metodach i technikach wykopaliskowych, zarówno tych tradycyjnych jak i nowoczesnych. 

Dzięki zdobytej wiedzy będziesz potrafić określić przynależność kulturową zabytków oraz umiejscowić je w czasie.Co więcej, poznasz zagadnienia prawne związane z ochroną dziedzictwa kulturowego, co umożliwi Ci, na przykład pracę w muzeum.Cały okres studiów przygotuje Cię do wyjazdów i ekspedycji archeologicznych, w których, jak absolwent tego kierunku, będziesz mógł wziąć udział.

 

W programie studiów na kierunku archeologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Zarys archeologii epoki brązu i cywilizacji Bliskiego Wschodu
 • Elementy metodologii i metodyki badań archeologicznych
 • Elementy metodologii i metodyki badań archeologicznych
 • Klasyczne cywilizacje kręgu śródziemnomorskiego
 • Archeologia Polski i powszechna. Późne średniowiecze
 • Archeologia Polski i powszechna. Paleolit i mezolit
 • Klasyczne cywilizacje kręgu śródziemnomorskiego
 • Historia sztuki średniowiecznej i nowożytnej
 • Teoria i historia archeologii
 • Archeologia Późnego Średniowiecza i Nowożytności
 
Absolwent będzie posiadać wiedzę z zakresu:
 • archeologii poszczególnych epok i okresów oraz nauk pokrewnych,
 • metod i technik prac wykopaliskowych oraz dokumentacyjnych,
 • wiedzy źródłoznawczej umożliwiającej ocenę chronologii i przynależności kulturowej znalezisk archeologicznych,
 • kierowania projektami naukowymi oraz stosowania nowoczesnych metod w rozwiązywaniu problemów przeszłości,
 • stosowania najnowszych technologii – CAD, GIS, baz danych, wizualizacji 3D, edycji grafiki i tekstu,
 • tworzenia i interpretacji danych archeologicznych,
 • podstawowych zabiegów konserwacji zabytków i zasady muzealnego opracowywania zbiorów,
 • wykonywania prac technicznych w trakcie bada archeologicznych i prac laboratoryjno-inwentaryzacyjnych w placówkach gromadzących zbiory zabytków archeologicznych.

Jak wyglądają studia na kierunku archeologia?

Kiedy wkroczyli do Europy pierwsi Homo sapiens? Jak wyglądały zwierzęta sprzed trzech tysięcy lat? Jak budowane były skomplikowane sieci tuneli w starożytności? Na te pytania bez problemu odpowiadają najwięksi archeologowie dzisiejszych czasów. Jak absolwent tego kierunku będziesz mógł dołączyć do tego grona!

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek archeologia można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym, dzięki czemu każdy ma szansę wybrać opcję najbardziej dopasowaną do swoich planów i potrzeb. W przypadku studiów stacjonarnych zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku.

Natomiast wybierając studia niestacjonarne na naukę będziesz musiał poświęcić wybrane weekendy semestru. Studenci, którzy zdecydują się aplikować na powyższe studia zdobędą wszechstronne wykształcenie z zakresu nauk historycznych, geograficznych czy humanistycznych.

 

Studia na kierunku archeologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

W planie zajęć na kierunku archeologia znajdzie się wiele ciekawych i rozwijających przedmiotów, takich jak:

 • Archeologia powszechna
 • Pogranicze biokulturowe Wschodu i Zachodu Europy
 • Archeologia starożytnego Egiptu
 • Archeologia i sztuka Anatolii

 

Studenci najwięcej czasu poświęcą doskonaleniu swojej wiedzy historycznej, ze szczególnym uwzględnieniem ery starożytnej i średniowiecznej, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Ponadto, dowiesz się więcej na temat różnorodnych kultur i cywilizacji, co z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej praktyce zawodowej.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku archeologia, oprócz wiedzy teoretycznej rozwiniesz także cenne umiejętności praktyczne. Jako student będziesz uczestniczył w licznych wyjazdach terenowych, badaniach powierzchniowych czy wykopaliskach, podczas których poznasz specyfikę branży archeologicznej.

Studenci nauczą się także analizy danych architektonicznych przy użyciu zaawansowanych technologii informatycznych. W programie znajdzie się także lektorat z języka obcego, na którym rozwiniesz swoje zdolności językowe i tym samym zwiększysz swoje szanse na międzynarodową karierę.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Od zawsze chciałeś zajmować się wykopaliskami i zgłębiać tajniki historii czyhających pod powierzchnią ziemi? A może interesują Cię zabytki lub praca w muzeum? Jeżeli wpisujesz się w powyższy opis to archeologia będzie świetnym wyborem dla Ciebie!

 

5. Gdzie studiować archeologię

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek archeologia:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku archeologia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunek archeologia można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu kształcenia. Studia pierwszego stopnia trwają sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Natomiast nauka na studiach magisterskich trwa dwa lata. Po upływie tego czasu zdobędziesz tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku archeologia

Absolwent kierunku archeologia znajdzie zatrudnienie jako:
 • pracownik techniczny przy badaniach archeologicznych,
 • pracownik laboratoryjno-inwentaryzacyjny w placówkach zbiorów archeologicznych,
 • archeolog w samorządowych placówkach pracy,
 • pracownik muzeum,
 • pracownik ochrony dziedzictwa narodowego,
 • pracownik instytucji naukowych i muzealnch i turystycznych,
 • pracownik instytucji rządowych i samorządowych,
 • pracownik urzędów konserwatorskich.

Zobacz inne kierunki Historyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARCHEOLOGIA

Komentarze (0)