Archeologia studia - kierunek studiów

Kiedy wkroczyli do Europy pierwsi Homo sapiens? Jak wyglądały zwierzęta sprzed trzech tysięcy lat? Jak budowane były skomplikowane sieci tuneli w starożytności? Na te pytania bez problemu odpowiadają najwięksi archeologowie dzisiejszych czasów. Jak absolwent tego kierunku będziesz mógł dołączyć do tego grona!

 

Program studiów i przedmioty

W ramach studiów zgłębisz wiedzę z zakresu archeologii wielu epok - od terenów śródziemnomorskich aż po obszary Nowego Świata. Skupisz się również na metodach i technikach wykopaliskowych, zarówno tych tradycyjnych jak i nowoczesnych. Dzięki zdobytej wiedzy będziesz potrafić określić przynależność kulturową zabytków oraz umiejscowić je w czasie. Co więcej, poznasz zagadnienia prawne związane z ochroną dziedzictwa kulturowego, co umożliwi Ci, na przykład pracę w muzeum. Cały okres studiów przygotuje Cię do wyjazdów i ekspedycji archeologicznych, w których, jak absolwent tego kierunku, będziesz mógł wziąć udział.

 

Dla kogo ten kierunek

Od zawsze chciałeś zajmować się wykopaliskami i zgłębiać tajniki historii czyhających pod powierzchnią ziemi? A może interesują Cię zabytki lub praca w muzeum? Jeżeli wpisujesz się w powyższy opis to archeologia będzie świetnym wyborem dla Ciebie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na archeologię, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język polski, język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych, język regionalny, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ARCHEOLOGIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Archeologia  stopień: (I)  (II)

Specjalności na kierunku archeologia

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Archeologia  stopień: (I)  (II)

Kolegium Nauk Humanistycznych UR  stopień: (I)  (II)

Wydział Socjologiczno-Historyczny UR  stopień: (I)  (II)

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ARCHEOLOGIA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Historyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując archeologię

Absolwent będzie posiadać wiedzę z zakresu:
  • archeologii poszczególnych epok i okresów oraz nauk pokrewnych,
  • metod i technik prac wykopaliskowych oraz dokumentacyjnych,
  • wiedzy źródłoznawczej umożliwiającej ocenę chronologii i przynależności kulturowej znalezisk archeologicznych,
  • podstawowych zabiegów konserwacji zabytków i zasady muzealnego opracowywania zbiorów,
  • wykonywania prac technicznych w trakcie bada archeologicznych i prac laboratoryjno-inwentaryzacyjnych w placówkach gromadzących zbiory zabytków archeologicznych.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ARCHEOLOGIA STUDIA NIESTACJONARNE

ARCHEOLOGIA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ARCHEOLOGIA STUDIA II STOPNIA

ARCHEOLOGIA STUDIA I STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku archeologia

Absolwent kierunku archeologia znajdzie zatrudnienie jako:
  • pracownik techniczny przy badaniach archeologicznych,
  • pracownik laboratoryjno-inwentaryzacyjny w placówkach zbiorów archeologicznych,
  • archeolog w samorządowych placówkach pracy,
  • pracownik muzeum,
  • pracownik ochrony dziedzictwa narodowego.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARCHEOLOGIA

Komentarze (0)