Biotechnologia

Biotechnologia

Uniwersytet Wrocławski - kierunki studiów

Biotechnologia – Uniwersytet Wrocławski 2021

Studia na kierunku biotechnologia na Uniwersytecie Wrocławskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biotechnologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biochemia strukturalna
 • chemia organiczna
 • statystyka
 • fizjologia zwierząt
 • mikrobiologia
 • biofizyka
 • enzymologia

 

Uniwersytet Wrocławski to uczelnia sięgająca początków 1702 roku. W bogate ofercie dydaktycznej, pod literą „B” kandydaci odnajdą kierunek Biotechnologia, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest przygotowanie do sprawnego poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej oraz do podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Studenci zgłębiają obszary biochemii, biologii molekularnej, inżynierii genetycznej, czy też struktur i funkcji cząsteczek biologicznych, a także poznają metody badawcze oraz programy komputerowe stosowane zarówno w codziennej pracy laboratoryjnej, jak i w wyspecjalizowanych badaniach naukowych.

W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: biochemia strukturalna, chemia organiczna, statystyka, fizjologia zwierząt, mikrobiologia, biofizyka, enzymologia, inżynieria bioprocesowa, immunologia, biogospodarka, ochrona własności intelektualnej, inżynieria komórkowa i tkankowa zwierząt. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Biotechnologii na Uniwersytecie Wrocławskim będą mogli wykorzystać w przemyśle spożywczym, przemyśle farmaceutycznym, placówkach naukowo- badawczych, placówkach służby zdrowia.

Czy wybór uczelni może być łatwy? Oczywiście, że tak. Wybierając się na studia do Wrocławia, warto wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Wrocławski opinie? Edyta, studentka Biotechnologii mówi:

„Dla mnie studia to coś znacznie więcej niż tylko nauka i egzaminy. To początek dorosłego życia, a także świetny moment do rozwijania swoich pasji. Najlepszym miejscem, w którym można realizować wszystko swoje zamierzenia jest Uniwersytet Wrocławski.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biotechnologię na Uniwersytecie Wrocławskim:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Wrocławskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wykorzystywania narzędzi matematycznych do opisu zjawisk i procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych,
 • wykonywania pomiarów,
 • biochemicznych, molekularnych i komórkowych podstaw funkcjonowania organizmów,
 • projektowania i wykonywania manipulacji na materiale genetycznym,
 • bezpiecznego postepowania z materiałem biologicznym, chemikaliami i aparaturą,
 • mechanizmów infekcji bakteryjnych,
 • diagnostyki chorób genetycznych,
 • biologii nowotworów,
 • ilościowego opisu podstawowych procesów jednostkowych,
 • planowania i prowadzenia prac doświadczalnych,
 • systemów zarządzania jakością w biotechnologii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biotechnologia:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Wrocławskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle spożywczym,
 • przemyśle farmaceutycznym,
 • placówkach naukowo- badawczych,
 • placówkach służby zdrowia,
 • przemyśle paszowym,
 • przemyśle chemii gospodarczej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, język angielski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest: -posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, -przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Biotechnologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze we Wrocławiu

UWr kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Biotechnologii UWr

Komentarze (0)