Biotechnologia

Biotechnologia

Biotechnologia

01.02.2022

Biotechnologia – Uniwersytet Wrocławski 2022

Studia na kierunku biotechnologia na Uniwersytecie Wrocławskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku biotechnologia w UWR
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biotechnologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biochemia strukturalna
 • chemia organiczna
 • statystyka
 • fizjologia zwierząt
 • mikrobiologia
 • biofizyka
 • enzymologia

 

Uniwersytet Wrocławski to uczelnia sięgająca początków 1702 roku. W bogate ofercie dydaktycznej, pod literą „B” kandydaci odnajdą kierunek Biotechnologia, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest przygotowanie do sprawnego poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej oraz do podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Studenci zgłębiają obszary biochemii, biologii molekularnej, inżynierii genetycznej, czy też struktur i funkcji cząsteczek biologicznych, a także poznają metody badawcze oraz programy komputerowe stosowane zarówno w codziennej pracy laboratoryjnej, jak i w wyspecjalizowanych badaniach naukowych.

W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: biochemia strukturalna, chemia organiczna, statystyka, fizjologia zwierząt, mikrobiologia, biofizyka, enzymologia, inżynieria bioprocesowa, immunologia, biogospodarka, ochrona własności intelektualnej, inżynieria komórkowa i tkankowa zwierząt. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Biotechnologii na Uniwersytecie Wrocławskim będą mogli wykorzystać w przemyśle spożywczym, przemyśle farmaceutycznym, placówkach naukowo- badawczych, placówkach służby zdrowia.

 

Opinie

Czy wybór uczelni może być łatwy? Oczywiście, że tak. Wybierając się na studia do Wrocławia, warto wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Wrocławski opinie? Edyta, studentka Biotechnologii mówi:

„Dla mnie studia to coś znacznie więcej niż tylko nauka i egzaminy. To początek dorosłego życia, a także świetny moment do rozwijania swoich pasji. Najlepszym miejscem, w którym można realizować wszystko swoje zamierzenia jest Uniwersytet Wrocławski.”

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

BIOTECHNOLOGIA - ważne informacje

Biotechnologia studia Wrocław

Biotechnologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biotechnologię na Uniwersytecie Wrocławskim:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Wrocławskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wykorzystywania narzędzi matematycznych do opisu zjawisk i procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych,
 • wykonywania pomiarów,
 • biochemicznych, molekularnych i komórkowych podstaw funkcjonowania organizmów,
 • projektowania i wykonywania manipulacji na materiale genetycznym,
 • bezpiecznego postepowania z materiałem biologicznym, chemikaliami i aparaturą,
 • mechanizmów infekcji bakteryjnych,
 • diagnostyki chorób genetycznych,
 • biologii nowotworów,
 • ilościowego opisu podstawowych procesów jednostkowych,
 • planowania i prowadzenia prac doświadczalnych,
 • systemów zarządzania jakością w biotechnologii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biotechnologia:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Wrocławskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle spożywczym,
 • przemyśle farmaceutycznym,
 • placówkach naukowo- badawczych,
 • placówkach służby zdrowia,
 • przemyśle paszowym,
 • przemyśle chemii gospodarczej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, język angielski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest: posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

Komentarze (0)