Chemia UWr

Chemia – Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski to jedna z najchętniej wybieranych szkół wyższych. W szerokiej ofercie dydaktycznej, pod literą „C” kandydaci odnajdą kierunek Chemia, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Chemia na Uniwersytecie Wrocławskim realizowany jest na Wydziale Chemii. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu chemii, opartej na podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych. Studenci nabywają umiejętności w obszarze otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z opadami, czy promowania zrównoważonego rozwoju.

Studia na kierunku Chemia na Uniwersytecie Wrocławskim dzielą się na następujące specjalności: Analityka chemiczna, Chemia materiałów dla nowoczesnych technologii, Chemia ogólna (na pierwszym stopniu), Analityka instrumentalna, Chemia fizyczna, Chemia materiałów dla nowoczesnych technologii, Chemia nieorganiczna i kataliza, Chemia organiczna, Chemia- studia międzynarodowe (na drugim stopniu). Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: chemia analityczna, zarządzanie laboratorium, fizyka, technologia, krystalochemia, geochemia, biomakromolekuły, chemia jądrowa, zaawansowane metody badania materiałów, chemia fizyczna, chemia materiałów, modelowanie molekularne. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Chemii na Uniwersytecie Wrocławskim będą mogli wykorzystać w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym, jednostkach kontrolnych, laboratoriach analitycznych, laboratoriach środowiskowych.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Wrocławski opinie? Dominika, studentka Chemii mówi:

„Chemia może być bardzo pasjonującą dziedziną, jeśli potrafi się nią zainteresować. W liceum lubiłam chemię, zaczęłam zastanawiać się nad studiami, ale bałam się, że będą one wyglądały trochę tak, jak lekcje w szkole. Nic bardziej mylnego. Chemia na Uniwersytecie Wrocławskim to najfajniejszy kierunek na świecie.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Chemię na Uniwersytecie Wrocławskim:

Absolwent kierunku Chemia na Uniwersytecie Wrocławskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • nowoczesnych metod syntezy związków chemicznych,
 • współczesnych metod spektroskopii atomowej i molekularnej,
 • analizy chemometrycznej,
 • syntezy ferroelektryków, luminoforów i koloidów metalicznych,
 • określenia reaktywności związków metali w reakcjach stechiometrycznych.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Chemia:

Absolwent kierunku Chemia na Uniwersytecie Wrocławskim znajdzie zatrudnienie w:

 • przemyśle chemicznym,
 • przemyśle farmaceutycznym,
 • przemyśle biotechnologicznym,
 • przemyśle metalurgicznym,
 • przedsiębiorstwach wykorzystujących zaawansowane metody fizykochemiczne,
 • jednostkach kontrolnych,
 • laboratoriach analitycznych,
 • laboratoriach środowiskowych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W gronie przedmiotów, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Chemia na Uniwersytecie Wrocławskim znajdują się: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, informatyka, matematyka, język obcy nowożytny.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia chemiczne wybrać

Studia na kierunku Chemia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia chemiczne we Wrocławiu

UWr kierunki

Jakie są kierunki chemiczne we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Chemii UWr

Komentarze (0)