Chemia - Wrocław

Chemia - Wrocław

Studia na kierunku chemia w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Politechnika Wrocławska

Chemia stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku lub 2 lata
forma: stacjonarne

08.11.2023

Chemia studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku chemia we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra lub magistra inżyniera).

Chemia - Wrocław
Studia na kierunku chemia w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Opis kierunku

Chemia to ścisły kierunek studiów, który poza warstwą teoretyczną oferuje swoim studentom także szereg zajęć laboratoryjnych, które pozwalają zdobyć umiejętności praktyczne. Program obejmuje m.in. chemię analityczną, molekularną i fizyczną. Studenci mają okazję dowiedzieć się, w jakich dziedzinach przemysłu wykorzystywać poszczególne związki, czy w jaki sposób wykonywać poszczególne techniki badawcze.

Wykształcenie w dziedzinie chemii pozwala na podjęcie pracy w wielu branżach. Wśród nich jest przemysł chemicznyy, farmaceutyczny, spożywczy, czy kosmetyczny. Absolwenci doskonale sprawdzą się również w laboratoriach analitycznych, instytucjach związanych z ochroną środowiskam oraz działach zajmujących się kontrolą jakości produkcji.

 

Uczelnie

We Wrocławiu chemię możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznych: Politechnice Wrocławskiej (Wydział Chemiczny PWR) oraz Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Chemii UWR).

 

Specjalności

Współczesne studia z chemii charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku chemia we Wrocławiu: advanced synthesis in chemistry (zaawansowana synteza w chemii)analityka instrumentalnaanalityka środowiskowa i żywnościchemia fizycznachemia materiałów dla nowoczesnych technologii.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek chemia we Wrocławiu?

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak chemia możesz realizować zarówno na uniwersytecie, jak i politechnice. Kandydaci muszą spełniać określone wymagania rekrutacyjne. Prócz przedmiotów obowiązkowo zdawanych na maturze (matematyka, język polski, język obcy nowożytny), powinieneś/powinnaś zdawać wybrane przedmioty dodatkowe: chemię, biologię, fizykę, informatykę.

Studia chemiczne związane są z pracą laboratoryjną i przebywaniem ze środkami niebezpiecznymi dla zdrowia człowieka. Uczelnie we Wrocławiu wymagają wykonania odpowiednich badań lekarskich, które poświadczą zdolność do wykonywania zawodu. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Chemia w mieście Wrocławiu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA?

Chemia zajmuje się badaniem natury i ogólnie pojmowanego życia, a w zasadzie substancji, które na to życie wpływają. Jest to dziedzina, która nieustanie się zmienia, dlatego kandydaci na tego typu studia muszą liczyć się z ciągłym dokształcaniem się w zakresie tego, co dzieje się w środowisku chemicznym czy fizycznym. Maria Skłodowska-Curie, polska fizyczka i chemiczka, stwierdziła: „Nauka leży u podstaw każdego postępu, który ulepsza życie ludzkie i zmniejsza cierpienie”.

Chemia jest niezwykle istotna dla postępu techniki i medycyny. Wymaga poddania naukom ścisłym i zainteresowania branżą chemiczną i fizyczną. Przyszli studenci powinni odznaczać się myśleniem logicznym i analitycznym, ale również abstrakcyjnym, które pomoże zrozumieć wszystkie chemiczne zależności. Wybierz uniwersalny kierunek, który nieustannie kreuje teraźniejszość i przyszłość, i zdecyduj się na studia we Wrocławiu w zakresie chemii.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku chemia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku chemia we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat. 

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Chemia jest nauką eksperymentalną, która zajmuje się badaniem różnego rodzaju substancji. Obecnie bardzo wiele uczelni w całej Polsce decyduje się na kształcenie w tym zakresie. Wykaz uczelni we Wrocławiu, które oferują możliwość studiowania chemii, znajdziesz poniżej. Przemiany zachodzące między substancjami badane są we współpracy z naukami fizycznymi i biologicznymi.

Program kształcenia kumuluje przedmioty ścisłe takie jak na przykład:

 • chemia analityczna
 • podstawy chromatografii
 • molekularna chemia fizyczna
 • symetria w chemii
 • matematyka
 • nowoczesne metody preparatyki chemicznej
 • chemia jądrowa
 • krystalochemia

 

Siatka zajęć obejmuje także szereg przedmiotów związanych z pracą laboratoryjną. Pamiętaj o tym, że studia chemiczne mają ogromny wpływ na postęp w medycynie lub naukach inżynierskich.

Ile trwają studia na kierunku chemia we Wrocławiu?

Studia na kierunku chemia we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Chemia w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier / magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU CHEMIA?

Absolwenci, którzy mogą poszczycić się wykształceniem chemicznym, nie ograniczają się do pracy w laboratorium lub pracy dydaktycznej w szkole. Oczywiście w dużej mierze pracują oni w instytucjach badawczych i laboratoriach diagnostycznych, które wykorzystują nowoczesną aparaturę, oraz w przedsiębiorstwach wykorzystujących współczesne technologie. Swoją karierę kształtują także w różnych dziedzinach przemysłu.

Kierunek chemia we Wrocławiu przygotowuje absolwentów do pracy w:

 • przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, spożywczego i farmaceutycznego
 • laboratoriach kontrolno-pomiarowych
 • kontroli jakości produkcji
 • ochronie środowiska

 

Studenci mogą zajmować się analityką chemiczną, a także chemią materiałową w nowoczesnych technologiach. Kształcenie ogólne z zakresu chemii może być uzupełniane specjalnościami lub innymi kierunkami chemicznymi, które oferują dodatkowe kompetencje i nowe stanowiska pracy.

Gdzie studiować na kierunku chemia we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Wrocławskim oraz Politechnice Wrocławskiej.

Uczelnie na których można studiować kierunek chemia we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek chemia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Wrocławska (Wydział Chemiczny) stacjonarne II stopnia więcej
Uniwersytet Wrocławski (Wydział Chemii UWr) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Chemia we Wrocławiu?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Chemia Wrocław studia i stopnia

Chemia Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Chemia Wrocław studia stacjonarne

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia