Uczelnia Techniczno- Handlowa im. Heleny Chodkowskiej

Uczelnia Techniczno- Handlowa im. Heleny Chodkowskiej

O uczelni – Uczelnia Techniczno- Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Uczelnia Techniczno- Handlowa w Warszawie jest jedną z pierwszych niepublicznych szkół wyższych w naszym kraju, a historia jej powstania sięga 1992 roku. Uczelnia, od początku swego istnienia, urzeczywistnia zasadę równego dostępu do edukacji oraz kariery bez względu na płeć, pochodzenie etniczne, rasowe, wyznanie, światopogląd, wiek oraz stan zdrowia, a także stawia na nowoczesność w wymiarze kształcenia, uwzględniając w swojej ofercie dydaktycznej zarówno potrzeby rynku, jak i zainteresowania studentów.

To, co zwraca uwagę zainteresowanych edukacją to grono partnerów uczestniczących w procesie kształcenia. Dzięki nim, każdy student otrzymuje możliwość ciekawych praktyk, staży, wizyt studyjnych czy wszelakich form pomocy naukowych.

STUDIA

Uczelnia Techniczno- Handlowa w Warszawie prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Ponadto, realizuje studia podyplomowe w zakresie dziedzin związanych z szeroko pojętym biznesem. Najważniejszą cechą prowadzonych kierunków studiów jest przekazywanie szczegółowej wiedzy oraz nabywanie i rozwój umiejętności, które stanowić będą o sile absolwenta, a także naprowadzą go na najlepszą ścieżkę kariery zawodowej. Aby uaktualniać programy i plany zajęć, a także kłaść większy nacisk na praktyczną formę kształcenia, oferowanym kierunkom patronują znamienici przedstawiciele najważniejszych branż i dziedzin badawczych.

WYKŁADOWCY

Uczelnia Techniczno- Handlowa w Warszawie realizuje nowoczesny program nauczania, nad realizacją którego czuwa kadra dydaktyczna, składająca się z doświadczonych wykładowców, praktyków i specjalistów w swoich dziedzinach.

INFRASTRUKTURA

Siedziba Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie mieści się przy ulicy Jagiellońskiej 82F, a drugim istotnym adresem jest ulica Jutrzenki 135, przy której znajduje się drugi kampus uczelni. UTH może pochwalić się nowoczesną bazą dydaktyczną oraz bazą laboratoryjną, w której studenci przy wykorzystaniu współczesnej aparatury realizują nawet najbardziej skomplikowane badania.

 

Uczelnia Techniczno- Handlowa im. Heleny Chodkowskiej kierunki>

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Komentarze (0)