Zarządzanie (zamiejscowe)

Zarządzanie (zamiejscowe)

Uczelnia Techniczno - Handlowa w Warszawie - kierunki studiów

Zarządzanie (zamiejscowe) - Uczelnia Techniczno- Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 2020/2021

Studia na kierunku zarządzanie (zamiejscowe) na Uczelni Techniczno - Handlowej w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • nauka o organizacji
 • statystyka, analiza rynku
 • badania marketingowe
 • finanse przedsiębiorstwa
 • encyklopedia prawa
 • makroekonomia
 • podstawy socjologii
 • technologie informacyjne

 

Uczelnia Techniczno- Handlowa w Warszawie oferuje kandydatom najpopularniejsze kierunki z dziedzin społecznych, technicznych i tych, związanych z biznesem. Zainteresowani nauką mogą kształcić się nie tylko w Warszawie, lecz także w wymiarze zamiejscowym. Przykładem jest kierunek Zarządzanie, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Zarządzanie w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie realizowany jest na Wydziale Zamiejscowym w Płońsku. Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, która dotyczy istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Studenci nabywają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów 

Bogaty program nauczania zawiera takie przedmioty jak: nauka o organizacji, statystyka, analiza rynku, badania marketingowe, finanse przedsiębiorstwa, encyklopedia prawa, makroekonomia, podstawy socjologii, technologie informacyjne, logika, ochrona własności intelektualnej, podstawy rachunkowości. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Zarządzania na Wydziale Zamiejscowym w Płońsku będą mogli wykorzystać jako rzecznicy prasowi, specjaliści do spraw komunikacji, specjaliści do spraw transportu, specjaliści do spraw bezpieczeństwa.

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Uczelnia Techniczno- Handlowa w Warszawie opinie? Sylwia, studentka Zarządzania mówi:

„Studiując w Uczelni Techniczno- Handlowej wiem, że zdobywam wykształcenie dające istotne umiejętności, niezbędne do funkcjonowania na wymagającym rynku pracy.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie, na Wydziale Zamiejscowym w Płońsku, może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • opracowywania i realizacji strategii kształtowania działań komunikacyjnych i wizerunku przedsiębiorstwa,
 • technik i narzędzi Public Relations,
 • utrzymywania kontaktu z grupami opiniotwórczymi,
 • procedury prawa administracyjnego,
 • funkcjonowania systemu podatkowego państwa,
 • infrastruktury logistycznej i zarządzania łańcuchem dostaw,
 • planowania logistycznego i zarządzania flotą pojazdów,
 • zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych oraz wszelkich zagrożeń.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie, na Wydziale Zamiejscowym w Płońsku, może znaleźć zatrudnienie jako:

 • rzecznik prasowy,
 • specjalista do spraw komunikacji,
 • specjalista do spraw wizerunku,
 • menedżer,
 • doradca zawodowy,
 • menedżer do spraw sprzedaży,
 • specjalista do spraw transportu.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzania i marketingu wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzania i marketingu w Warszawie

UTH kierunki

Jakie są kierunki zarządzania i marketingu w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)