Europeistyka

Europeistyka

Europeistyka

02.02.2022

Europeistyka – Uniwersytet Wrocławski 2022

Studia na kierunku europeistyka na Uniwersytecie Wrocławskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku europeistyka w UWR
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku europeistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia społeczna i gospodarcza Europy
 • demografia Europy
 • geografia polityczna
 • stosunki międzynarodowe
 • systemy polityczne państw europejskich
 • społeczeństwo i kultura współczesnej Europy
 • polityka regionalna

 

Uniwersytet Wrocławskim to znaczący punkt na edukacyjnej mapie kraju. W gronie oferowanych kandydatom kierunków kształcenia znajduje się Europeistyka, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu politologii, socjologii, ekonomii oraz stosunków międzynarodowych. Studenci poznają społeczno-polityczne uwarunkowania procesów integracyjnych w Europie oraz prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania Unii Europejskiej. Ponadto, uczą się analizować zagadnienia społeczne, polityczne, prawne i ekonomiczne związane z działalnością Unii Europejskiej, oraz zdobywają wiedzę na temat europejskiej tradycji, historii i kultury.

W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: historia społeczna i gospodarcza Europy, demografia Europy, geografia polityczna, stosunki międzynarodowe, systemy polityczne państw europejskich, społeczeństwo i kultura współczesnej Europy, polityka regionalna, Europa w stosunkach międzynarodowych, samorządy terytorialne w Europie, rozwój lokalny i regionalny, marketing miast i regionów Europy. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Europeistyki na Uniwersytecie Wrocławskim będą mogli wykorzystać w organizacjach kulturalnych i społecznych, urzędach i instytucjach, mediach, agencjach reklamy, wydawnictwach, fundacjach i stowarzyszeniach.

 

Opinie

Wybór uczelni, na której będziemy zdobywać cenne wykształcenie, nierzadko spędza sen z powiek. Okres rekrutacji to czas zadawania pytań i porównań ofert dydaktycznych. Jakie ma Uniwersytet Wrocławski opinie? Karina, studentka Europeistyki mówi:

„Uniwersytet Wrocławski to uczelnia, w której można zdobyć świetne wykształcenie, poznać ciekawych ludzi i postawić pierwszy krok na drodze zawodowej.”

 

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

EUROPEISTYKA - ważne informacje

Europeistyka studia Wrocław

Europeistyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Europeistykę na Uniwersytecie Wrocławskim:

Absolwent kierunku Europeistyka na Uniwersytecie Wrocławskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizowania procesów społecznych,
 • rozumienia zróżnicowania kulturowego Europy i wspólnych cywilizacyjnych fundamentów,
 • analizowania zjawisk politycznych,
 • pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
 • interpretacji prawa europejskiego,
 • przyczyn i skutków integracji regionalnej,
 • sztuki negocjacji i komunikacji społecznej,
 • charakterystyki instytucji europejskich,
 • procesów kształtowania tożsamości narodowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Europeistyka:

Absolwent kierunku Europeistyka na Uniwersytecie Wrocławskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • organizacjach kulturalnych i społecznych,
 • urzędach i instytucjach,
 • agencjach reklamy,
 • mediach,
 • wydawnictwach,
 • fundacjach i stowarzyszeniach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku europeistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą przyjęcia na studia jest miejsce na liście rankingowej w ramach ustalonego limitu przyjęć. O miejscu na liście rankingowej decyduje średnia z wartości określonych w punkcie 1 i 2: oceny na dyplomie ukończenia studiów licencjackich w zakresie europeistyki lub politologii lub dyplomie licencjata/magistra nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, prawnych lub nauk o bezpieczeństwie; średniej wszystkich ocen z toku studiów licencjackich lub magisterskich. Średnia powinna być potwierdzona przez uczelnię macierzystą.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

Komentarze (0)