Fizyka

Fizyka

Fizyka

02.02.2022

Fizyka – Uniwersytet Wrocławski 2022

Studia na kierunku fizyka na Uniwersytecie Wrocławskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku fizyka w UWR
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku fizyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • elektrodynamika
 • historia fizyki
 • pracownia jądrowa
 • matematyka
 • programy użytkowe
 • fizyka kwantowa
 • analiza matematyczna
 • mechanika

 

Uniwersytet Wrocławski to ponad sześćdziesiąt kierunków kształcenia. Zainteresowani nauką odnajdą, między innymi, Fizykę, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu fizyki, opartej na mocnych podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych. Studenci nabywają umiejętności pracy eksperymentalnej, analizy danych, jak również stosowania różnorodnych metod komputerowych oraz technik obliczeniowych. Fizyka na Uniwersytecie Wrocławskim to wiedza pozwalająca na definiowanie i rozwiązywanie problemów fizycznych, zarówno rutynowych jak i niestandardowych.

W programie nauczania znajdziemy takie przedmioty jak: elektrodynamika, historia fizyki, pracownia jądrowa, matematyka, programy użytkowe, fizyka kwantowa, analiza matematyczna, mechanika, algebra, termodynamika, fizyka fazy skondensowanej, elektrodynamika klasyczna. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Fizyki na Uniwersytecie Wrocławskim będą mogli wykorzystać w sektorze energetycznym, finansowym, ubezpieczeniowym, służbie zdrowia, szkolnictwie.

 

Opinie

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje nieporządek w głowach kandydatów. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia sprosta wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Jeśli ostatecznie, zdecydowaliście się na kierunek Fizyka, warto zadać pytanie: Jakie ma Uniwersytet Wrocławski opinie? Szymon, student Fizyki mówi: „Uniwersytet Wrocławski to jedna z najlepszych uczelni w tym kraju i studiowanie na niej to duży powód do dumy.”

 

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

FIZYKA - ważne informacje

Fizyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Fizykę na Uniwersytecie Wrocławskim:

Absolwent kierunku Fizyka na Uniwersytecie Wrocławskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się aparatem matematycznym i metodami matematycznymi w opisie i modelowaniu zjawisk i procesów fizycznych,
 • analizy danych pomiarowych,
 • interpretacji wyników pomiarów,
 • istoty zjawisk kwantowych,
 • mechaniki klasycznej i relatywistycznej,
 • mechaniki kwantowej,
 • zależności termodynamicznych,
 • planowania eksperymentów fizycznych,
 • fizyki teoretycznej,
 • fizyki fazy skondensowanej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Fizyka:

Absolwent kierunku Fizyka na Uniwersytecie Wrocławskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • sektorze energetycznym,
 • sektorze finansowym,
 • sektorze ubezpieczeniowym,
 • służbie zdrowia,
 • szkolnictwie.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci dowolnego kierunku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Podstawą rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę i umiejętności z fizyki i matematyki na poziomie licencjackich studiów fizyki. Wykaz zagadnień określający obowiązujący zakres wiedzy udostępniony jest w dziekanacie i na stronach internetowych Wydziału. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 0-10 punktów. Absolwenci kierunków studiów przyporządkowanych większościowo do dyscypliny nauki fizyczne lub astronomia, którzy na dyplomie ukończenia studiów na tych kierunkach uzyskali ocenę co najmniej dobrą, są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej i otrzymują za nią maksymalną liczbę 10 punktów. Na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej tworzona jest lista rankingowa kandydatów, przy czym warunkiem koniecznym przyjęcia na studia jest uzyskanie minimum 5 punktów. W przypadku jednakowego wyniku rozmowy o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia ocen ukończonych studiów wykazana w suplemencie do dyplomu.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

Komentarze (0)