Geografia

Geografia

Geografia

02.02.2022

Geografia – Uniwersytet Wrocławski 2022

Studia na kierunku geografia na Uniwersytecie Wrocławskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku geografia w UWR
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku geografia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia Ziemi
 • gospodarka wodna
 • geologia regionalna Polski
 • klimat obszarów górskich
 • środowiska górskie
 • procesy rzeźbotwórcze
 • analizy przestrzenne w geografii fizycznej
 • środowiska obszarów polarnych

 

Uniwersytet Wrocławski to dziesięć wydziałów, na których realizowane są kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Geografia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, dzięki której możliwe jest zrozumienie, między innymi, relacji kształtujących funkcjonowanie systemu przyroda- człowiek. Studenci nabywają umiejętności wykorzystywania wyników analiz i informacji o naturalnych i antropogenicznych zjawiskach i procesach dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią. Ponadto, poznają procesy zachodzące w przyrodzie, społeczeństwie i gospodarce. Geografia na Uniwersytecie Wrocławskim ukierunkowana jest przede wszystkim na aspekt aplikacyjny i praktyczny. Pozwala na zdobycie całościowej wiedzy o środowisku, z dużym naciskiem na umiejętności praktyczne, poszukiwane na rynku pracy, w tym na modelowanie, pracę z danymi przestrzennymi czy prace terenowe.

Jakie przedmioty znajdziemy w programie nauczania? Na przykład: chemia Ziemi, gospodarka wodna, geologia regionalna Polski, klimat obszarów górskich, środowiska górskie, procesy rzeźbotwórcze, analizy przestrzenne w geografii fizycznej, środowiska obszarów polarnych, klimaty świata, geografia regionalna Europy, geografia ekonomiczna Polski, geografia obszarów wiejskich, krajobrazy kulturowe świata. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Geografii na Uniwersytecie Wrocławskim będą mogli wykorzystać w administracji państwowej, instytucjach zajmujących się środowiskiem, wydawnictwach, firmach kartograficznych, instytucjach i agencjach Unii Europejskiej, zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne.

 

Opinie

Na której uczelni rozpocząć studia? Kandydaci czasami nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważny jest wybór zdobywania wykształcenia. Jeśli wybór pada na Wrocław, warto zadać pytanie: Jakie ma Uniwersytet Wrocławski opinie? Bartosz, student Geografii mówi:

„Geografia na Uniwersytecie Wrocławskim to coś, co zaciekawi każdego zainteresowanego światem, człowiekiem i przyrodą. „

 

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

GEOGRAFIA - ważne informacje

Geografia studia Wrocław

Geografia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Geografię na Uniwersytecie Wrocławskim:

Absolwent kierunku Geografia na Uniwersytecie Wrocławskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretacji zjawisk i form naturalnych oraz związanych z działalnością człowieka,
 • pilotowanie wycieczek krajowych i zagranicznych,
 • tworzenia i zarządzania produktami turystycznymi,
 • monitoringu środowiska,
 • kartografii urzędowej i wydawniczej,
 • analizowania i oceny procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym, ze szczególnym uwzględnieniem związków przyczynowo- skutkowych,
 • działalności hotelarstwa i transportu w obsłudze ruchu turystycznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Geografia:

Absolwent kierunku Geografia na Uniwersytecie Wrocławskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji państwowej,
 • branży turystycznej i hotelarskiej,
 • instytucjach zajmujących się środowiskiem,
 • wydawnictwach,
 • firmach kartograficznych,
 • instytucjach i agencjach Unii Europejskiej,
 • zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia. Podstawą sporządzenia listy rankingowej dla absolwentów kierunków geograficznych jest wynik studiów, liczony jako średnia z trzech składowych: średnia z toku studiów, ocena pracy dyplomowej i ocena egzaminu dyplomowego. Kandydat zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów poświadczających wyżej wymienione elementy składowe wyniku studiów. Absolwenci kierunków niegeograficznych przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej poziom wiedzy geograficznej i zainteresowanie problematyką geograficzną. Rozmowa punktowana jest w skali od 0-5 punktów. Za pozytywny przebieg rozmowy uznaje się uzyskanie minimum 2 punktów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

Komentarze (0)