Historia sztuki

Historia sztuki

Uniwersytet Wrocławski - kierunki studiów

Historia sztuki – Uniwersytet Wrocławski 2021

Studia na kierunku historia sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku historia sztuki znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ikonografia średniowieczna
 • łacina
 • sztuka XX-wieku
 • metodologia historii sztuki
 • idea i forma w architekturze współczesnej

 

Uniwersytet Wrocławski to oferta edukacyjna złożona z ponad sześćdziesięciu kierunków kształcenia. Jednym z nim jest Historia sztuki, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Najważniejszym założeniem kształcenia jest zdobycie wiedzy z zakresu dziejów polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej sztuki, od starożytności po współczesność. Studenci uczą się analizować i interpretować dzieła sztuki, dogłębnie poznają sztukę europejską i polską, od sztuki starożytnej i średniowiecznej aż po sztukę współczesną, a także zdobywają umiejętności wykorzystywania technik cyfrowych w pracy historyka sztuki.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: ikonografia średniowieczna, łacina, sztuka XX-wieku, metodologia historii sztuki, idea i forma w architekturze współczesnej. A co po studiach? Absolwenci Historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim znajdą zatrudnienie w muzeach, galeriach antykwarycznych, pracowniach opieki nad zabytkami, instytucjach zarządzających dobrami kultury, szkołach wyższych, placówkach badawczych.

Na której uczelni rozpocząć studia? Kandydaci czasami nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważny jest wybór zdobywania wykształcenia. Jeśli wybór pada na Wrocław, warto zadać pytanie: Jakie ma Uniwersytet Wrocławski opinie? Mariusz, student Historii sztuki mówi:

„Wybierając dla siebie uczelnię chciałem, by prowadzone w niej zajęcia nie były tylko nudnym obowiązkiem. Wszystko poszło po mojej myśli. Uniwersytet Wrocławski to świetna uczelnia, a zajęcia są naprawdę bardzo ciekawe i wciągające.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Historię sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim:

Absolwent kierunku Historia sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • historii sztuki starożytnej i wczesnochrześcijańskiej,
 • rozpoznawania przemian w obszarze sztuki średniowiecznej powszechnej i polskiej,
 • muzealnictwa i ochrony zabytków,
 • przeprowadzania analiz ikonograficznych i ikonologicznych,
 • formułowania opinii o nurtach artystycznych,
 • funkcjonowania rynku dzieł sztuki.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Historia sztuki:

Absolwent kierunku Historia sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • muzeach,
 • galeriach antykwarycznych,
 • placówkach konserwatorskich,
 • placówkach promujących sztukę i prowadzących handel dziełami sztuki,
 • szkołach wyższych,
 • placówkach badawczych,
 • redakcjach czasopism.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku historia sztuki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

dowolny przedmiot, język obcy, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać posiadacze dyplomu ukończenia studiów licencjackich historii sztuki, licencjackich, magisterskich innego kierunku humanistycznego lub społecznego, licencjackich, magisterskich na Akademii Sztuk Pięknych lub ekwiwalentnej uczelni, inżynierskich, magisterskich na kierunku architektura. Kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej (wymagana jest podstawowa orientacja w zagadnieniach sztuki dawnej i nowszej, w tym sztuki współczesnej). Rozmowa oceniana jest w skali 0-30. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum 15 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa wg uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia historyczne wybrać

Studia na kierunku Historia sztuki - wszystko co musisz wiedzieć

Studia historyczne we Wrocławiu

UWr kierunki

Jakie są kierunki historyczne we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

Komentarze (0)