Historia sztuki

Historia sztuki

Historia sztuki

02.02.2022

Historia sztuki – Uniwersytet Wrocławski 2022

Studia na kierunku historia sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku historia sztuki w UWR
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku historia sztuki znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ikonografia średniowieczna
 • łacina
 • sztuka XX-wieku
 • metodologia historii sztuki
 • idea i forma w architekturze współczesnej

 

Uniwersytet Wrocławski to oferta edukacyjna złożona z ponad sześćdziesięciu kierunków kształcenia. Jednym z nim jest Historia sztuki, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Najważniejszym założeniem kształcenia jest zdobycie wiedzy z zakresu dziejów polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej sztuki, od starożytności po współczesność. Studenci uczą się analizować i interpretować dzieła sztuki, dogłębnie poznają sztukę europejską i polską, od sztuki starożytnej i średniowiecznej aż po sztukę współczesną, a także zdobywają umiejętności wykorzystywania technik cyfrowych w pracy historyka sztuki.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: ikonografia średniowieczna, łacina, sztuka XX-wieku, metodologia historii sztuki, idea i forma w architekturze współczesnej. A co po studiach? Absolwenci Historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim znajdą zatrudnienie w muzeach, galeriach antykwarycznych, pracowniach opieki nad zabytkami, instytucjach zarządzających dobrami kultury, szkołach wyższych, placówkach badawczych.

 

Opinie

Na której uczelni rozpocząć studia? Kandydaci czasami nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważny jest wybór zdobywania wykształcenia. Jeśli wybór pada na Wrocław, warto zadać pytanie: Jakie ma Uniwersytet Wrocławski opinie? Mariusz, student Historii sztuki mówi:

„Wybierając dla siebie uczelnię chciałem, by prowadzone w niej zajęcia nie były tylko nudnym obowiązkiem. Wszystko poszło po mojej myśli. Uniwersytet Wrocławski to świetna uczelnia, a zajęcia są naprawdę bardzo ciekawe i wciągające.”

 

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

HISTORIA SZTUKI - ważne informacje

Historia sztuki studia Wrocław

Historia sztuki studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Historię sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim:

Absolwent kierunku Historia sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • historii sztuki starożytnej i wczesnochrześcijańskiej,
 • rozpoznawania przemian w obszarze sztuki średniowiecznej powszechnej i polskiej,
 • muzealnictwa i ochrony zabytków,
 • przeprowadzania analiz ikonograficznych i ikonologicznych,
 • formułowania opinii o nurtach artystycznych,
 • funkcjonowania rynku dzieł sztuki.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Historia sztuki:

Absolwent kierunku Historia sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • muzeach,
 • galeriach antykwarycznych,
 • placówkach konserwatorskich,
 • placówkach promujących sztukę i prowadzących handel dziełami sztuki,
 • szkołach wyższych,
 • placówkach badawczych,
 • redakcjach czasopism.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku historia sztuki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

dowolny przedmiot, język obcy, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać posiadacze dyplomu ukończenia studiów licencjackich historii sztuki; licencjackich, magisterskich innego kierunku humanistycznego lub społecznego; licencjackich, magisterskich na Akademii Sztuk Pięknych lub ekwiwalentnej uczelni; inżynierskich, magisterskich na kierunku architektura. Kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej (wymagana jest znajomość podstawowych zagadnień historii sztuki). Rozmowa oceniana jest w skali 0-30 punktów. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum 15 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa wg uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

Komentarze (0)