Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

02.02.2022

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – Uniwersytet Wrocławski 2022

Studia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo w UWR
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • translatorium specjalistyczne
 • prawo autorskie
 • bibliologia współczesna
 • społeczeństwo informacji i wiedzy
 • zarządzanie i marketing
 • rynek informacji elektronicznej
 • zarządzanie informacją i wiedzą
 • źródła informacji

 

Uniwersytet Wrocławski to jedna z największych polskich uczelni. Na długiej liście kierunków kształcenia, pod literą „I” kandydaci odnajdą Informację naukową i bibliotekoznawstwo, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem nauki jest pozyskanie wiedzy dotyczącej źródeł informacji, procesów informacyjnych, a także wiedzy obejmującej teorię i metodologię bibliologii. Studenci uczą się sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji, a także jej tworzenia, a także poznają metody pracy z czytelnikami i użytkownikami informacji.

W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: translatorium specjalistyczne, prawo autorskie, bibliologia współczesna, społeczeństwo informacji i wiedzy, zarządzanie i marketing, rynek informacji elektronicznej, zarządzanie informacją i wiedzą, źródła informacji, historia kultury książki, opracowanie formalne dokumentów, komunikacja społeczna, typografia i grafika książki, nauka o bibliotece. A co po studiach? Absolwenci Informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim znajdą zatrudnienie w bibliotekach publicznych, naukowych, fachowych, instytucjach kultury, ośrodkach i centrach informacji, wydawnictwach, mediach.

 

Opinie

Wybraliśmy kierunek studiów- Informację naukową i bibliotekoznawstwo. Ale gdzie zdobywać wykształcenie? Jeśli planujemy studiować we Wrocławiu, to warto wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Wrocławski opinie? Konrad, student Informacji naukowej i bibliotekoznawstwa mówi:

„Dzisiaj informacja ma największą cenę. Dzięki informacji możemy tylko zwrócić uwagę, bądź wywołać mocne zainteresowanie. To bardzo ciekawy temat, zwłaszcza w czasach, w których informacje niemal atakują nas z każdej strony. „

 

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO - ważne informacje

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Informację naukową i bibliotekoznawstwo:

Absolwent kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • organizacji i funkcjonowaniu bibliotek różnych typów,
 • budowy, projektowania i zarządzania zasobami i systemami informacyjnymi,
 • ochrony prawa autorskiego i zarządzania własnością intelektualną,
 • zarządzania zbiorami bibliotecznymi i organizowania usług bibliotecznych,
 • sprawnego korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
 • kształtowania kultury czytelniczej,
 • zasad komunikacji społecznej i medialnej,
 • analizy działalności naukowej ośrodków badawczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo:

Absolwent kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • bibliotekach publicznych, naukowych i fachowych,
 • instytucjach kultury,
 • ośrodkach i centrach informacji,
 • instytucjach gromadzących i przetwarzających informacje,
 • wydawnictwach tradycyjnych i cyfrowych,
 • mediach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

dowolny przedmiot, język obcy, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Na studia drugiego stopnia mogą być przyjęci kandydaci z dyplomem studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych. O przyjęciu w ramach ustalonego limitu przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej sporządzonej według oceny na dyplomie studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

Komentarze (0)