Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Studia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo możesz podjąć na 5 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Oddział w Kaliszu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Oddział w Kaliszu

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie informacja naukowa i bibliotekoznawstwo jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Filologia polska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku filologia polska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Oddział w Kaliszu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Oddział w Kaliszu

Filologia polska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku filologia polska

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo studia - kierunek studiów

Studia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo możesz podjąć na 5 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - uczelnie >

Specjalności

Współczesne studia z informacji naukowej i bibliotekoznawstwa charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo: kultura i edytorstwo książki, młody czytelnik w świecie książki i mediów, nowoczesna biblioteka, ochrona i, konserwacja zbiorów bibliotecznych.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, filozofia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo:

 • geografia,
 • filozofia,
 • historia, 
 • informatyka,
 • matematyka,
 • wos,
 • język obcy,
 • język polski.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując informację naukową i bibliotekoznawstwo

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo? Przede wszystkim nauczysz się weryfikować i szukać odpowiednich informacji. Będziesz posługiwać się zarówno klasycznym bibliotekoznawstwem jak i nowoczesnym przekazem informacji w oparciu o systemy informacyjno-wyszukiwawcze.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • źródeł informacji, procesów informacyjnych oraz z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa,
 • umiejętności sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji oraz tworzenia informacji (w tym bibliotecznych narzędzi informacji o zbiorach, serwisów www, baz danych),
 • praw autorskich, bibliotecznych i informacyjnych,
 • przygotowania do pracy w różnych instytucjach działających w sferze komunikacji publicznej, kultury, edukacji, biznesu, nauki i administracji zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem dokumentów i zbiorów informacji o dokumentach oraz systemami informacyjnymi,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo?

 

1. Typ i tryb studiów

Program kształcenie na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo będzie oscylował głownie wokół nauk humanistycznych.

Osoby, które chcą rozwijać się w tym kierunku i aplikują na powyższe studia będą mogli wybrać pomiędzy trybem stacjonarnym, a niestacjonarnym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez władze konkretnej uczelni. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie, to wybierz studia niestacjonarne, które realizują tryb zajęć weekendowych.

 

Studia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student powyższego kierunku zdobędziesz kompleksową wiedzę na z zakresu nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotekoznawstwa. W planie zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów powiązanych z powyższymi zagadnieniami, między innymi takich jak:

 • Projekty internetowe z elementami SEO – warsztaty
 • Architektura informacji
 • Literatura dla dzieci i młodzieży
 • Ochrona własności intelektualnej w sieci

Program kształcenia zakłada także realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, przede wszystkim nauczysz się obsługi baz danych, katalogów online oraz innych elektronicznych zasobów informacji.

Studenci dowiedzą się także, w jaki sposób korzystać z Międzynarodowego Formatu Opisu Bibliograficznego MARC21. Co więcej, poznasz zasady SEO, co z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Chcesz uzyskać przygotowanie zawodowe do pracy w nowoczesnej bibliotece – ośrodku informacji naukowej? Jeżeli tak to świetnym kierunkiem dla Ciebie będzie Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo!

 

5. Gdzie studiować informację naukową i bibliotekoznawstwo

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo:

 

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo? Po ukończeniu studiów uzyskasz uprawnienia w zawodzie brokera informacji, co umożliwi Ci podjęcie pracy w bibliotece lub założenia własnej działalności gospodarczej. Jeżeli zatem świetnie odnajdujesz się w gąszczu informacji to ten kierunek może okazać się doskonałym początkiem kariery w tej dziedzinie!

 

Absolwent kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • broker informacji,
 • pracownik portalu internetowego,
 • dokumentalista w mediach,
 • archiwista,
 • założyciel własnej działalności gospodarczej,

Poziom i forma studiów

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo studia I stopnia

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki dziennikarstwo i informacja

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (3)

Bibliofil odpowiedz

Słyszałam o wielu uczelniach, ale tak naprawdę to uważam, że WSKZ ma najlepszą ofertę studiów podyplomowych. Można też skorzystać z rabatów studiując na kilku kierunkach. Naprawdę dbają o swoich studentów. Obecnie pracuję w bibliotece szkolnej, bo ukończenie tam studiów dało mi odpowiednie kwalifikacje.

Słomka odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Czy ktoś z tutaj obecnych studiuje Bibliotekoznawstwo i mógłby podzielić się swoją opinią? Dzięki serdeczne.

Bibliotekarka W odpowiedzi do: Słomka odpowiedz

Tak, ja studiuję, co potrzeba?