Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

22.06.2022

Ochrona środowiska – Uniwersytet Wrocławski 2022

Studia na kierunku ochrona środowiska na Uniwersytecie Wrocławskim to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku ochrona środowiska w UWR
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr

 • studia stacjonarne I stopnia: 60
 • studia stacjonarne II stopnia: 50

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr

studia stacjonarne: bezpłatne

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ochrona środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka w naukach przyrodniczych
 • zagrożenia cywilizacyjne
 • ekologia ogólna
 • geologia dynamiczna
 • meteorologia i klimatologia
 • ekosystemy lądowe
 • geologia gospodarcza

 

Uniwersytet Wrocławski to uczelnia oferująca ponad sześćdziesiąt kierunków na poziomie licencjackim oraz pięćdziesiąt na poziomie magisterskim. W szerokiej ofercie kandydaci odnajdą, między innymi, Ochronę środowiska, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest zagłębienie się w problematykę z zakresu biologii, chemii, geografii i geologii. Studenci poznają mechanizmy funkcjonujące w przyrodzie, zagrożenia środowiska naturalnego występujące na poziomie globalnym, regionalnym i lokalnym, a także zasady zachowania równowagi między racjami ekologicznymi, ekonomicznymi i społecznymi w oparciu o prawo i politykę w zakresie ochrony środowiska.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania na kierunku Ochrona środowiska? Na przykład: matematyka w naukach przyrodniczych, zagrożenia cywilizacyjne, ekologia ogólna, geologia dynamiczna, meteorologia i klimatologia, ekosystemy lądowe, geologia gospodarcza, technologie w ochronie środowiska, hydrologia, gleboznawstwo, analiza środowiska atmosferycznego i wodnego, monitoring środowiska, biologia drobnoustrojów. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Ochrony środowiska na Uniwersytecie Wrocławskim będą mogli wykorzystać w administracji państwowej i samorządowej w wydziałach ochrony środowiska, w służbach ochrony przyrody, laboratoriach i stacjach prowadzących monitoring stanu środowiska, proekologicznych organizacjach i drogownictwie.

 

Opinie

Na której uczelni rozpocząć studia? Kandydaci czasami nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważny jest wybór zdobywania wykształcenia. Jeśli wybór pada na Wrocław, warto zadać pytanie: Jakie ma Uniwersytet Wrocławski opinie? Basia, studentka Ochrony środowiska mówi:

„Uniwersytet Wrocławski to jedna z najlepszych uczelni w kraju, a miasto bardzo mocno nakręca do pozytywnego działania.”

 

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA - ważne informacje

Ochrona środowiska Wrocław

​Ochrona środowiska

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ochronę środowiska na Uniwersytecie Wrocławskim:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie Wrocławskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów biologicznych warunkujących życie na różnych poziomach jego organizacji,
 • klasyfikacji podstawowych grup organizmów,
 • interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie ożywionej,
 • identyfikacji zagrożeń ekologicznych,
 • posługiwania się skutecznymi instrumentami ochrony przyrody,
 • interpretacji zjawisk i procesów klimatologicznych, meteorologicznych i hydrologicznych,
 • zarządzania środowiskiem.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ochrona środowiska:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie Wrocławskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji państwowej i samorządowej w wydziałach ochrony środowiska,
 • służbach ochrony przyrody,
 • laboratoriach i stacjach prowadzących monitoring stanu środowiska,
 • proekologicznych organizacjach,
 • drogownictwie.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Wydział Nauk Biologicznych UWr

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Wydział Nauk Biologicznych UWr

Podstawą sporządzenia listy rankingowej dla absolwentów kierunków studiów z wymienionych dziedzin wiedzy jest ocena na dyplomie studiów pierwszego stopnia. Absolwenci kierunków studiów z innych dziedzin nauki/sztuki przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej z zagadnień/pytań.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA II STOPNIA
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr

Podstawą sporządzenia listy rankingowej dla absolwentów kierunków studiów z wymienionych dziedzin wiedzy jest ocena na dyplomie studiów pierwszego stopnia. Absolwenci kierunków studiów z innych dziedzin nauki/sztuki przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej z zagadnień/pytań.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

Komentarze (0)