Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Uniwersytet Wrocławski - kierunki studiów

Ochrona środowiska – Uniwersytet Wrocławski 2021

Studia na kierunku ochrona środowiska na Uniwersytecie Wrocławskim to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ochrona środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka w naukach przyrodniczych
 • zagrożenia cywilizacyjne
 • ekologia ogólna
 • geologia dynamiczna
 • meteorologia i klimatologia
 • ekosystemy lądowe
 • geologia gospodarcza

 

Uniwersytet Wrocławski to uczelnia oferująca ponad sześćdziesiąt kierunków na poziomie licencjackim oraz pięćdziesiąt na poziomie magisterskim. W szerokiej ofercie kandydaci odnajdą, między innymi, Ochronę środowiska, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest zagłębienie się w problematykę z zakresu biologii, chemii, geografii i geologii. Studenci poznają mechanizmy funkcjonujące w przyrodzie, zagrożenia środowiska naturalnego występujące na poziomie globalnym, regionalnym i lokalnym, a także zasady zachowania równowagi między racjami ekologicznymi, ekonomicznymi i społecznymi w oparciu o prawo i politykę w zakresie ochrony środowiska.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania na kierunku Ochrona środowiska? Na przykład: matematyka w naukach przyrodniczych, zagrożenia cywilizacyjne, ekologia ogólna, geologia dynamiczna, meteorologia i klimatologia, ekosystemy lądowe, geologia gospodarcza, technologie w ochronie środowiska, hydrologia, gleboznawstwo, analiza środowiska atmosferycznego i wodnego, monitoring środowiska, biologia drobnoustrojów. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Ochrony środowiska na Uniwersytecie Wrocławskim będą mogli wykorzystać w administracji państwowej i samorządowej w wydziałach ochrony środowiska, w służbach ochrony przyrody, laboratoriach i stacjach prowadzących monitoring stanu środowiska, proekologicznych organizacjach i drogownictwie.

Na której uczelni rozpocząć studia? Kandydaci czasami nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważny jest wybór zdobywania wykształcenia. Jeśli wybór pada na Wrocław, warto zadać pytanie: Jakie ma Uniwersytet Wrocławski opinie? Basia, studentka Ochrony środowiska mówi:

„Uniwersytet Wrocławski to jedna z najlepszych uczelni w kraju, a miasto bardzo mocno nakręca do pozytywnego działania.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ochronę środowiska na Uniwersytecie Wrocławskim:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie Wrocławskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów biologicznych warunkujących życie na różnych poziomach jego organizacji,
 • klasyfikacji podstawowych grup organizmów,
 • interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie ożywionej,
 • identyfikacji zagrożeń ekologicznych,
 • posługiwania się skutecznymi instrumentami ochrony przyrody,
 • interpretacji zjawisk i procesów klimatologicznych, meteorologicznych i hydrologicznych,
 • zarządzania środowiskiem.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ochrona środowiska:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie Wrocławskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji państwowej i samorządowej w wydziałach ochrony środowiska,
 • służbach ochrony przyrody,
 • laboratoriach i stacjach prowadzących monitoring stanu środowiska,
 • proekologicznych organizacjach,
 • drogownictwie.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Wydział Nauk Biologicznych UWr

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Wydział Nauk Biologicznych UWr

Podstawą sporządzenia listy rankingowej dla absolwentów kierunków studiów z wymienionych dziedzin wiedzy jest ocena na dyplomie studiów pierwszego stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA II STOPNIA
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr

Podstawą sporządzenia listy rankingowej dla absolwentów kierunków studiów z wymienionych dziedzin wiedzy jest ocena na dyplomie studiów pierwszego stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Ochrona środowiska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze we Wrocławiu

UWr kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Biologicznych UWr

Komentarze (0)