Ochrona środowiska - Wrocław

Ochrona środowiska - Wrocław

Ochrona środowiska - Wrocław

Studia we Wrocławiu

ochrona środowiska

Odkryj kierunek ochrona środowiska we Wrocławiu i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Ochrona środowiska studia Wrocław | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku ochrona środowiska we Wrocławiu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w trybie stacjonarnym

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Wrocławski oferuje 60 miejsc, a Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oferuje 80 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

 

Osoby, które aplikują na kierunek ochrona środowiska zdobędą wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, biologicznych oraz ekologii. Studenci nauczą się podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, w tym ochrony gleb i wód. Co więcej, nauczą się monitoringu środowiska orz wykorzystywania technologii stosowanych w ochronie przyrody. Dowiedzą się także jak dokonywać analizy i interpretacji zjawisk zachodzących w przyrodzie oraz poznają zasady planowania przestrzennego.

Absolwenci mogą związać swoją przyszłość z instytucjami administracji państwowej i samorządowej. Ponadto znajdą zatrudnienie w firmach zajmujących się monitoringiem środowiska, instytucjami finansowymi, instytucjami naukowo-badawczymi, czy firmami konsultingowymi.

 

czytaj dalej wszystko o Ochrona środowiska - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek ochrona środowiska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Ochrona środowiska +

Wydział Nauk Biologicznych UWr stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata,
tryb: stacjonarne

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata,
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku ochrona środowiska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku ochrona środowiska

Uczelnie, gdzie ochrona środowiska jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca

Górnictwo i geologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku • 4 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku górnictwo i geologia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ochrona środowiska we Wrocławiu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku ochrona środowiska najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • geografia
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

 

Absolwenci szkół średnich, którzy poważnie myślą o rozpoczęciu nauki na kierunku ochrona środowiska, swoje przygotowania do egzaminu maturalnego powinni zacząć już dziś. Liczba chętnych bowiem zawsze przewyższa liczbę dostępnych miejsc.

By stać się jednym ze studentów tego prestiżowego kierunku, musisz szczególny nacisk położyć na naukę przedmiotów takich jak biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka. Pamiętaj, że twoje doskonałe wyniki uzyskane podczas matury będą nie tylko bronią podczas procedury rekrutacyjnej, lecz także wpłyną na jakość twojej nauki w przyszłości.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.05.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.05.2021
do 27.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.05.2021
do 18.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.05.2021
do 27.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.05.2021
do 14.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.08.2021
do 21.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.08.2021
do 24.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.08.2021
do 24.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 15.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 22.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ochrona środowiska w Mieście wrocławiu

Czas trwania studiów na kierunku ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Biologicznych UWr
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Biologicznych UWr
stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr
stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

OCHRONA ŚRODOWISKA WROCŁAW STUDIA I STOPNIA

OCHRONA ŚRODOWISKA WROCŁAW STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Biologicznych UWr
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Biologicznych UWr
Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr
Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

OCHRONA ŚRODOWISKA WROCŁAW STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu stac. I stopnia:
80
II stopnia:
32
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr
stac. I stopnia:
60
II stopnia:
50
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Biologicznych UWr
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Biologicznych UWr
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Biologicznych UWr
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Biologicznych UWr
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Ceny za pierwszy rok studiów na kierunku ochrona środowiska (2020/2021)

stacjonarne niestacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu stacjonarne:
bezpłatne (limit: 82)
niestacjonarne:
-
Dowiedz się więcej

Źródło: Strony internetowe uczelni (24.07.2020)

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni klikając powyższy link "Dowiedz się więcej".

Harmonogram rekrutacji +

Osoby, które poważnie myślą o rozpoczęciu kształcenia na studiach na kierunku ochrona środowiska, swoją przygodę z rekrutacją powinny zacząć od szczegółowego prześledzenia jej harmonogramu. Konkretne informacje na jego temat znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich. Ogólne terminy kwalifikacji pozostają jednak podobne niezależnie od wybranej uczelni. Przyszli studenci mogą rejestrować się na wybrane przez siebie kierunki już na przełomie maja i kwietnia.

Warto mieć świadomość, że w Polsce nie obowiązuje kolejność zgłoszeń, lecz liczba punktów uzyskanych podczas egzaminów maturalnych. Studia w Wrocławiu na kierunku ochrona środowiska cieszą się od wielu lat niegasnącą popularnością. O tym, kto znalazł się na listach osób przyjętych, kandydaci dowiadują się mniej więcej w połowie lipca, czyli niedługo po ogłoszeniu wyników maturalnych.

W harmonogramach rekrutacji uczelnie uwzględniają także dodatkowe etapy kwalifikacji na te kierunki studiów, na które nie zostały wypełnione limity miejsc. Oznacza to, że maturzyści jeszcze w sierpniu, a nawet we wrześniu dostają szansę, by wziąć udział w dodatkowej rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne +

Dostanie się na studia w Wrocławiu na kierunku ochrona środowiska stanowi dopiero początek drogi rekrutacyjnej. Kolejnym ważnym etapem jest czas składania dokumentów. Pamiętaj, by dostarczyć je terminowo, ponieważ jedynie to uchroni cię od skreślenia z list osób przyjętych na studia. Każda uczelnia indywidualnie ustala, co konkretnie powinno znaleźć się w takim zestawie dokumentów, ich trzon jest jednak bardzo podobny. Pośród dostarczanych przez ciebie dokumentów powinny się zatem znaleźć:

 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
 • aktualna fotografia;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • różnego rodzaju podpisane umowy.

Pamiętaj, żeby szczegółowych informacji szukać na stronach konkretnych ośrodków akademickich.

Opłaty rekrutacyjne +

Jeżeli chcesz wziąć udział w rekrutacji na studia na kierunek ochrona środowiska, musisz uiścić opłatę rekrutacyjną. Obowiązuje ona na niemal wszystkich uczelniach w Polsce. Waha się ona od 85 do nawet 150 złotych w zależności od kierunku. Pamiętaj, by uiścić ją terminowo, liczy się bowiem czas księgowania przelewu, a nie data jego wykonania. Opłatę rekrutacyjną zrobisz za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu lub płatności elektronicznych. Pamiętaj, by potwierdzenie przelewu dostarczyć także do dziekanatu uczelni.

Przedmioty kwalifikacyjne +

Kierunki studiów takie jak ochrona środowiska mają profil ścisły. W praktyce oznacza to, że kandydaci, którzy chcą wziąć udział w rekrutacji na ten kierunek, powinni wykazać się rozległą wiedzą z tych dyscyplin już na poziomie kwalifikacji. W praktyce oznacza to, że przedmioty, z których warto bardzo dobrze się przygotować to przykładowo: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka. Pamiętaj, by część wybranych przez siebie przedmiotów zdawać na poziomie rozszerzonym, ponieważ to znacznie uatrakcyjni twoją kandydaturę.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

Uczelnie w Wrocławiu indywidualnie ustalają swoje wewnętrzne przeliczniki punktów kwalifikacyjnych. Dokładnych informacji na ich temat szukaj na stronach internetowych wybranych przez siebie ośrodków akademickich. To, czy dany kandydat zakwalifikuje się na studia, zależy bowiem od tego, czy przedmioty, które zdawał na maturze są punktowane w procedurze rekrutacyjnej.

Każdy kierunek studiów wiąże się ze zdawaniem innych przedmiotów. W przypadku kierunków ścisłych będą to przykładowo przedmioty takie jak biologia, czy matematyka. Przelicznik punktów kwalifikacyjnych uwzględnia także poziom, na jakim zdawany był dany przedmiot. Maturzyści zawsze mają do wybory dwa poziomy – podstawowy oraz rozszerzony.

Olimpiady oraz konkursy +

Miłośnicy nauk ścisłych i osoby, którym los naszej planety nigdy nie był obojętny, powinny pomyśleć o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To propozycja wyłącznie dla osób, których wiedza wykracza poza ramy szkoły średniej. Warto rozważyć tę możliwość, ponieważ finaliści olimpiad stopnia centralnego znajdą się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku studiów na kierunku ochrona środowiska rozważ olimpiady takie jak:

 • Olimpiada Biologiczna;
 • Olimpiada Chemiczna;
 • Olimpiada Matematyczna;
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej;
 • Olimpiada Lingwistyki Matematycznej.

Pamiętaj, że bycie finalistą olimpiady nie zwalnia cię z obowiązku przystąpienia do egzaminów maturalnych.

Gdzie studiować na kierunku ochrona środowiska we Wrocławiu?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek ochrona środowiska we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

Kierunki ochrona środowiska w mieście Wrocławiu

Ważne tematy

Jak wyglądają studia na kierunku ochrona środowiska we Wrocławiu?

1. Dla kogo ten kierunek

Nieustający rozwój cywilizacyjny niesie ze sobą nie tylko same pozytywy. Zatraciliśmy się w nowoczesności i zapomnieliśmy, jak ważna w naszym życiu powinna być symbioza z naturą. Nie liczy się bowiem wyłącznie to, co jest wytworem rąk ludzkich. Ważne, jak to wpływa na nasze środowisko naturalne i czy możemy czerpać z niego pełnymi garściami. Wyobraźmy sobie, jak wyglądałoby nasze życie bez dostępu do świeżych owoców i warzyw, czystej wody, drzew, produkujących tlen... Wtedy świat chyliłby się ku upadkowi.

By świadomie dbać o ten kruchy związek człowieka z naturą, potrzebni są wciąż specjaliści, którzy dzięki swojej wiedzy potrafią wdrażać różnego rodzaju działania ochronne, czy naprawcze. Tym właśnie zajmują się ekolodzy. Dbają, uświadamiają, naprawiają zniszczenia wyrządzone przez człowieka w środowisku naturalnym. Studia na kierunku ochrona środowiska wymagają zaangażowania i pasji. Jeżeli jesteś jednak osobą, dla której problemy związane z ekologią nie są obojętne, to odnajdziesz się na tym kierunku studiów.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku ochrona środowiska możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku ochrona śodowiska we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają od 3 lat do 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

3. Program kształcenia i gdzie studiować

Uczelnie we Wrocławiu przygotowały taką ofertę kształcenia na kierunku ochrona środowiska, która będzie atrakcyjna dla wszystkich osób zainteresowanych podjęciem nauki. W stolicy dolnego śląska przygodę z tym kierunkiem możesz rozpocząć albo na Uniwersytecie Wrocławskim, albo Uniwersytecie Przyrodniczym. Każdy z tych ośrodków akademickich kształci wyłącznie najlepszych specjalistów, jednak ich oferty edukacyjne nieznacznie różnią się od siebie. Zastanów się zatem, która z tych propozycji bliższa jest twoim oczekiwaniom.

Studenci ochrony środowiska muszą otrzymać bardzo rozległą wiedzę, która pozwoli im na świadome stawianie czoła problemom, jakie niesie ze sobą rozwój cywilizacyjny. Większość przedmiotów na tym kierunku ma charakter ścisły. Pasjonaci ekologii muszą zatem przygotować się na intensywną naukę matematyki, różnorodnych odmian biologii, czy chemii. Studenci będą uczęszczać zarówno na wykłady, ćwiczenia praktyczne, jak i skomplikowane laboratoria, czy nawet zajęcia terenowe.


4. Praca po studiach

Współcześnie coraz większą wagę przywiązujemy do tego, czy żyjemy w zgodzie z naturą. Dziś świadomi ekolodzy stają się dla nas inspiracją, wyznaczają trendy i pokazują, że wystarczy dbać o własną przestrzeń, by miało to zbawienny wpływ na naturę. Absolwenci kierunku ochrona środowiska mogą znaleźć stabilne zatrudnienie w organizacjach pozarządowych, instytucjach pożytku publicznego i organach administracji samorządowej i rządowej

Przyszli ekolodzy mogą także podejmować aktywną współpracę z przedsiębiorstwami, które w znacznym stopniu ekspolatują środowisko naturalne. Ich wykształcenie sprawia, że mogą oni wdrażać nowe technologie, które oprócz tego, że usprawniają produkcję, to także chronią środowisko naturalne. Każdy absolwent tego kierunku może podejmować pracę laboratoryjną i badawczą, dzięki której będziemy mogli świadomie czuwać nad kondycją natury. Praca absolwentów ochrony środowiska ma zatem wyjątkowo przyszłościowy charakter.

Studia we Wrocławiu na kierunku ochrona środowiska możesz rozpocząć w trybie stacjonarnym lub zaocznym. Polskie ośrodki akademickie coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, jak ważne jest umożliwienie wszystkim zdolnym i chętnym do poszerzania swojej wiedzy kandydatom. Studia dzienne (stacjonarne) są najczęściej wybierane przez absolwentów szkół średnich, ponieważ na państwowych uczelniach nie wiążą się z uiszczaniem opłat za czesne oraz mają formę regularnych spotkań w trakcie trwania tygodnia. Z kolei studia zaoczne wybierane są przez te osoby, którym zależy na rozwoju intelektualnym, a z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w regularnych zajęciach. Wtedy spotkania odbywają się podczas weekendowych zjazdów naukowych. Należy jedynie pamiętać, że studia zaoczne są na ogół płatne.

 

5. Program studiów i przedmioty

Pasjonaci ekologii muszą być przygotowani na to, że czas ich studiów będzie wyjątkowo intensywny. Każda osoba, która decyduje się bowiem na kształcenie na kierunku ochrona środowiska, będzie musiała uczestniczyć w wielu wykładach, ćwiczeniach laboratoryjnych, czy zajęciach terenowych, które powinny stanowić nieodłączną część nauki. Podstawą edukacji na tym kierunku są zagadnienia oparte na fizyce, chemii oraz biologii, więc studenci muszą od samego początku dysponować rozległą wiedzą z tych dziedzin. Oprócz tego każdy pasjonat ekologii będzie się stykać z przedmiotami takimi jak:

 • metrologia;
 • klimatologia;
 • technologia ochrony atmosfery;
 • zagrożenia cywilizacyjne itd.

 

Studenci mogą liczyć na bardzo dużą różnorodność, która towarzyszyć będzie ich nauce. Wszystkie osoby, decydujące się na kształcenie na tym kierunku, będą poznawać najpierw podstawy związane z ekologią, różnorodnością biologiczną, by później płynnie przejść do zagadnień ochrony przyrody.

Działaniu każdego ekologa powinna towarzyszyć rozbudowana wiedza, jednak w tej pracy liczą się przede wszystkim umiejętności. Oprócz tego osoby, kończące ten kierunek, muszą wykształcić szereg kompetencji miękkich, a one są niezbędne w tej pracy. Ekologowie bowiem muszą niejednokrotnie uczestniczyć w różnego rodzaju negocjacjach, które wymagają nie tylko kierunkowej wiedzy, lecz także bardzo dobrych umiejętności komunikacji.

Bardzo ważnym aspektem w pracy przyszłych ekologów jest także doskonała znajomość przepisów prawnych obowiązujących nie tylko w Polsce, lecz także na arenie międzynarodowej. Pasjonaci ochrony środowiska muszą bowiem działać zgodnie z normami oraz muszą czujnie obserwować działania podejmowane przez rządzących, czy prywatne koncerny, zajmujące się eksploatacją środowiska naturalnego.

Ile trwają studia na kierunku ochrona środowiska we Wrocławiu?

Ile trwają studia na kierunku ochrona środowiska we Wrocławiu?

Studia na kierunku ochrona środowiska we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Studia biologiczne na kierunku ochrona środowiska dzielimy na dwa komplementarne cykle kształcenia, czas ich trwania może się jednak rozkładać różnie w zależności od uczelni, którą wybierzesz. Twoja edukacja może przybierać formę sześciu lub siedmiu semestrów studiów pierwszego stopnia. Studia pierwszego stopnia zaopatrzą cię w niezbędną wiedzę i umiejętności, potrzebne w pracy ekologa.

Z kolei studia drugiego stopnia trwają trzy lub cztery semestry. Nauka przybiera charakter jeszcze bardziej specjalistyczny, studenci systematyzują i poszerzają swoją wiedzę i przygotowują się do obrony jednej z najważniejszej prac dyplomowych, czyli pracy magisterskiej. Jeżeli wszystko powiedzie się pomyślnie, to absolwenci tego kierunku będą mogli w pełni rozwinąć swoją karierę zawodową.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek ochrona środowiska we Wrocławiu?

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak ochrona środowiska budzą ogromne zainteresowanie wśród absolwentów szkół średnich, odnajdą się na nich jednak wyłącznie pasjonaci. Zastanów się, czy jesteś jednym z nich, czy problemy związane z naszą planetą są ci bliskie. Jeżeli nie dostrzegasz w sobie tej iskry, nie będziesz dobrym ekologiem, który działa z misją. Zanim wybierzesz studia na kierunku ochrona środowiska, zastanów się:

 • czy nauka przedmiotów ścisłych nie stanowi dla ciebie problemu?
 • Czy kochasz naturę?
 • Czy chcesz świadomie dbać o środowisko naturalne?
 • Czy jesteś osobą, która nie boi się wyzwań?

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, możesz śmiało pomyśleć o rozpoczęciu kształcenia na tym kierunku. Jednak pamiętaj, że o tym, czy dostaniesz się na wymarzone studia przyrodnicze we Wrocławiu, zadecydują wyniki, jakie uzyskasz podczas egzaminu dojrzałości. Liczba miejsc jest ograniczona, więc swoje przygotowania powinieneś zacząć jak najszybciej.

Przedmioty, które musisz wziąć pod szczególną uwagę, to oczywiście: biologia, chemia, fizyka oraz matematyka. Pamiętaj także o tym, by wybrać również jeden dowolny język obcy nowożytni. Doskonałe wyniki maturalne to nie tylko twoja przepustka na studia. Pamiętaj o tym, że zdobytą wiedzę będziesz wykorzystywać już od pierwszych dni zajęć.

Ambitną propozycją jest wzięcie udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To propozycja dla osób, które uwielbiają poszerzać swoją wiedzę. Na laureatów i finalistów tego konkursu czekają miejsca na wymarzonym kierunku. Osoby, które na olimpiadzie osiągną sukces, zwolnione są z procedury rekrutacyjnej. W przypadku studiów na kierunku ochrona środowiska rozważ olimpiady takie jak:

 • Olimpiada Matematyczna, Biologiczna, Chemiczna lub Fizyczna;
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej;
 • Olimpiada Astronomiczna.

 

Pamiętaj także o terminowym uiszczeniu wszystkich opłat rekrutacyjnych. Gdy już dostaniesz się na studia, będziesz musiał dostarczyć do dziekanatu uczelni zestaw podstawowych dokumentów, w których znajdą się: zdjęcia do legitymacji, skany dowodu oraz świadectwo maturalne. Nie zaniedbaj tego etapu, by nie zostać skreślonym z listy studentów.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku ochrona środowiska we Wrocławiu?

Jaka praca po studiach na kierunku ochrona środowiska we Wrocławiu?

Coraz częściej zdajemy sobie sprawę z tego, że rozwój cywilizacyjny, to nie tylko postęp. Wyrządza on także wiele szkód dla środowiska naturalnego. Powinniśmy zrobić wszystko, by dbać o naturę, która nas otacza, ponieważ wszystko, co robimy, jest od niej zależne. Nasza symbioza z przyrodą wpływa na nasze zdrowie, samopoczucie i wiele innych aspektów życia. Dlatego też współcześnie nikt nie bagatelizuje pracy ekologów. Zatem studia we Wrocławiu na kierunku ochrona środowiska są świetną inwestycją na przyszłość. Jako absolwent tego kierunku nie musisz martwić się w ogóle o przyszłe zatrudnienie.
Twoje podstawowe miejsca pracy to:

 • laboratoria;
 • firmy recyklingowe;
 • organizacje pożytku publicznego;
 • fundacje zajmujące się ochroną środowiska;
 • organy administracji rządowej i samorządowej itd.

Ekolodzy mogą także podejmować współpracę z koncernami, które zajmują się eksploatacją środowiska naturalnego. Ich praca pozwala na wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, które usprawnią przemysł i sprawią, że będzie on bardziej przyjazny dla natury. Nie zapominajmy o tym, że ekolodzy wykonują przyszłościowy zawód. Mogą oni zajmować się edukacją przyszłych pokoleń, organizować warsztaty i ćwiczenia, ponieważ dbając o planetę i naturę, dbamy także o standard swojego życia. Studia na kierunku ochrona środowiska to zatem bardzo dobra inwestycja.

Jakie opinie mają studia na kierunku ochrona środowiska we Wrocławiu?

Studia na kierunku ochrona środowiska przeznaczone są przede wszystkim dla ludzi z pasją.

Maria, studentka trzeciego roku, mówi:

Musimy wspierać naturę i dbać o nią. Studia na tym kierunku wpływają bardzo na świadome podejście do ochrony środowiska. Od zawsze natura była dla mnie ważna, więc nauka na tym kierunku do strzał w dziesiątkę!

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)