Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

22.06.2022

Stosunki międzynarodowe – Uniwersytet Wrocławski 2022

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Wrocławskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w UWR
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 100
 • studia stacjonarne II stopnia: 90
 • studia niestacjonarne I stopnia: 65
 • studia niestacjonarne II stopnia: 40

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

studia niestacjonarne: 4800 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku stosunki międzynarodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • makroekonomia
 • historia doktryn politycznych i prawnych
 • współczesne systemy polityczne
 • komunikacja społeczna
 • polityka międzynarodowa po 1945 roku
 • demografia i problemy ludnościowe

 

Uniwersytet Wrocławski to jedna z największych polskich uczelni. Na długiej liście kierunków kształcenia, pod literą „S” kandydaci odnajdą Stosunki międzynarodowe, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych, prawnych i politycznych. Studenci poznają mechanizmy funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej, zasady analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej, czy też zasady funkcjonowania służb zagranicznych, gospodarki i biznesu międzynarodowego, komunikacji międzynarodowej i mediów.

Jakie przedmioty realizowane są w toku nauki? Na przykład: makroekonomia, historia doktryn politycznych i prawnych, współczesne systemy polityczne, komunikacja społeczna, polityka międzynarodowa po 1945 roku, demografia i problemy ludnościowe, polska polityka zagraniczna, organizacje międzyrządowe, problemy narodowościowe i konflikty etniczne, polityka gospodarcza, biznes plan i przedsiębiorczość, dyplomacja publiczna. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim będą mogli wykorzystać w instytucjach samorządowych, instytucjach rządowych i pozarządowych, instytucjach międzynarodowych, podmiotach gospodarczych, mediach.

 

Opinie

Czy wybór uczelni może być łatwy? Oczywiście, że tak. Wybierając się na studia do Wrocławia, warto wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Wrocławski opinie? Dawid, student Stosunków międzynarodowych mówi:

„Stosunki międzynarodowe to zagadnienie zbudowane z wielu powiązań i gałęzi. Żeby je poznać należy mocno zagłębić się w temat i sporo pomyśleć. To strasznie ciekawy kierunek. Cieszę się, że go studiuję i cieszę się, że studiuję go właśni na Uniwersytecie Wrocławskim. To dla mnie najlepsze miejsce do nauki.”

 

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - ważne informacje

Stosunki międzynarodowe studia Wrocław

Stosunki międzynarodowe studia

Stosunki międzynarodowe studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Wrocławskim:

Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Wrocławskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • współczesnych systemów politycznych,
 • interpretacji i stosowania prawa w praktyce,
 • rozpoznawania problemów cywilizacji ludzkiej,
 • oceny głównych prawidłowości zmian demograficznych,
 • roli państwa w cywilizacyjnym rozwoju społeczeństw,
 • interpretacji mapy politycznej i gospodarczej świata,
 • zasad pozyskiwania funduszy europejskich,
 • funkcjonowania organizacji międzynarodowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Stosunki międzynarodowe:

Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Wrocławskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach samorządowych,
 • instytucjach rządowych i pozarządowych,
 • instytucjach międzynarodowych,
 • państwowych, prywatnych i międzynarodowych podmiotach gospodarczych,
 • mediach,
 • sferze public relations i komunikacji marketingowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język angielski, język francuski, język niemiecki, język polski, język rosyjski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich i magisterskich dowolnego kierunku studiów. O przyjęciu kandydata decyduje miejsce na liście rankingowej sporządzonej na podstawie oceny na dyplomie studiów licencjackich lub magisterskich. W przypadku, gdy na liście rankingowej znajdą się osoby z taką samą oceną, o przyjęciu rozstrzygnie średnia wszystkich ocen z toku studiów licencjackich lub magisterskich.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

Komentarze (0)