Biofizyka

Biofizyka

Biofizyka

29.01.2022

Biofizyka – Uniwersytet Śląski w Katowicach 2022

Studia na kierunku biofizyka na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku biofizyka w UŚ KATOWICE
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biofizyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • chemia organiczna
 • podstawy procesów życiowych
 • genetyka molekularna
 • chemia kwantowa
 • mikrobiologia
 • immunologia
 • biotechnologie i biomateriały
 • fizjologiczne podstawy działania leków

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach to prestiżowa szkoła wyższa, charakteryzująca się innowacyjnym programem nauczania. W bogatej ofercie dydaktycznej, wyróżnia się, między innymi, Biofizyka, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki wyższej, fizyki doświadczalnej, chemii oraz biologii. Studenci uzyskują wszechstronną wiedzę dotyczącą procesów fizycznych i chemicznych na poziomie molekularnym, w komórkach żywych, profesjonalną wiedzę z zakresu fizyki molekularnej, chemii kwantowej, krystalochemii białek, biochemii.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: matematyka, chemia organiczna, podstawy procesów życiowych, genetyka molekularna, chemia kwantowa, mikrobiologia, immunologia, biotechnologie i biomateriały, fizjologiczne podstawy działania leków, modelowanie komputerowe. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Biofizyki na Uniwersytecie Śląskim będą mogli wykorzystać w placówkach medycznych, placówkach farmaceutycznych, instytutach naukowych, przedsiębiorstwach i firmach związanych z ochroną zdrowia oraz ochroną środowiska.

 

Opinie

Jakie ma Uniwersytet Śląski w Katowicach opinie? Ola, studentka Biofizyki mówi:

„Uniwersytet Śląski to świetna uczelnia, a jego oferta edukacyjna przekonała mnie od razu. Najlepszym dowodem na to może być fakt, że na studia przyjechałam z Bielska- Białej.”

 

 

STUDIA W KATOWICACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Katowicach

Studia w Katowicach

 

 

BIOFIZYKA - ważne informacje

Biofizyka studia Katowice

Biofizyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biofizykę na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach:

Absolwent kierunku Biofizyka na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • modelowania procesów zachodzących w układach biologicznych,
 • rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych,
 • posługiwania się nowoczesną aparaturą pomiarowo- badawczą.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biofizyka:

Absolwent kierunku Biofizyka na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może znaleźć zatrudnienie w:

 • placówkach medycznych,
 • placówkach farmaceutycznych,
 • instytutach naukowych,
 • przedsiębiorstwach i firmach związanych z ochroną zdrowia,
 • firmach związanych z ochroną środowiska,
 • zakładach i salonach optycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Komentarze (0)