Biofizyka - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

biofizyka

Odkryj biofizykę na Śląsku i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

27.02.2023

Biofizyka studia Katowice 2023 | woj. śląskie

Studia na kierunku biofizyka to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studia na kierunku biofizyka w Katowicach i woj. śląskim
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku biofizyka w Katowicach i woj. śląskim rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 25 lipca 2023 r. | Biofizyka Katowice i woj. śląskie - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Katowicach i woj. śląskim biofizykę możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ).

czytaj dalej wszystko o Biofizyka - Katowice i woj. śląskie

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek biofizyka?

Jeśli rozważasz studia w Katowicach w zakresie biofizyki, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie.

Pamiętaj, że przebieg rekrutacji uzależniony jest od poziomu i trybu kształcenia. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Biofizyka w Katowicach i woj. śląskim

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOFIZYKA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Biofizyka to nowoczesny, kompleksowo opracowany kierunek studiów, który łączy zagadnienia odnoszące się do fizyki, chemii, biologii, medycyny i farmacji i odnosi je do badań w zakresie układów biologicznych na poziomie molekularnym.

Propozycja kształcenia fizycznego łączy komputerowe symulacje odnoszącymi się do biomakromolekuł i leków z badaniem odpowiednimi metodami fizycznymi leków i materiałów biologicznych.

Studenci odbywają zajęcia w laboratoriach o charakterze fizycznym, biologicznym, nanotechnologicznym, a także uczą się operować nowoczesną aparaturą, która wykorzystywana jest także w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, w instytutach naukowo-badawczych.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Biofizyka możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Biofizykę możesz studiować w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Studia licencjackie trwają trzy lata, czyli sześć semestrów. Kształcenie na studiach magisterskich trwa dwa lata (cztery semestry). Studia drugiego stopnia uzupełniają wiedzę zdobywaną na studiach licencjackich.

Studia fizyczne są prowadzone w trybie stacjonarnym. Studia dzienne na uczelniach publicznych odbywają się bezpłatnie w ich siedzibach. Zajęcia trwają w ciągu dnia od poniedziałku do piątku.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Program kształcenia biofizyki tworzony jest w interdyscyplinarny sposób. Wśród najważniejszych przedmiotów są te o charakterze kierunkowym, ogólnym, ale także specjalizacyjnym.

Studenci uczęszczają na podstawy procesów życiowych, elementy matematyki wyższej, chemię organiczną, podstawy chemii z elementami chemii fizycznej, fizykę doświadczalną (mechanika, drgania i fale, elektryczność i magnetyzm, optyka i budowa materii). Ofertę specjalnościową warto śledzić na stronach internetowych wybranych uczelni, ponieważ jest ona zmienna i zależy od zainteresowań studentów.

Kierunek uznawany jest za przyszłość biotechnologii, medycyny, fizyki medycznej, chemii i ochrony środowiska. Studenci poznają różne metody z zakresu fizyki i chemii i potrafią wykorzystać je w trakcie badania układów biologicznych na poziomie molekularnym. Zapoznasz się także z procesami zachodzącymi w komórkach, ich rolą w organizmach żywych, z pracą narządów i działaniem zmysłów.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOFIZYKA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Studia na kierunku Biofizyka trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Biofizyka w Katowicach i woj. śląskim - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOFIZYKA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Absolwenci biofizyki są przygotowani do pracy w placówkach medycznych, farmaceutycznych oraz w instytutach naukowych. Zdobywana wiedza umożliwia im współpracę z biologami, biochemikami, lekarzami.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku biofizyka:

  • instytucje naukowe
  • firmy zaawansowanej technologii
  • firmy, które zajmują się dystrybucją i serwisowaniem sprzętu optycznego
  • własna działalność gospodarcza

Możesz być zatrudniony/a w przedsiębiorstwach i firmach związanych z ochroną zdrowia lub z ochroną środowiska. Miejsce zatrudnienia absolwentów bardzo często związane jest z realizowaną specjalizacją. Będziesz miał/a okazję zajmować się wyjaśnianiem procesów biologicznych przy zastosowaniu fizycznej aparatury, technik eksperymentalnych i modelowania.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek biofizyka w Katowicach i woj. śląskim?

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Biofizyka Katowice i woj. śląskie studia stacjonarne

Kierunki fizyczne w Katowicach i woj. śląskim

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia