Biologia żywności i żywienia

Biologia żywności i żywienia

Biologia żywności i żywienia

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Biologia żywności i żywienia - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Studia na specjalności biologia żywności i żywienia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na specjalności biologia żywności i żywienia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ekologiczne aspekty żywienia a zdrowie
 • układ pokarmowy zwierząt i człowieka
 • żywność specjalnego przeznaczenia i żywność funkcjonalna
 • fizjologia żywienia
 • metody analityczne w ocenie jakości żywności

 

Uniwersytet Śląski to uczelnia kształcąca od 1968 roku. Bogata oferta dydaktyczna zawiera w sobie różne dyscypliny, a w spisie kierunków kandydaci odnajdą Biologię żywności i żywienia, prowadzoną na studiach drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest nabycie wielu umiejętności, w tym opisywania i wyjaśniania procesów oraz zjawisk zachodzących w organizmach zwierząt i człowieka, projektowania i prowadzenia eksperymentu badawczego, czy też opracowywania specjalistycznych dokumentacji i ekspertyz biologicznych.

W programie nauczania znajdziemy takie przedmioty jak: ekologiczne aspekty żywienia a zdrowie, układ pokarmowy zwierząt i człowieka, żywność specjalnego przeznaczenia i żywność funkcjonalna, fizjologia żywienia, metody analityczne w ocenie jakości żywności, mikrobiologia żywności, bioetyka, biochemia suplementów diety, nutrigenetyka i nutrigenomika, biofizyka i bioenergetyka żywienia i żywności. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Biologii żywności i żywienia będą mogli wykorzystać w jednostkach naukowo-badawczych, laboratoriach, instytucjach opieki zdrowotnej, zakładach produkcyjnych, instytucjach związanych z hodowlą zwierząt, urzędach w sektorach związanych z żywieniem, produkcją żywności i jej kontrolą.

 

Opinie

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje zagubienie. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia będzie odpowiadać wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Zatem: Jakie ma Uniwersytet Śląski w Katowicach opinie? Kinga, studentka Biologii żywności i żywienia mówi:

„Uniwersytet Śląski stawia na innowacyjne kształcenie. Na uczelni zdobywamy wiedzę nowoczesną, czyli taką, na której będziemy mogli oprzeć prace badawcze, poszukiwania, stawianie pytań w wybranym sektorze zawodowym.”

 

 

STUDIA W KATOWICACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Katowicach

Studia w Katowicach

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biologię żywności i żywienia na Uniwersytecie Śląskim:

Absolwent specjalności Biologia żywności i żywienia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prowadzenia kontroli jakości żywności, warunków jej przechowywania i produkcji,
 • prowadzenia badań i analiz w dziedzinie biologii żywności i żywienia zwierząt i człowieka,
 • opracowywania specjalistycznych dokumentacji i ekspertyz biologicznych,
 • projektowania i prowadzenia eksperymentu badawczego,
 • opisywania i wyjaśniania procesów oraz zjawisk zachodzących w organizmach zwierząt i człowieka.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biologia żywności i żywienia:

Absolwent specjalności Biologia żywności i żywienia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach naukowo-badawczych,
 • laboratoriach,
 • instytucjach opieki zdrowotnej,
 • zakładach produkcyjnych,
 • instytucjach związanych z hodowlą zwierząt,
 • urzędach w sektorach związanych z żywieniem, produkcją żywności i jej kontrolą.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Komentarze (0)