Fizyka medyczna

Fizyka medyczna

Fizyka medyczna - Uniwersytet Śląski w Katowicach 2021

Studia na kierunku fizyka medyczna na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku fizyka medyczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • podstawy anatomii prawidłowej człowieka
 • programowanie
 • mechanika kwantowa
 • elektronika
 • biologia z embriologią i genetyką
 • metody fizyczne w medycynie i biologii

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach to jedna z największych uczelni w kraju. W bogatej ofercie dydaktycznej kandydaci odnajdą kierunek Fizyka medyczna, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Najważniejszym założeniem kształcenia jest przygotowanie do pracy w zespołach interdyscyplinarnych oraz do spełniania roli ekspertów w zakresie systemów zarządzania jakością w dziedzinach związanych z fizyką medyczną, systemów zarządzania jakością bezpieczeństwa, jakością techniczną procedur obrazowych, przygotowaniem i obsługą procedur niestandardowych.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: matematyka, podstawy anatomii prawidłowej człowieka, programowanie, mechanika kwantowa, elektronika, biologia z embriologią i genetyką, metody fizyczne w medycynie i biologii, zastosowanie informatyki w medycynie, radiologia zabiegowa, zaawansowane metody dozymetryczne. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Fizyki medycznej na Uniwersytecie Śląskim będą mogli wykorzystać w placówkach służby zdrowia, laboratoriach kontrolno-pomiarowych, ośrodkach badawczych i wdrożeniowych, firmach produkujących i rozprowadzających medyczny sprzęt optyczny.

Jakie ma Uniwersytet Śląski w Katowicach opinie? Paulina, studentka Fizyki medycznej mówi:

„Największym plusem studiowania na Uniwersytecie Śląskim jest możliwość obcowania i uczenia się od doświadczonych praktyków. Na przykład, na Fizyce medycznej, zajęcia prowadzą pracownicy znaczących instytutów, oraz centrów medycznych.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Fizykę medyczną na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach:

Absolwent kierunku Fizyka medyczna na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • metod fizycznych stosowanych w biologii i medycynie,
 • inżynierii materiałowej w medycynie,
 • budowy aparatury medycznej i jej zastosowania,
 • systemów zarządzania jakością w dziedzinach związanych z fizyką medyczną,
 • systemów zarządzania jakością techniczną procedur obrazowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Fizyka medyczna:

Absolwent kierunku Fizyka medyczna na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może znaleźć zatrudnienie w:

 • placówkach służby zdrowia,
 • laboratoriach kontrolno-pomiarowych,
 • ośrodkach badawczych i wdrożeniowych,
 • instytucjach naukowych,
 • placówkach działających na rzecz ochrony środowiska,
 • firmach produkujących i rozprowadzających medyczny sprzęt optyczny.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia fizyczne wybrać

Studia na kierunku Fiyka medyczna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia fizyczne w Katowicach

Uniwersytet Śląski kierunki

Jakie są kierunki fizyczne w Katowicach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego

Komentarze (0)