Fizyka

Fizyka

Fizyka

29.01.2022

Fizyka - Uniwersytet Śląski w Katowicach 2022

Studia na kierunku fizyka na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku fizyka w UŚ KATOWICE
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku fizyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • astronomia
 • elektronika
 • elektrodynamika klasyczna
 • teoria ciała stałego
 • biofizyka

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach to przestrzeń, w której spotykają się tradycja z nowoczesnością. Szeroki wachlarz kierunków kształcenia zawiera w sobie różne dziedziny i dyscypliny, a jedną z nich jest Fizyka, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu fizyki, opartej na mocnych podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych. Studenci nabywają umiejętności pracy eksperymentalnej, analizy danych, jak również stosowania różnorodnych metod komputerowych oraz technik obliczeniowych. Fizyka na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach to także umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce, a także zdolność gromadzenia przetwarzania i przekazywania informacji.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: astronomia, elektronika, elektrodynamika klasyczna, teoria ciała stałego, biofizyka. A co po studiach? Absolwenci Fizyki na Uniwersytecie Śląskim mogą znaleźć zatrudnienie w laboratoriach naukowych szkół wyższych, placówkach PAN, innowacyjnych przedsiębiorstwach, gałęziach przemysłu.

 

Opinie

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje nieporządek w głowach kandydatów. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia sprosta wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Jeśli ostatecznie, zdecydowaliście się na kierunek Fizyka, warto zadać pytanie: Jakie ma Uniwersytet Śląski w Katowicach opinie? Kuba, student Fizyki mówi:

„Świat fizyki to świat pasjonujący, który co chwilę zadaje nowe pytanie. Bardzo fajnie jest być częścią tego świata. Wszystkim zainteresowanym tą dziedziną, polecam studia na Uniwersytecie Śląskim. Tutaj się dzieje.”

 

 

STUDIA W KATOWICACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Katowicach

Studia w Katowicach

 

 

FIZYKA - ważne informacje

Fizyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Fizykę na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach:

Absolwent kierunku Fizyka na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się aparatem matematycznym i metodami matematycznymi w opisie i modelowaniu zjawisk i procesów fizycznych,
 • analizy danych pomiarowych,
 • rozumienia zjawisk astronomicznych i praw nimi rządzących,
 • opisu zjawisk i procesów z zakresu elektrodynamiki,
 • zależności termodynamicznych,
 • kwantowych technik informatycznych,
 • fizyki jądrowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Fizyka:

Absolwent kierunku Fizyka na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może znaleźć zatrudnienie w:

 • laboratoriach naukowych szkół wyższych,
 • placówkach Polskiej Akademii Nauk,
 • innowacyjnych przedsiębiorstwach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Komentarze (0)