Geologia

Geologia

Uniwersytet Śląski w Katowicach - kierunki studiów

Geologia - Uniwersytet Śląski w Katowicach 2021

Studia na kierunku geologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku geologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • geologia fizyczna
 • mineralogia
 • podstawy paleontologii
 • geologia historyczna z podstawami stratygrafii
 • tektonika
 • geologia i ekonomika złóż
 • geofizyka
 • hydrogeologia
 • geochemia
 • geologia inżynierska

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach to przestrzeń, w której spotykają się tradycja z nowoczesnością. Szeroki wachlarz kierunków kształcenia zawiera w sobie różne dziedziny i dyscypliny, a jedną z nich jest Geologia, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie bogatej wiedzy, będącej połączeniem zagadnień z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych. Studenci zgłębiają pojęcia geologii dynamicznej, tektoniki, geologii złóż, mineralogii i geochemii oraz zapoznają się geologią regionalną Polski i budową Ziemi. Geologia na Uniwersytecie Śląskim to także znajomość aparatury, sprzętu i metod wykorzystywanych w terenowych i laboratoryjnych badaniach geologicznych, a także umiejętność pracy w grupie badawczej oraz planowanie i prowadzenie prac geologicznych.

W programie nauczania znajdują się, między innymi, takie przedmioty jak: geologia fizyczna, mineralogia, podstawy paleontologii, geologia historyczna z podstawami stratygrafii, tektonika, geologia i ekonomika złóż, geofizyka, hydrogeologia, geochemia, geologia inżynierska, petrologia, ochrona i kształtowanie środowiska. A co po studiach? Absolwenci Geologii na Uniwersytecie Śląskim znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach prowadzących prace wiertnicze i dokumentacyjne, instytucjach prowadzących badania geologiczne i geofizyczne, kopalniach węgla kamiennego, rud metali i surowców skalnych, administracji państwowej i samorządowej.

Jakie ma Uniwersytet Śląski w Katowicach opinie? Karol, student Geologii mówi:

„Uniwersytet Śląski to uczelnia, na której nie można narzekać na brak ciekawych zajęć. Ćwiczenia, laboratoria, zajęcia terenowe. Plan jest wypełniony po brzegi. A najlepsze jest to, że oprócz zdobywania wiedzy i cennego doświadczenia, można się przy tym dobrze bawić, fajnie spędzać czas z ciekawymi ludźmi.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Geologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach:

Absolwent kierunku Geologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • stosowania metod matematycznych w rozwiązywaniu zagadnień geologicznych,
 • kartowania geologicznego powierzchniowego i wgłębnego,
 • opisu procesów chemicznych zachodzących w przyrodzie,
 • czytania i interpretowania map geologicznych,
 • stosowania geochemicznych metod badawczych,
 • aparatury, sprzętu i metod wykorzystywanych w terenowych i laboratoryjnych badaniach geologicznych,
 • analizy warunków hydrogeologicznych oraz ich schematyzacji,
 • interpretacji i wizualizacji danych geologicznych za pomocą metod komputerowych oraz specjalistycznego oprogramowania geologicznego i graficznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Geologia:

Absolwent kierunku Geologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach prowadzących prace wiertnicze i dokumentacyjne,
 • instytucjach prowadzących badania geologiczne i geofizyczne,
 • działach geologicznych w kopalniach węgla kamiennego, rud metali i surowców skalnych,
 • agendach administracji państwowej lub samorządowej zajmujących się problematyką geologii, składowania odpadów i ochrony środowiska.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia geograficzne wybrać

Studia na kierunku Geologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia geograficzne w Katowicach

Uniwersytet Śląski kierunki

Jakie są kierunki geograficzne w Katowicach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

Komentarze (0)