Historia

Historia

Historia

29.01.2022

Historia – Uniwersytet Śląski w Katowicach 2022

Studia na kierunku historia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku historia w UŚ KATOWICE
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku historia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia średniowieczna powszechna
 • historia państwa i prawa
 • historia kultury starożytnej
 • metodologia historii
 • statystyka i demografia historyczna
 • historia Śląska
 • geografia polityczna

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach to dwanaście wydziałów, siedemdziesiąt kierunków studiów i ponad dwieście specjalności. Wśród proponowanych dziedzin i dyscyplin, kandydaci na studia odnajdą Historię, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem nauki jest zdobycie wykształcenia humanistycznego, oraz wszechstronnej wiedzy w zakresie historii Polski i historii powszechnej. Studenci uczą się analizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Historia na Uniwersytecie Śląskim to także porcja wiedzy z zakresu nauk społecznych; filozofii, socjologii, nauk politycznych.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania na kierunku Historia? Na przykład: historia średniowieczna powszechna, historia państwa i prawa, historia kultury starożytnej, metodologia historii, statystyka i demografia historyczna, historia Śląska, geografia polityczna, historia kultury XIX wieku. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Historii na Uniwersytecie Śląskim będą mogli wykorzystać w jednostkach różnych szczebli administracji państwowej i samorządowej, archiwach państwowych i zakładowych, szkolnictwie.

 

Opinie

Jakie ma Uniwersytet Śląski w Katowicach opinie? Adam, student Historii mówi:

„Myślę, że każdy kandydat na studia historyczne dobrze wie, że nauka historii na Uniwersytecie Śląskim jest ciekawą przygodą. Wybrałem studia na tej uczelni tak naprawdę przez jeden przedmiot- Historia Śląska, bo od dawna jestem nim zafascynowany. A skąd przyjechałem? Z Płocka.”

 

 

STUDIA W KATOWICACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Katowicach

Studia w Katowicach

 

 

HISTORIA - ważne informacje

Historia studia Katowice

Historia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Historię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach:

Absolwent kierunku Historia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozumienia przemian gospodarczych, społecznych i kulturowych w czasach antycznych,
 • prahistorii ziem polskich,
 • przemian w świecie i Europie po upadku imperium rzymskiego,
 • interpretacji roli Europy w dziejach świata w następstwie odkryć geograficznych,
 • opisu i analizy informacji źródłowych,
 • analizy wydarzeń i procesów historycznych w związkach przyczynowo- skutkowych oraz w perspektywie porównawczej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Historia:

Absolwent kierunku Historia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach różnych szczebli administracji państwowej i samorządowej,
 • archiwach państwowych i zakładowych,
 • szkolnictwie.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Komentarze (0)