Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia

Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia

Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia UŚ

Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach to jedna z największych uczelni w kraju. W bogatej ofercie dydaktycznej kandydaci odnajdą kierunek Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia, prowadzony na jednolitych studiach magisterskich.

Kierunek Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach realizowany jest na Wydziale Radia i Telewizji. Celem kształcenia jest przygotowanie do pracy w zawodach operatora obrazu, operatora kamery, realizatora obrazu telewizyjnego, fotosisty i fotografika. Studenci uczestniczą w praktycznych ćwiczeniach warsztatowych, których każdorocznym finalnym efektem są samodzielne etiudy telewizyjne i filmowe.

Studia na kierunku Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach nie dzielą się na specjalności, a w programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: historia sztuki, dźwiękowe środki wyrazu, fotografika, zajęcia warsztatowe z realizacji obrazu telewizyjnego, technika i sprzęt operatorski, dramaturgia obrazu filmowego, gatunki telewizyjne, plastyka obrazu multimedialnego, cyfrowe techniki rejestracji obrazu, technologia i realizacja obrazu filmowego, historia filmu, analiza filmu. A co po studiach? Absolwenci kierunku Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia na Uniwersytecie Śląskim znajdą zatrudnienie w stacjach telewizyjnych, agencjach reklamowych, firmach produkcyjnych, redakcjach.

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje zagubienie. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia będzie odpowiadać wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Zatem: Jakie ma Uniwersytet Śląski w Katowicach opinie? Patryk, student Realizacji obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografii mówi:

„Uniwersytet Śląski to świetne miejsce dla tych, którzy chcą złączyć swoje życie z fotografią, bądź sztuką filmową.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Realizację obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach:

Absolwent kierunku Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • realizacji zdjęć,
  • realizacji oświetlenia,
  • podstaw scenariopisarstwa,
  • realizacji telewizyjnych i filmowych.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia:

Absolwent kierunku Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach znajdzie zatrudnienie w:

  • stacjach telewizyjnych,
  • agencjach reklamowych,
  • halach filmowych,
  • studiach fotograficznych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacyjnym na kierunek Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia na Uniwersytecie Śląskim brane pod uwagę są wszystkie przedmioty zdawane na maturze. Ponadto, kandydat musi przejść rozmowy kwalifikacyjne oraz egzaminy praktyczne, złożone z kilku etapów.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia artystyczne wybrać

Studia na kierunku Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia artystyczne w Katowicach

Uniwersytet Śląski kierunki

Jakie są kierunki artystyczne w Katowicach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego

Komentarze (0)