Socjologia

Socjologia

Uniwersytet Śląski w Katowicach - kierunki studiów

Socjologia - Uniwersytet Śląski w Katowicach 2021

Studia na kierunku socjologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku socjologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • polityka społeczna
 • socjologia organizacji
 • komunikacja interpersonalna
 • etyka zawodu socjologa
 • techniki analizy i interpretacji danych
 • współczesne teorie socjologiczne

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach to znaczący punkt na mapie ośrodków akademickich w kraju. Wśród proponowanych kandydatom kierunków znajdziemy także Socjologię, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest przekazanie szerokiej wiedzy, będącej połączeniem różnych nauk i dyscyplin, takich jak: psychologia, polityka społeczna, ekonomia i zarządzanie. Studenci uczą się diagnozować i intepretować zjawiska społeczne, a także analizować i wyjaśniać rzeczywistość społeczną.

Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Na przykład: polityka społeczna, socjologia organizacji, komunikacja interpersonalna, etyka zawodu socjologa, techniki analizy i interpretacji danych, współczesne teorie socjologiczne. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Socjologii na Uniwersytecie Śląskim będą mogli wykorzystać w organizacjach publicznych, ośrodkach badań rynku i opinii publicznej, mediach, organizacjach pozarządowych, instytucjach o charakterze diagnostycznym i planistycznym.

Rekrutacja na studia to okres, w którym kandydaci zadają wiele pytań i porównują oferty edukacyjne. Jakie ma Uniwersytet Śląski w Katowicach opinie? Patrycja, studentka Socjologii mówi:

„Socjologia to był mój pomysł na życie od początku nauki w liceum. Wiedziałam, że tylko ten kierunek chcę studiować. A dlaczego wybrałam Uniwersytet Śląski? Bo to świetna uczelnia. Jedna z najlepszych w kraju.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Socjologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach:

Absolwent kierunku Socjologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • stosowania kategorii socjologicznych do analizy społeczeństwa,
 • mechanizmów życia społecznego i czynników wpływających na ich kształtowanie,
 • zmian w polskim społeczeństwie i ich konsekwencji w zakresie postaw i instytucji społecznych,
 • przygotowania i realizacji badań sondażowych,
 • stosowania metod badań jakościowych,
 • planowania i organizowania pracy grupowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Socjologia:

Absolwent kierunku Socjologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • komórkach związanych z zarządzaniem kadrą pracowniczą,
 • instytucjach kultury,
 • organizacjach pozarządowych,
 • firmach konsultingowych,
 • ośrodkach badań i analiz rynku,
 • instytucjach zajmujących się polityką społeczną.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne i społeczne wybrać

Studia na kierunku Socjologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne i społeczne w Katowicach

Uniwersytet Śląski kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne i społeczne w Katowicach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego

Komentarze (0)