Teologia

Teologia

Teologia

29.01.2022

Teologia - Uniwersytet Śląski w Katowicach 2022

Studia na kierunku teologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku teologia w UŚ KATOWICE
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku teologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • teologia moralna
 • ekumenizm
 • teologia dogmatyczna
 • muzyka kościelna
 • historia Kościoła
 • katolicka nauka społeczna
 • filozofia

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach to znaczący punkt na mapie ośrodków akademickich w kraju. Wśród proponowanych kandydatom kierunków znajdziemy także Teologię, prowadzoną na jednolitych studiach magisterskich.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu biblistyki, filozofii, oraz nauk społecznych i humanistycznych.

W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: teologia moralna, ekumenizm, teologia dogmatyczna, muzyka kościelna, historia Kościoła, katolicka nauka społeczna, filozofia, psychologia ogólna, archeologia i elementy wiedzy o środowisku biblijnym, pedagogika ogólna, emisja głosu i retoryka. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Teologii na Uniwersytecie Śląskim będą mogli wykorzystać w szkolnictwie, instytucjach związanych z kulturą, środkach masowego przekazu, muzeach, wydawnictwach, pracy duszpasterskiej.

 

Opinie

Rekrutacja na studia to okres, w którym kandydaci zadają wiele pytań i porównują oferty edukacyjne. Jakie ma Uniwersytet Śląski w Katowicach opinie? Paweł, student Teologii mówi:

„Studiowanie na Uniwersytecie Śląskim to solidne zagłębienie się w wybraną dziedzinę. Ucząc się tutaj wiem, że uda mi się wynieść jak najwięcej, że uzyskana wiedza pomoże mi dobrze poprowadzić ścieżkę zawodową.”

 

 

STUDIA W KATOWICACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Katowicach

Studia w Katowicach

 

 

TEOLOGIA - ważne informacje

Teologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Teologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach:

Absolwent kierunku Teologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • logiki i teorii poznania,
 • argumentowania i analizy pojęciowej w aspekcie formalno- strukturalnym,
 • wartościowania ludzkiego postępowania i etycznej kwalifikacji czynu,
 • analizy i oceny współczesnych problemów i konfliktów moralnych,
 • biblistyki Starego i Nowego Testamentu,
 • interpretowania źródeł patrystycznych z zakresu historii teologii oraz rozwoju dogmatów i kształtowania ortodoksji,
 • analizy i oceny współczesnych problemów życia duchowego i jego zagrożeń.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Teologia:

Absolwent kierunku Teologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może znaleźć zatrudnienie w:

 • szkolnictwie,
 • instytucjach związanych z kulturą,
 • muzeach,
 • bibliotekach,
 • wydawnictwach,
 • pracy duszpasterskiej,
 • środkach masowego przekazu.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Komentarze (0)