Turystyka historyczna

Turystyka historyczna

Turystyka historyczna

29.01.2022

Turystyka historyczna - Uniwersytet Śląski w Katowicach 2022

Studia na kierunku turystyka historyczna na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku turystyka historyczna w UŚ KATOWICE
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku turystyka historyczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • cywilizacja ziem polskich czasów nowożytnych
 • cywilizacje powszechne XIX wieku
 • metodyka prowadzenia wycieczek
 • wiedza o Polsce i świecie współczesnym
 • geografia historyczna
 • interpretacja zabytków sztuki

 

Uniwersytet Śląski to uczelnia kształcąca od 1968 roku. Bogata oferta dydaktyczna zawiera w sobie różne dyscypliny, a pod literą „T” kandydaci odnajdą kierunek Turystyka historyczna, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest przygotowanie do podejmowania pracy w zakresie upowszechniania historii i dorobku kulturowego kraju i Europy. Studenci, oprócz pozyskiwania wiedzy historycznej, nabywają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów zarządzania ludźmi, uczą się pozyskiwać i analizować informacje.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: cywilizacja ziem polskich czasów nowożytnych, cywilizacje powszechne XIX wieku, metodyka prowadzenia wycieczek, wiedza o Polsce i świecie współczesnym, geografia historyczna, interpretacja zabytków sztuki, muzea w Polsce i na świecie, architektura obronna jako współczesna atrakcja turystyczna, obsługa ruchu turystycznego. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Turystyki historycznej na Uniwersytecie Śląskim będą mogli wykorzystać w biurach turystycznych, organizacjach turystycznych, muzeach, wydawnictwach, punktach informacji turystycznej.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Śląski w Katowicach opinie? Dominik, student Turystyki historycznej mówi:

„Uniwersytet Śląski będzie najlepszym wyborem dla każdego, kto chciałby połączyć zainteresowania historią, podróżami, turystyką. „

 

 

STUDIA W KATOWICACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Katowicach

Studia w Katowicach

 

 

TURYSTYKA HISTORYCZNA - ważne informacje

Turystyka historyczna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Turystykę historyczną na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach:

Absolwent kierunku Turystyka historyczna na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • planowania, organizowania i realizacji wycieczek i przedsięwzięć, opartych o dziedzictwo historyczne i kulturowe,
 • rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów zarządzania ludźmi,
 • projektowania różnego rodzaju działań w ramach turystyki historycznej,
 • upowszechniania historii i dorobku kulturowego kraju i Europy.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Turystyka historyczna:

Absolwent kierunku Turystyka historyczna na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach turystycznych,
 • krajowych i regionalnych organizacjach turystycznych,
 • muzeach,
 • punktach informacji turystycznej,
 • firmach promocji turystyki.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Komentarze (0)