Turystyka

Turystyka

Turystyka

29.01.2022

Turystyka - Uniwersytet Śląski w Katowicach 2022

Studia na kierunku turystyka na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku turystyka w UŚ KATOWICE
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku turystyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • metodyka prowadzenia wycieczek
 • GIS w turystyce
 • obsługa ruchu turystycznego
 • marketing w turystyce
 • formy i rodzaje turystyki
 • zarządzanie w turystyce
 • zagospodarowanie turystyczne
 • tworzenie i promocja produktów turystycznych

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach to przestrzeń, w której spotykają się tradycja z nowoczesnością. Szeroki wachlarz kierunków kształcenia zawiera w sobie różne dziedziny i dyscypliny, a jedną z nich jest Turystyka, realizowana na studiach drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest uzyskanie wiedzy z zakresu przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Studenci poznają zagadnienia z obszaru zarządzania, marketingu, geografii, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, ochrony środowiska, prawa. Uczą się podejmować przedsięwzięcia w sferze turystyki, przygotowywać oferty i strategie obsługi klienta, oceniać zachowania konsumenckie, czy prowadzić negocjacje.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania na kierunku Turystyka? Na przykład: metodyka prowadzenia wycieczek, GIS w turystyce, obsługa ruchu turystycznego, marketing w turystyce, formy i rodzaje turystyki, zarządzanie w turystyce, zagospodarowanie turystyczne, tworzenie i promocja produktów turystycznych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Turystyki na Uniwersytecie Śląskim będą mogli wykorzystać w biurach turystycznych, obsłudze ruchu lotniczego, hotelach, pensjonatach, gospodarstwach agroturystycznych, krajowych i regionalnych organizacjach turystycznych, punktach informacji turystycznej.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Śląski w Katowicach opinie? Adam, student Turystyki mówi:

„Turystyka to branża, która łączy w sobie wszystko, co najlepsze: wypoczynek, naukę, zdobywanie wiedzy, aktywność. Dlatego warto dbać o to, aby ta dyscyplina się rozwijała. A do tego potrzebni są specjaliści, z nowymi, ciekawymi pomysłami. Dlatego, aby stać się takimi specjalistami, studiujemy na Uniwersytecie Śląskim.”

 

 

STUDIA W KATOWICACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Katowicach

Studia w Katowicach

 

 

TURYSTYKA - ważne informacje

Turystyka studia Katowice

Turystyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Turystykę na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach:

Absolwent kierunku Turystyka na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • metod waloryzacji środowiska geograficznego na potrzeby turystyki,
 • tworzenia strategii turystycznej,
 • oceny wpływu turystyki na środowisko,
 • tworzenia kompleksowego produktu turystycznego,
 • sporządzania map waloryzacyjnych w programach GIS,
 • oceny zachowań konsumenckich,
 • prowadzenia negocjacji,
 • obsługi ruchu turystycznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Turystyka:

Absolwent kierunku Turystyka na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach turystycznych,
 • hotelach,
 • pensjonatach,
 • gospodarstwach agroturystycznych,
 • obsłudze ruchu lotniczego,
 • krajowych i regionalnych organizacjach turystycznych,
 • punktach informacji turystycznej,
 • firmach promocji turystyki,
 • administracji samorządowej.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Komentarze (0)