Europejskie studia optyki okularowej i optometrii

Europejskie studia optyki okularowej i optometrii

Europejskie studia optyki okularowej i optometrii

Europejskie studia optyki okularowej i optometrii

Europejskie studia optyki okularowej i optometrii – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to uczelnia posiadająca bogatą, oryginalną i innowacyjną ofertę kształcenia. Przykładem jest kierunek Europejskie studia optyki okularowej i optometrii, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy w zakresie podstaw fizyki, matematyki, biologii, chemii, medycyny i technologii informatycznych, a także nabycie umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu optyka okularowego i optometrysty. Studenci przygotowują się do prowadzenia warsztatu okularowego i gabinetu optometrycznego oraz współdziałania z ortoptystką w zakresie rehabilitacji wad widzenia obuocznego i z lekarzem specjalistą w przypadku rozpoznania lub podejrzenia schorzeń organicznych.

W programie nauczania widnieją następujące przedmioty: podstawy fizyki dla optyków okularowych, optyka geometryczna i instrumentalna, biologia komórki i histologia, chemia z elementami biochemii, podstawy anatomii i fizjologii człowieka, optyka widzenia, technologie cyfrowe, optometria, środowisko wzrokowe, mikrobiologia i elementy parazytologii, podstawy patologii układu wzrokowego, optyka okularowa, percepcja wzrokowa. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci kierunku Europejskie studia optyki okularowej i optometrii na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w roli optyka okularowego, optometrysty, pracując w warsztacie okularowym, gabinecie optometrycznym.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Monika, studentka Europejskich studiów optyki okularowej i optometrii mówi:

„Wybrałam studia na Uniwersytecie Warszawskim, bo to nowoczesna uczelnia, której oferta programowa idzie z duchem czasu.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując kierunek Europejskie studia optyki okularowej i optometrii:

Absolwent kierunku Europejskie studia optyki okularowej i optometrii na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • farmakologii ocznej,
  • optometrii,
  • profilaktyki i higieny narządu wzroku,
  • optyki okularowej.

 

Praca, gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Europejskie studia optyki okularowej i optometrii:

Absolwent kierunku Europejskie studia optyki okularowej i optometrii na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

  • warsztacie okularowym,
  • gabinecie optometrycznym.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Europejskie studia optyki okularowej i optometrii na Uniwersytecie Warszawskim są: język polski, matematyka, język obcy, fizyka i astronomia/fizyka, informatyka, chemia, biologia.

*Wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia fizyczne wybrać

Studia na kierunku Europejskie studia optyki okularowej i optometrii - wszystko co musisz wiedzieć

Studia fizyczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki fizyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Fizyki UW

Komentarze (0)