Europeistyka

Europeistyka

Europeistyka

14.08.2021

Europeistyka – Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi 2021

Studia na kierunku europeistyka w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku europeistyka w SWEIZ ŁÓDŹ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku europeistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • filozofia, 
 • socjologia, 
 • społeczeństwo i kultura Europy, 
 • politologia, 
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne, 
 • historia społeczna Europy, 
 • finanse UE, 
 • geografia polityczna i gospodarcza Europy, 
 • procesy integracyjne Europy, 
 • polityki wspólnotowe

 

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi kształci studentów od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku. W ofercie dydaktycznej widnieją kierunki rozwijające różne umiejętności, a jednym z nich jest Europeistyka, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Kierunek Europeistyka w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi realizowany jest na Wydziale Społeczno- Ekonomicznym. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat różnych zjawisk, które zachodzą we współczesnej Europie, rozumianej jako wspólnota wspólnot. Studenci uczą się analizować procesy społeczne i polityczne, dokonujące się w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także zasady ekonomiczne i prawne leżące u podstaw organizacji i funkcjonowania współczesnych społeczeństw.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: filozofia, socjologia, społeczeństwo i kultura Europy, politologia, międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne, historia społeczna Europy, finanse UE, geografia polityczna i gospodarcza Europy, procesy integracyjne Europy, polityki wspólnotowe. A co po studiach? Absolwenci Europeistyki w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi znajdą zatrudnienie w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych, organizacjach międzynarodowych, instytucjach i organach Unii Europejskiej.

 

Opinie

Która uczelnia oferuje najciekawszy program studiów? Która uczelnia proponuje interesujące specjalności na wybranym przez nas kierunku? Która uczelnia będzie dla nas najlepsza? Takie pytania zadaje sobie każdy kandydat na studia. Łącząc je w jedno, warto zapytać: Jakie ma Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi opinie? Hubert, student Europeistyki mówi:

„W Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania odnalazłem to, na czym mi najbardziej zależało- na innowacyjnym podejściu do studiowania.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

EUROPEISTYKA - ważne informacje

Europeistyka studia 

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Europeistykę w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi:

Absolwent Europeistyki w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizowania procesów społecznych w kontekście porównawczym,
 • rozumienia specyfiki Europy w jej historycznym rozwoju jako całości społeczno- kulturowej,
 • kategorii ekonomicznych,
 • opisywania i analizowania zjawisk politycznych,
 • interpretacji prawa europejskiego,
 • sporządzania podstawowych dokumentów w europejskim obrocie prawnym,
 • roli organizacji i instytucji politycznych w życiu współczesnych społeczeństw,
 • polityk wspólnotowych,
 • znaczenia i roli Polski w Europie.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Europeistyka:

Absolwent kierunku Europeistyka w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • organizacjach pozarządowych,
 • organizacjach międzynarodowych,
 • instytucjach i organach Unii Europejskiej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

Komentarze (0)